Hulpvraag Invulling Gemeente

hulpvraag

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (29 februari 2016, kamerlid Keijzer, kamerlid Bergkamp, kamerlid van Dijk en kamerlid Potters)
We zitten al ruim 15 jaar in zorghulp en sinds vorig jaar, uit eigen initiatief, uiteindelijk een specialist gevonden die autisme heeft gediagnosticeerd. Vervolgens worden we niet op de juiste manier geholpen met onze hulpvraag door de gemeente Eindhoven. Onze hulpvraag was: we willen meer werk op hbo niveau (werkgever die snapt wat autisme is, geen begeleiding). Vervolgens krijgen we een hoop aanbod van de gemeente wat niet past bij onze hulpvraag. Tevens werden we niet op de hoogte gesteld dat we een eigen bijdrage moeten betalen, noch van de hoogte van de eigen bijdrage van de pgb door de gemeente en zorginstellingen. We hebben nu een hoop rekeningen achteraf gekregen voor het niet passende aanbod en worden aan ons lot overgelaten. Dus met andere woorden de hulpvrager zit met nog meer gebakken peren door de gemeente. Hoe kan het zijn dat de gemeente en zorginstellingen met een ander aanbod komen, wat meer geld kost en mensen afhankelijker maakt ipv. zelfstandiger? Is er een oplossing voor ons?

Antwoord van de VVD (29/2/16, kamerlid Potters)
Ik begrijp dat u niet tevreden bent over het antwoord op uw hulpvraag aan de gemeente Eindhoven. Daarnaast wordt u niet goed geïnformeerd over uw eigen bijdrage noch de hoogte daarvan. Dat is niet goed. Ik zou willen vragen om een klachtenprocedure bij de gemeente te starten en daar de gemeenteraad ook van op de hoogte te stellen. Daarnaast kan u altijd aan de nationale ombudsman uw geschil voorleggen. Ik zou u daarnaast willen vragen om mij persoonlijk per mail ook even op de hoogte stellen. De gemeente Eindhoven is weliswaar primair verantwoordelijk maar ik blijf graag op de hoogte over hoe ze met uw klacht omgaan.

Antwoord van de PvdA (30/3/16, kamerlid van Dijk)
Allereerst, wat vervelend dat u in een lastige situatie zit en dat u voor uw gevoel niet juist geholpen wordt door de gemeente Eindhoven. Voor de PvdA staat centraal dat bij zorg die door gemeenten geleverd wordt altijd maatwerk geleverd zou moeten worden. We hebben het wettelijk zo geregeld met elkaar dat mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, samen met professionals uit de gemeente samen een zorgplan opstellen en tot passende zorg komen. Het is spijtig dat dit nu niet gelukt lijkt. Zeker ook dat de informatievoorziening over eigen bijdrages en de zorg niet goed gecommuniceerd is. Met deze klachten zou het advies zijn om u te melden bij de gemeente en daar een klachtenprocedure te beginnen. De gemeente is de aangewezen plek voor de klachtenprocedure. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van beleid. U zou zich ook bij lokale gemeenteraadsleden kunnen melden. Zij kunnen u waarschijnlijk ook verder helpen en hebben kennis van het lokale beleid. We vernemen graag van u hoe de klachtenprocedure verloopt. Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Antwoord van D66 (29/4/16, kamerlid Bergkamp)
Hartelijk dank voor het voorleggen van deze vraag. Ik kan mij voorstellen dat u niet tevreden bent over hoe de zaken nu gelopen zijn en ik vind het spijtig om dit te lezen. Ik sluit mij aan bij de suggesties van de VVD om dit allereerst bij de gemeente aan te kaarten, via een klachtenprocedure en/of de gemeenteraad(sleden) hiervan op de hoogte te stellen. In eerste instantie is de gemeente Eindhoven namelijk verantwoordelijk voor de ontstane situatie. Gemeenteraadsleden van onze partij kunnen u ook benaderen. Wat betreft het eigen risico, D66 zet zich al langere tijd in dat vooraf bekend gemaakt wordt welke kosten iemand kan verwachten, om te voorkomen dat een situatie zoals de uwe ontstaat waarin achteraf onverwachtste rekeningen op uw mat vallen. Wij nemen uw signaal dan ook zeker mee in de overleggen over de zorg met de staatssecretaris van VWS.

Geen antwoord van het CDA (29/5/16, kamerlid Keijzer)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

1 reactie


  1. ·

    Helaas, kan de gemeente ons nog steeds niet helpen met de eigen bijdrage en passender aanbod qua hulp (werk) betreft. Als er passende vacatures zijn waar men ons mee kan helpen (diagnose gerelateerd) dan scheelt het de gemeente en de staat ook een hoop zorgkosten. Het is een beperking, geen verstandelijk handicap. Waarom mensen afhankelijk maken als het niet nodig is? Een individu in een democratisch land zou toch recht moeten hebben op een humane behandeling. Ook weten we niet bij welke lokale gemeente raadslieden we moeten zijn voor dit punt.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *