Eigen Bijdrage WMO

eigen bijdrage
Vraag aan 50Plus, D66, de PVV en de SP (27 november 2016, kamerlid Krol, kamerlid Bergkamp, kamerlid Agema en kamerlid Leijten)
Mag ik uw aandacht voor het volgende. Mijn vrouw heeft een hersenstam infarct gekregen op 13 januari 2014. Sindsdien heb ik nog steeds een fultime baan van 40 uur per week, maar ben ook fultime mantelzorger voor mijn vrouw. Wat ik u verzeker erg zwaar is, twee banen. Hierbij komt uiteraard, dat ik gelukkig geholpen word door de gemeente waarin ik woon. Maar om alle eindjes aan elkaar te blijven knopen zal ik extra uren op mijn werk moeten kunnen maken. Maar als ik dat ga doen, wordt mijn eigen bijdrage hoger, waardoor ik zelf uiteindelijk meer moet betalen. Dit kan niet de bedoeling zijn. De eigen bijdrage zou eigenlijk van het netto loon berekend moeten worden. Verdere overwerk toelage zou daar buiten moeten staan, zodat het mogelijk blijft om in de toekomst goed voor mijn vrouw te kunnen zorgen en niet dat mij de strop rond mijn nek wordt gedaan. Ik hoop ten zeerste op een mogelijke reactie van een van U. Zelf ben ik zeer actief in mijn woonplaats bij de nieuwe politieke partij ‘Steunpunt Bergen op Zoom’ om regionaal veranderingen in deze te proberen te verwezenlijken. Zodat elke burger die mantelzorger is voor zijn of haar partner, er ook financieel niet op achteruit gaat. De meeste mantelzorgers zijn ook maar 1-verdieners en waarvan de partner geen inkomen heeft.

Antwoord van de SP (28/11/16, kamerlid Leijten)
Dank voor uw mail. Ik heb veel respect voor uw situatie: werken en mantelzorg verlenen is ontzettend zwaar. Er zou veel meer mogelijk moeten zijn om werk en zorg goed te kunnen combineren, zonder dat het grote financiële gevolgen heeft. De SP heeft er voor gepleit géén eigen bijdrage in te voeren voor de Wmo. Helaas heeft dat niet op steun kunnen rekenen. We zien dat vele gemeenten de bezuiniging die zij hebben gekregen van het Rijk, één op één op het bordje van de mensen die zorg of ondersteuning uit de Wmo nodig hebben. Ook hebben velen een regeling voor minima, maar juist in de situatie dat de partner werkt, geldt die lagere eigen bijdrage niet. U wordt dus gestraft voor het feit dat u werkt én mantelzorg verleent. Dat is echt heel scheef!
In de Kamer spreken we vaak over de eigen bijdragen, toch kunt u het zeker ook lokaal proberen te veranderen. Uiteindelijk behoren argumenten te gelden en er zijn vast ook gemeenteraadsleden die dit onterecht vinden.

Antwoord van D66 (2/12/16, kamerlid Bergkamp)
Hartelijk dank voor uw bericht. Ik begrijp uw moeilijke situatie. Het probleem dat u beschrijft is, helaas, herkenbaar. Wij zien dat nog te veel regelingen er voor zorgen dat extra werken te weinig loont, omdat de extra verdiensten niet opwegen tegen het verlies aan toeslagen, of extra belasting of eigen bijdragen die moeten worden betaald. Ook de eigen bijdrage voor de Wmo draagt daar inderdaad aan bij. De oplossing die u voorstelt is interessant, maar kent in de uitvoering veel haken en ogen. Bijvoorbeeld voor ondernemers, die geen ‘vaste uren’ hebben. Daarom zien wij het totale inkomen wel als een verstandige maatstaf voor dergelijke regelingen, maar willen wij zorgen dat er van het extra verdiende geld meer overblijft. Daarom stelt D66 voor om de belasting op arbeid drastisch te verlagen. Hierbij zullen wij ook oog hebben voor de hoogte van eigen bijdragen, zodat meer uren werken altijd voldoende zal gaan lonen.

Geen antwoord van 50Plus (27/2/17, kamerlid Krol)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PVV (27/2/17, kamerlid Agema)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *