Toegang Haatimams

toegang

Vraag aan de PvdA, de PVV, de SGP en de VVD (12 mei 2015, kamerlid Marcouch, kamerlid de Graaf, kamerlid van der Staaij en kamerlid Tellegen)
Hoe kan het dat er nog steeds haatimams mogen spreken in ons land en die uitspraken kunnen doen als: ‘vernietig de joden en christenen’. Hoe kan dat na 4 en 5 mei zulke mensen hier komen. Uitspraken die Hitler ook deed. Er zou een verbod voor haatimams moeten komen en een waarschuwing voor de moskee die het toelaat of de moskee sluiten. Dus de vraag luidt: Komt er een verbod op toegang haatimams in Nederland?

Antwoord van de SGP (13/5/15, kamerlid van der Staaij)
Wat de SGP-fractie betreft wordt er alles aan gedaan om te voorkomen dat ‘haatsjeiks’ naar Nederland komen. Zie hiervoor ook het persbericht: ‘Omstreden sjeik naar conferentie in Eindhoven‘. Naar aanleiding hiervan zijn schriftelijke vragen gesteld aan de ministers van Veiligheid en Justitie en Buitenlandse Zaken.
Geen vrij verkeer van haat in Europa. De SGP wil dat ministers Van der Steur en Koenders er alles aan doen om te voorkomen dat een omstreden haatsjeik naar Eindhoven komt. Vrij verkeer in Europa mag geen vrij verkeer van haat betekenen. We lopen de laatste tijd steeds vaker tegen dit soort kwesties op. Er moet een sluitend systeem zijn om imams die mensen tegen elkaar opzetten buiten de deur van Europa te houden.

Antwoord van de VVD (15/5/15, kamerlid Tellegen)
Wat de VVD-fractie betreft moet er zo snel mogelijk een lijst worden opgesteld met namen van radicale predikers die een gevaar kunnen vormen voor de openbare orde, nationale veiligheid en/of internationale betrekkingen. Zij zijn in Nederland niet welkom. Die lijst moet ook gewoon publiek zijn. Op dit moment is het schering en inslag. Iedere keer opnieuw ontstaat er onrust en onduidelijkheid over de eventuele komst van een haatimam naar Nederland. De VVD vindt dat hier een einde aan moet komen. Het nationale beleid moet eenduidig en helder zijn. Vrijheid van meningsuiting en geloof zijn een groot goed maar zodra het overgaat tot het oproepen van geweld en het prediken van haat, zijn haatpredikers niet welkom. Burgemeesters moeten weten waar ze aan toe zijn en duidelijker handvatten krijgen hoe zij hiermee om moeten gaan. De VVD wil ook dat er gekeken wordt naar manieren om de moskeebesturen die haatimams een platform willen bieden, strenger kunnen worden aangepakt. Hierover zal de VVD a.s. dinsdag (19 mei 2015) mondelinge vragen stellen aan de minister van Veiligheid en Justitie.

Antwoord van de PvdA (23/6/15, kamerlid Marcouch)
Predikanten die haat zaaien en oproepen tot geweld zijn een gevaar voor onze nationale veiligheid en ondermijnen de sociale vrede in ons land. Recent hebben wij een motie aangenomen waarin wij het kabinet oproepen om zich sterker in te zetten deze haatpredikanten te weren. Wij zijn niet naïef en weten dat dit zijn beperkingen heeft. De rechter weet vooraf niet of iemand een haatzaaier is tot die op het podium staat en zijn mond open doet. Bovendien vereist het een politiestaat-achtige inzet om de potentiële haatzaaiers te weren uit de schotels op het balkon, de laptops in de slaapkamers en de mobiels in de schooltassen. Het werkt beter wanneer we behalve het kwaad tegenhouden, het goede voeden. Dus wanneer wij goedwillende imams aanmoedigen zich te ontwikkelen tot predikers die de jongeren het tegengeluid tegen politieke salafisme kunnen bieden. Wat we nodig hebben is een moslimgemeenschap die een voorhoede aan zulke imams voordraagt voor lessen Nederlandse taal en cultuur en voor theologische bijscholing.

Geen antwoord van de PVV (12/8/15, kamerlid de Graaf)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Ter info: Antwoord van Minister van der Steur (Veiligheid en Justitie) mede namens de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Buitenlandse Zaken op vragen van de leden Segers (ChristenUnie), Potters (VVD), Oskam (CDA) en Karabulut (SP). Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren), ingezonden 29 april 2015 (vraagnummer: 2015Z07931), De Graaf en Wilders (beiden PVV), ingezonden 29 april 2015 (vraagnummer: 2015Z07937) en het lid Van der Staaij (SGP), ingezonden 29 april 2015 (vraagnummer: 2015Z07938).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *