Leven onder Bijstandsniveau

leven

Vraag aan de CU, de PVV, de SGP en de SP (13 mei 2015, kamerlid Schouten, kamerlid de Graaf, kamerlid Dijkgraaf en kamerlid Ulenbelt)
Beste politiek, ik heb in 1986 een verkeersongeval gehad buiten mijn schuld en zoals de wet dan voorschrijft dient er een schadeloosstelling te komen voor eventuele schade. Schade had ik zeker, mijn dominante arm (rechts) raakte verlamd en mijn opleiding als automonteur was niet meer mogelijk. Ik raakte arbeidsongeschikt en er volgde een gevecht met de verzekeraar, Nationale Nederlanden, van 17 jaar en ik ontving een schadevergoeding inclusief een belastinggarantie, want dat was noodzakelijk voor afsluiting. Vanwege de complexe constructie ging ik uiteraard naar een accountant en mijn situatie is nu sinds 2003 gewoonweg barbaars. Ik ontvang een wajong uitkering op bijstandsniveau, maar omdat ik geld ontving voor mijn handicap moet ik van die bijstandsuitkering inkomstenbelasting betalen en ik ontvang geen huurtoeslag of aanvulling Wajong (WIA/IVA). Dan is het onmogelijk om rond te komen van een uitkering op bijstandsniveau. Ik betaal letterlijk 3 keer voor mijn handicap en betalen voor iets waar je niet voor kiest is waanzin. Beste politiek, ik ben angstig voor de toekomst want deze situatie is geen pretje en instanties weten ook de oplossing niet. Ik ben nu 45 jaar en conflictmoe en nog steeds op zoek naar gerechtigheid.
Rekenvoorbeeld: Wajong uitkering op bijstandsniveau 900 euro. Mijn huur is 485 euro. Ik ontvang geen huurtoeslag vanwege het smartengeld waarvoor ik ook al inkomstenbelasting betaal, ondanks een belastinggarantie.

Antwoord van de SGP (6/7/15, kamerlid Dijkgraaf)
Het is te begrijpen dat u bijzonder veel moeite heeft met deze situatie, waarin u onvrijwillig terecht bent gekomen. Het is duidelijk dat uw situatie complex is. Ik begrijp niet alle gegevens die u vermeldt. U spreekt bijvoorbeeld over een Wajonguitkering op bijstandsniveau, maar tegelijk ook over een bijstandsuitkering. Daarnaast meldt u dat u geen recht heeft op toeslagen. Ik veronderstel dat dat het gevolg is van de schadevergoeding die u met het oog op de inkomensschade heeft ontvangen. Een vermogenstoets is wel in de bijstand aan de orde, maar voor zover ik kan overzien nooit bij de Wajong. Hoe moet ik deze gegevens combineren? Graag ontvang ik van u een nadere toelichting, zodat ik kan bezien waar de knelpunten zitten.

Geen antwoord van de CU (13/8/15, kamerlid Schouten)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PVV (13/8/15, kamerlid de Graaf)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (13/8/15, kamerlid Ulenbelt)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *