Verplicht Rekenen MBO

verplicht

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (9 mei 2015, kamerlid Rog, kamerlid van Meenen, kamerlid Jadnanansing en kamerlid Lucas)
Twee jaar terug heb ik besloten om mijn studie weer op te pakken en een diploma proberen te behalen. Na ontzettend gemotiveerd te zijn, kwam ik in het vakkenpakket van Tandartassistente rekenen tegen. Dit is een verplicht onderdeel geworden waarop wij niet mogen zakken. Echter is de realiteit toch heel anders. Ik heb geen rekenen nodig voor mijn studie en ook niet in mijn dagelijks leven. Ik kwam met studenten die net van het vmbo afkwamen en natuurlijk hier enorm goed in waren. Ik heb een jaar lang geprobeerd alles bij te houden, ook met bijlessen. Op het vmbo ging ik zelfs te snel voor het niveau van het rekenen wat wij kregen. Na een jaar lang bijlessen te hebben gekregen heb ik besloten te stoppen met de voltijd studie. Dit omdat ik rekenen niet zou behalen. Jammer, erg jammer voor mensen zoals ik die hun studie weer willen oppakken maar niets met rekenen te maken hebben. Ik ben goed in mijn vak, gelukkig zien de Tandartsen dat ook. En leiden er nog meer wegen naar Rome. Echter zit ik wel met een schuld. Omdat ik het niet heb kunnen afmaken. Kunt u het rekenen afschaffen of wel in het vakkenpakket te houden maar niet meer verplichten?

Antwoord van D66 (11/5/15, kamerlid van Meenen)
Dank voor uw bericht en uw vraag. Deze illustreren precies waarom D66 zeer tegen de invoering van deze rekentoets is. Die staat de kansen van mensen op een goede toekomst in de weg! Dat geldt voor leerlingen in het middelbaar onderwijs, maar zeker ook zoals in uw geval in het beroepsonderwijs. Daarom zal D66 blijven strijden tegen de afrekentoets, zoals ik die noem.

Antwoord van het CDA (21/5/15, kamerlid Rog)
Het CDA maakt zich, net als u, grote zorgen over de invoering van de verplichte rekentoets. Ik heb me in het debat fel verzet tegen de invoering van een verplichte ‘afrekentoets’, die bovendien ook nog eens allesbepalend is voor het examen. De toets deugt niet en rekent mensen af op wat ze niet kunnen in plaats van dat zij worden uitgedaagd hun talenten te ontwikkelen. Het CDA is niet tegen toetsen op zich, maar vindt dat eerst het rekenonderwijs verbeterd moet worden. Een toets is hiertoe geen middel. Wij zijn dan ook teleurgesteld dat, ondanks alle kritiek die er ook vanuit het onderwijs is, een meerderheid van de Tweede Kamer heeft besloten om tot invoering van de toets over te gaan. Het CDA zal geen gelegenheid onbenut laten om de rekentoets alsnog van tafel te krijgen of in ieder geval uit de slaag/zakregeling. Op dinsdag 26 mei a.s. wordt door een groep bezorgde ouders overigens een petitie aangeboden aan de vaste commissie Onderwijs, om de problemen van de rekentoets nogmaals onder de aandacht te brengen.

Antwoord van de VVD (9/6/15, kamerlid Lucas)
Wij geloven dat je studenten op de langere termijn geen dienst bewijst met het afschaffen van de rekentoets. In de toekomst zal er op de arbeidsmarkt steeds meer van mbo afgestudeerden gevraagd worden. Een basisniveau van rekenen en taal gaan zij hard nodig hebben. De reken- en taaltoetsen zijn het sluitstuk van een veel breder plan om reken- en taalonderwijs op scholen te verbeteren. Voor dit plan is in totaal 500 miljoen euro extra aan het hele onderwijs ter beschikbaar gesteld. Scholen zouden dus voldoende lessen en ondersteuning moeten kunnen bieden om ervoor te zorgen dat het studenten voldoende zijn voorbereid op de toets.

Geen antwoord van de PvdA (9/8/15, kamerlid Jadnanansing)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

3 reacties


 1. ·

  Het is schandalig die rekentoets zoveel kinderen die moeite hebben met het rekenen en daarom ook nooit voor een opleiding zouden of hebben gekozen waarbij het rekenen veelvuldig in voorkomt of een belangrijk onderdeel van zou uitmaken. Deze kinderen weten al bij voorbaat dat ze hun diploma nooit zullen behalen. Maar moeten vervolgens wel tot hun 18e doelloos op school blijven hangen. Metselaars, timmermannen, automonteurs, verpleegsters, het werk in de gehandicapten zorg of een koksopleiding,… Zovele beroepen die in het verleden niets maar dan ook niets met het rekenen te maken hadden of hebben allemaal worden ze afgerekend als ze niet door die belachelijke toets heen komen. Een erg deprimerende vooruitblik voor alle kinderen die zoals mijn dochter die heeft gekozen voor een groene opleiding en overal ruim voldoende op staat, behalve het rekenen. Haar motivatie, inzet en de wil om door te leren en alle plannen die ze al had voor een vervolg voor datgene wat ze zo graag wilde doen. Alle dromen die ze nu nog heeft zullen spoedig omslaan in verdriet machteloosheid wetende dat ze geen enkele kans maakt op het fel begeerde papiertje of verdere opleiding zoals zovelen met haar. Het is te krankjorum voor woorden, dat in sommige gevallen kinderen op alle vakken gemiddeld een 8 of 9 staan maar tja dat rekenen he! Dan maar geen diploma en ga maar in de tuinbouw aan het werk, want dat is zo’n beetje de uitkomst. Deze kinderen kiezen geen beroep waarbij dit onderdeel belangrijk voor gaat worden. Net zoals iemand die slecht in Engels is. Toch echt geen opleiding zal gaat doen voor tolk Engels – Nederlands en iemand die slecht in koken is toch echt geen koksopleiding besluit te volgen maar het maakt niet uit wat ze gaan doen ze worden er wel op afgerekend.

  Beantwoorden

 2. ·

  En dan wil ik het ook nog eens hebben over een ander probleem. Wij, mijn man en ik, doorsnee arbeiders gezin hebben in deze tijd al moeilijk genoeg de eindjes aan elkaar te knopen. De Mbo school van dochter bied geen bijles exectra aan. Om onze dochter toch extra te ondersteunen komen we in de private bijles sector terecht. Weet u hoe duur dat is? We gaan weer terug naar vroeger. Mijn oma 95 jaar heeft het al lang geleden gezegd binnenkort is het net zoals vroeger. Rijke kinderen hebben goede opleiding en de arbeiders kinderen kunnen aan het werk op het land want die kant gaat het nu echt wel op.

  Beantwoorden

 3. ·

  Beste van Meenen, Rog en Lucas,
  Bedankt voor jullie respons, ik hoop dat er spoedig hier weer over wordt gedebatteerd. We zitten alweer in het volgende studiejaar en echter heb ik vernomen dat door voornamelijk de verplichte vakken Nederlands en Rekenen de meeste studenten een diploma niet hebben behaald. Een studieschuld van min 10.000 en geen diploma op zak.
  Nogmaals bedankt!

  Met vriendelijke groet,
  Yousra

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *