Lidmaatschap Opzeggen

lidmaatschap
Vraag aan het CDA en de VVD (26 november 2016, kamerlid Mulder en kamerlid Ziengs)
Zouden jullie iets kunnen regelen waardoor het duidelijker en makkelijker wordt een lidmaatschap of abonnement op te zeggen? Lid worden is vaak erg duidelijk, maar ervan af komen niet. Is vaak erg moeilijk te vinden op een website. Mag een organisatie trouwens zeggen dat je tot een maand voor het het einde van het jaar kunt opzeggen? Bijvoorbeeld, je wilt van een lidmaatschap af. Doe je dat niet voor 1 december dit jaar, dan ben je het volgende jaar automatisch weer voor een heel jaar lid. Wat zijn uw ideeën hierover?

Antwoord van het CDA (17/1/17, kamerlid Mulder)
Dank voor uw vraag. Zowel de lengte van de opzegtermijn, als wetgeving met betrekking tot stilzwijgende verleningen verschillen per soort abonnement. Zo geldt er bij bladen en tijdschriften die minstens één keer per maand worden geleverd, een opzegtermijn van maximaal 1 maand, terwijl dit bij bladen die minder dan één keer per maand worden geleverd, een opzegtermijn van maximaal drie maanden mag zijn. Voor een goed en actueel overzicht verwijs ik u naar de Autoriteit Consument en Markt, die op de volgende site een overzicht heeft samengesteld: ‘Abonnement of contract opzeggen en stilzwijgende verlenging‘.
De huidige wetgeving, met daarin bijvoorbeeld de plicht voor ondernemers om vooraf te laten weten dat het abonnement doorloopt, is mede tot stand gekomen dankzij het CDA. Het CDA zal blijven pleiten voor consumentenbescherming, door ervoor te zorgen dat de consument niet overvraagd wordt. Dit geldt met name wanneer het gaat om het bijhouden van wanneer contracten aflopen, bedrijven hebben hiertoe immers meer (elektronische) mogelijkheden. Een recent voorbeeld van deze inzet van het CDA is het aanpassen van telecommunicatiewet, sinds 1 oktober 2016 mogen, mede dankzij het CDA, telecomaanbieders niet langer contracten stilzwijgend verlengen. Zie hiervoor onder andere op: ‘Eind aan stilzwijgend verlengen zakelijke telecomcontracten‘.

Geen antwoord van de VVD (26/2/17, kamerlid Ziengs)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *