Gewichtscorrectie Hybride

gewichtscorrectie
Vraag aan D66, de PvdD, de PVV en de VVD (3 december 2016, kamerlid Belhaj, kamerlid Thieme, kamerlid Madlener en kamerlid Visser)
Waarom wordt met ingang van 2017 de gewichtscorrectie voor hybride auto’s opgeheven? Is dit weer een inkomstenbron geworden van de regering? Dit vind ik zeer onredelijk. Eerst moet alles milieu vriendelijk. En als men dan hieraan deelneemt, wordt men in de zeer nabije toekomst weer dubbel en dik teruggepakt, omdat het gewicht van zulke auto’s nu eenmaal veel meer is door het accu pakket. Voor hybride bestelauto’s blijft de gewichtscorrectie tot en met 2020 nog wel bestaan. Ik vind dit onbegrijpelijk en zeer onverstandig.

Antwoord van de PVV (3/2/17, kamerlid Madlener)
Wij willen de motorrijtuigenbelasting halveren. Dus ook voor hybrides.

Antwoord van de VVD (16/2/17, kamerlid Visser)
Allereerst namens de VVD-fractie, dank voor het stellen van uw vraag. Wij begrijpen dat deze wijziging vragen bij u oproept. De wijzigingen zijn doorgevoerd, omdat het oude systeem te complex, marktverstorend en bovenal niet eerlijk was. Daarom is gekozen voor een eenvoudiger systeem, waarbij 90% van de autobezitters er op vooruit gaan. Dit door te snijden in de uit de hand gelopen fiscale subsidiering van auto’s, zoals de Mitsubishi Outlander. Een hybride auto waar de meeste eigenaren nooit de stekkerdoos hebben gebruikt. Uit onderzoeken van de Algemene Rekenkamer, OESO, Raad van State, Policy Research Corporation en TNO blijkt dat het Nederlandse stimuleringsbeleid niet efficiënt was. De VVD is van mening dat wanneer de overheid belastinggeld uitgeeft, voorop moet staan dat de beoogde doelen worden behaald. Dat was dus niet meer het geval, vandaar de aanpassingen. Dit betekent niet dat er geen aandacht meer is voor emissieloos rijden. Autobezitters met weinig CO2-uitstoot hebben een laag bijtellingstarief van 4% en behouden een vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting.
Het gaat dus om het effectief besteden van belastinggeld. Daar was onder het oude systeem geen sprake meer van. Het halftarief in de motorrijtuigenbelasting MRB voor semi-elektrische voertuigen blijft overigens tot en met 2020 van toepassing. Daarnaast is recent besloten het tarief van de energiebelasting te verlagen voor openbare laadpalen voor elektrische auto’s. Het laden van een elektrische auto wordt daarmee dus goedkoper en daar is ook de hybride auto bij gebaat.

Geen antwoord van D66 (3/3/17, kamerlid Belhaj)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdD (3/3/17, kamerlid Thieme)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *