WMO Kosten

wmo

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (22 januari 2016, kamerlid Keijzer, kamerlid Bergkamp, kamerlid van Dijk en kamerlid Potters)
Een onder bewind gestelde client van ons ontvangt een WAO uitkering. Hij is beperkt en heeft begeleiding thuis, heeft een hulpmiddel, dagbesteding en 8 uur huishoudelijke hulp. Voorheen betaalde hij aan het CAK een eigen bijdrage van ca. € 33 per maand. Nu valt echter de huishoudelijke hulp onder de Gemeente WMO en betaald client aan het CAK nog steeds € 33 per maand. Maar ook aan de gemeente Apeldoorn € 86 voor huishoudelijke hulp (De gemeente zegt dat deze 8 uur € 186 kost en dat client 100 korting krijgt). Met de verschuiving van de hulp naar de WMO is client dus € 86 extra per maand kwijt. Onze vraag is: heeft de verantwoordelijk minister dit zo bedacht? En wat is uw standpunt?

Antwoord van de VVD (1/3/16, kamerlid Potters)
Sinds 2015 vallen zowel begeleiding thuis, dagbesteding als huishoudelijke hulp onder de Wmo. De Wmo is een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Dat wil zeggen dat de gemeente in haar verordening bepaalt of een eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen wordt doorberekend aan de cliënten en wat de eigen bijdrage is. De eigen bijdrage is altijd inkomensafhankelijk en mag nooit hoger zijn dan de kostprijs van de dienst of voorziening. De kostprijzen verschillen echter wel per gemeente als gevolg van de inkoop van de zorg door de gemeente. Daarom kan de eigen bijdrage in de ene gemeente hoger zijn dan in de andere gemeente. De gemeente kan er echter ook voor kiezen om helemaal geen eigen bijdrage te vragen aan cliënten of een zeer lage eigen bijdrage.
In 2015 hadden cliënten nog recht op dezelfde eigen bijdrage als in eerdere jaren. Uiterlijk 1 januari 2016 is dit overgangsrecht gestopt. Vanaf 2016 bepaalt de gemeente het tarief voor deze vormen van ondersteuning. Dat betekent in uw geval dat de eigen bijdrage ook is veranderd.
Het CAK berekent een maximale eigen bijdrage per 4 weken op basis van de leeftijd, het al dan niet aanwezig zijn van een partner, het verzamelinkomen en de voorzieningen die uw cliënt krijgt. In deze berekening houdt het CAK ook rekening met de stapeling van de eigen bijdrage en de uiteindelijke maximale eigen bijdrage.
Indien uw cliënt de hulp in het huishouden als algemene voorziening binnen de gemeente gebruikt, dan betaalt uw cliënt de eigen bijdrage direct aan de gemeente. Deze eigen bijdrage staat los van de maximale eigen bijdrage die aan het CAK betaalt wordt voor de andere Wmo-voorzieningen, zoals begeleiding thuis en het hulpmiddel. Dat geldt ook als uw cliënt gebruik maakt van een persoonsgebonden budget, zodat een maatwerkvoorziening door de gemeente kan worden geleverd. Gezien de korting die uw cliënt ontvangt van de gemeente Apeldoorn voor de huishoudelijke hulp, maak ik op dat uw cliënt in ieder geval de huishoudelijke hulp zelf inkoopt bij één van de door de gemeente Apeldoorn aangewezen zorgverleners. Dat betekent dat door het CAK een eigen bijdrage voor het persoonsgebonden budget zal worden gefactureerd. In 2015 betaalde uw cliënt maximaal over 27% van het budget voor begeleiding een eigen bijdrage en voor persoonlijke verzorging 33%. Vanaf 1 januari 2016 kan de gemeente ervoor kiezen over het volledige budget een eigen bijdrage te vragen, of voor onderdelen daarvan zoals de huishoudelijke hulp.
De VVD hecht aan de beleidsvrijheid die aan gemeenten is gegeven met de nieuwe Wmo, maar vindt wel dat gemeenten hun inwoners vooraf volledig moeten informeren over de kosten en de hoogte van de eigen bijdrage. Het kan niet de bedoeling zijn dat gemeenten de eigen bijdrage als melkkoe gebruiken. Daarom mag de eigen bijdrage ook nooit hoger zijn dan de kostprijs van de voorziening of dienst. De VVD heeft zich hier het afgelopen jaar ook hard voor gemaakt door hier diverse keren aandacht voor te vragen tijdens debatten met de staatssecretaris. Voorkomen moet worden dat mensen zorg gaan mijden, omdat zij de eigen bijdrage niet kunnen betalen. Hiervoor moeten op lokaal niveau, door de gemeenten, oplossingen worden gevonden.

Antwoord van D66 (23/3/16, kamerlid Bergkamp)
De WMO 2015 valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Hiermee is bepaald dat gemeenten zelf de hoogte van de eigen bijdrage voor voorzieningen van de WMO (zoals begeleiding thuis, dagbesteding en huishoudelijke hulp) vast mag leggen. Hier zitten wel bepaalde restricties aan, zoals ook door de VVD uitgelegd. Omdat er in 2015 nog sprake was van een overgangsrecht, kan dit in 2016 geleid hebben tot een nieuwe situatie. D66 vind het daarom belangrijk dat het voor de zorggebruiker helder is, wat de te verwachten eigen bijdrage in zal gaan houden (en wat het verschil met voorgaande jaren betekent en waar dit vandaan komt). Gemeenten moeten en kunnen, waar dit noodzakelijk is, ondersteuning aanbieden als de kosten te hoog dreigen te worden. Om dit te waarborgen heeft D66 samen met de PvdA (van Dijk) op 10 maart 2016 een motie hierover ingediend in de Tweede Kamer. Zie motie: ‘Zorg en maatschappelijke ondersteuning over informatievoorziening door gemeenten aan WMO cliënten‘. Ik hoop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.

Geen antwoord van het CDA (22/4/16, kamerlid Keijzer)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (22/4/16, kamerlid van Dijk)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

3 reacties


 1. ·

  De VVD en de PvdA lopen nu al jaren de zieken, gehandicapten en ouderen uit te persen. Zelf heb ik een meervoudig gehandicapt broertje die ik met alles ondersteun, vorig jaar woonde hij ‘scheiden wonen zorg’ en kwamen ze vijf keer in de week 5 á 15 minuten bij hem langs. In oktober ineens een brief dat dit alleen zo kon blijven voor 2016 als hij van ‘scheiden wonen zorg’ naar wet ‘langdurige zorg’ zou gaan met 24 uurs zorg ‘zorg met verblijf’. Dat betekent een eigen bijdrage (23 euro in 2015 voor wat huishoudelijke hulp) naar alles inleveren tot er 307 euro zak- en kleedgeld overblijft ongeacht inkomsten. Hier moet de aanvullende zorgverzekering, verzekeringen, auto/benzine, belasting ook nog vanaf. Onmogelijk dus en daarom ook niet gedaan. Nu ontvangt hij de zorg niet meer maar woont daar nog wel. Omdat het huurcontract in combinatie met een borgcontract geld, loopt hij nu ook het risico op straat gezet te worden. Het wordt waarschijnlijk een rechtszaak waarin we maar moeten hopen dat de clausule nietig verklaard kan worden omdat het zorg component niet overheersend is. Daarnaast kreeg hij ook weer een brief van het UWV, hij zou namelijk misschien wat arbeidscapaciteit hebben (net 1.5 jaar terug na de zoveelste keuring weer voor 100% afgekeurd). Het mag wat kosten, verblijfszorg i.p.v. 1.25 uur per week, pro-deo rechtszaken. Als het een bezuiniging moest zijn dan is het wel een heel slecht doordachte..

  Beantwoorden

 2. ·

  Dit is geen antwoord op de kwestie wel een uitleg van de situatie. De vraag waarom huishoudelijke hulp uit het pakket van het CAK verdwijnt, het eigen risico hetzelfde blijft € 33 en vervolgens de Gemeente een eigen risico van € 86 extra gaat betalen.

  Beantwoorden

 3. ·

  Mijn man heeft ms en vervroegde iiva gekregen in 2015. Vanaf maart ontvangt hij ruim 600 bruto per maand minder. Zijn werkgever houdt hem slapend in dienst dus geen transitievergoeding. Tot mijn schrik kregen we vandaag bericht van CAK dat wij per 4 weken een eigen bijdrage kunnen betalen van ca. 450 per mnd. Nu is het alleen nog een scootmobiel maar straks moeten er meer hulpmiddelen komen zoals traplift en wellicht zorg voor hem thuis. Ik werk en we hebben nog een tiener in huis. Dat betekent straks alles bij elkaar financiële problemen of geen extra zorg en hulpmiddelen want dat kunnen we gewoon niet betalen. Dit kan toch niet kloppen???? Heb er slapeloze nachten van.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *