Transitievergoeding Ontwijken

transitievergoeding

foto: Vde2eK
foto: Vde2eK

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (23 januari 2016, kamerlid Heerma, kamerlid Tanamal, kamerlid de Graaf en kamerlid Mulder)
Mijn vriendin is bijna 30 jaar in dienst van een wasserij. Ruim twee jaar geleden kreeg zij ( werk gerelateerde ) rugklachten welke uiteindelijk hebben geresulteerd in een hernia operatie. Per 29 januari a.s. is ze twee jaar ziek. UWV traject is inmiddels ingezet en er is bepaald dat ze niet meer bij haar huidige werkgever kan werken. Ze is voor 0.24 afgekeurd dus heeft geen recht op een WIA uitkering en zal WW moeten aanvragen. We hebben contact gehad met de werkgever en deze heeft ons medegedeeld dat er geen loon meer betaald wordt vanaf februari maar dat ze geen ontslag gaan aanvragen. Wat is zo krom aan deze situatie ook bekend als ‘slapende werknemers’. Werkgevers gebruiken deze constructie om onder hun verplichting van een transitievergoeding uit te komen. Voor de werknemer betekend dit dat er geen WW kan worden aangevraagd omdat er geen ontslag is en er wordt ook geen loon meer uitbetaald. De werkgever wil op die manier afdwingen dat mijn vriendin zelf ontslag gaat nemen, om aan de transitievergoeding te ontkomen. Mijn vriendin moet wel gaan solliciteren van het UWV en ze wil ook graag werken binnen haar mogelijkheden, maar stel dat ze een baan krijgt aangeboden dan zal ze ook ontslag moeten nemen. Ik heb gelezen dat er inmiddels al een rechtzaak is geweest over dezelfde kwestie en dat de rechter uitspraak heeft gedaan in het voordeel van de werkgever. Daarom wend ik mij tot de politiek. Deze gang van zake is toch helemaal verkeerd. Het is toch schandalig hoe een bedrijf kan omgaan met een werknemer die zich letterlijk 28 jaar krom gewerkt heeft voor het bedrijf. Ik weet zeker dat dit voor veel meer werknemers speelt en ik vind dat het tijd wordt dat de politiek gaat ingrijpen in deze onrechtvaardige procedures.

Antwoord van de VVD (2/2/16, kamerlid Mulder)
Over het omzeilen van de transitievergoeding zijn eerder Kamervragen beantwoord (zie onderstaande vragen van kamerleden Vermeij en Tanamal (beiden PvdA) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). In tegenstelling tot wat de vragensteller aangeeft heeft betrokkene wel recht op een WW-uitkering, indien aan de voorwaarden wordt voldaan. Een voorwaarde is niet, zoals de vragensteller ten onrechte meent, dat je daarvoor moet zijn ontslagen. Ook bij een doorlopende dienstbetrekking, zoals in de voorgelegde casus, kan recht bestaan op een WW-uitkering. Er is sprake van werkloosheid, als arbeidsurenverlies wordt geleden en geen recht bestaat op loon. Daarvan is in dit geval sprake, omdat mevrouw niet meer bij haar werkgever werkt en (nadat de 104 weken van ziekte zijn verstreken) geen recht meer heeft op loon.
Volledigheidshalve: er gelden nog drie voorwaarden voor een recht op WW-uitkering:
1. Je moet beschikbaar zijn om arbeid te aanvaarden,
2. Je moet voldoen aan de referte-eis, en
3. Er moet geen uitsluitingsgrond van toepassing zijn.
Ik hoop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben?

Kamervragen + Antwoorden (1121): Vragen van de leden Vermeij en Tanamal (beiden PvdA) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de vondst van werkgevers om de transitievergoeding te omzeilen (ingezonden 11 december 2015). Antwoord van Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 13 januari 2016)

Antwoord van de PvdA (24/3/16, kamerlid Tanamal)
Er staat al een verwijzing naar de Kamervragen die door de PvdA zijn gesteld. Als aanvulling wil ik benadrukken dat dit inderdaad door sommige werkgevers wordt gebruikt om de transitievergoeding niet te betalen. Niet alle werkgevers hebben deze intentie. Soms is de werkgever tot deze actie overgegaan omdat hij de werknemer nog wel aan het werk wil houden wanneer deze toch mocht herstellen. De enige mogelijkheid, zoals ook te lezen valt in de beantwoording van onze Kamervragen, is de gang naar de rechter.

Geen antwoord van het CDA (23/4/16, kamerlid Heerma)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PVV (23/4/16, kamerlid de Graaf)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: Vde2eK
foto: Vde2eK

Vraag aan D66, de PvdA, de PVV en de VVD (11 augustus 2015, kamerlid van Weyenberg, kamerlid Tanamal, kamerlid de Graaf en kamerlid Schut)
Na 1 juli zijn de eerste zieke werknemers inmiddels WIA gekeurd. De werkgevers hebben de mazen in de wet gevonden en houden de werknemer in dienst, om onder de transitievergoeding uit te komen. De media heeft inmiddels al bericht over de gevolgen van het ontwijken van de transitievergoeding. Ik mis echter het verhaal over de gevolgen voor de werknemer. Behalve de misgelopen transitievergoeding keert ook de afgesloten arbeidsongeschiktheidsverzekering niet uit. In de kleine lettertjes staat dat dat alleen gebeurt als de werknemer is ontslagen. Veel werknemers komen hierdoor in de financiële problemen.

Antwoord van de PvdA (12/8/15, kamerlid Tanamal)
Dit is inderdaad een hele ongewenste manier van handelen van sommige werkgevers. Het schijnt voor te komen dat werkgevers het contract wijzigen in bijvoorbeeld een nul urencontract. Niet alle werknemers kennen hun rechten en weten niet wat de consequenties zijn. Dat kan natuurlijk niet. Toen de eerste berichten in de pers verschenen heb ik direct vragen aan de minister gesteld omdat ik wil weten wat de consequenties zijn voor zowel werknemers als werkgevers. Ik heb hier nog geen reactie op. Ik verwacht dat wel eerdaags. Ik heb de vragen eind juni gesteld. Ik kan uw vraag dus nog niet helemaal beantwoorden, maar het heeft mijn volle aandacht. Ik kan u de vragen en de beantwoording toesturen wanneer ze beschikbaar zijn. Wanneer u mij uw emailadres stuurt dan krijgt u ze zo snel mogelijk.
Kamervragen + Antwoorden (3304): Vragen van de leden Vermeij en Tanamal (beiden PvdA) aan de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid over de nieuwe vondst van werkgevers om de transitievergoeding te omzeilen (ingezonden 31 juli 2015). Antwoord van Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 7 september 2015).

Antwoord van D66 (26/8/15, kamerlid van Weyenberg)
Dank voor uw bericht. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Ik ga er van uit dat de minister hier actie op onderneemt richting werkgevers. Werknemers zijn hiervan de dupe. Wij spreken binnenkort weer met minister Asscher over de uitwerking van de wet werk en zekerheid, en uw punt (dat ik helaas inmiddels meer verneem) zal ik daar aan de orde stellen.

Antwoord van de VVD (27/8/15, kamerlid Schut)
Dank voor uw bericht. We herkennen het signaal dat werkgevers mensen in dienst houden die arbeidsongeschikt zijn. Echter, dat betekent ook dat werkgevers het loon van de werknemer moeten doorbetalen. Vaak zijn die loonkosten al snel hoger dan het bedrag van de transitievergoeding. Dus op termijn is het niet aantrekkelijk voor werkgevers om deze werknemers in dienst te houden als ze niet meer kunnen werken. Maar wij houden wel scherp in de gaten hoe dit zich ontwikkelt.

Geen antwoord van de PVV (11/11/15, kamerlid de Graaf)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

15 reacties


 1. ·

  Het gaat om het volgende. Mijn man heeft 22 jaar gewerkt als international chauffeur gevaarlijke stoffen, werkte 70 a 80 uur in de week, was vaak van maandag tot vrijdag onderweg, en heeft zich altijd in gezet voor het bedrijf. Thans is mijn man sinds 9-12-2015 voor 100% afgekeurd en krijgt een IVA uitkering, omdat hij ongeneselijk ziek is en niet meer beter wordt, krijgt op dit moment weer zware chemokuren en medicijnen. Dit is niet voor genezing alleen voor verlenging. Nu gaat het om het volgende: Zijn werkgever houdt hem nu express slapend in dienst om geen transitievergoeding te hoeven uit te keren. Heb diverse malen telefonisch contact gehad met hoofd personeelszaken van het bedrijf van mijn man. In deze gespreken werd gezegd, dat het tegen hun (directie) principe is om een zieke geld mee te geven omdat mijn man hun al genoeg gekost heeft door 2 jaar loon door te betalen en dat hij 2 jaar niet kon werken, verder werd gezegd, wij gaan nu iedereen na 1-7-2015 expres slapend houden om de nieuwe wet te omzeilen en omdat ze mijn man geen geld willen meegeven. Verder werd er ook gezegd dat andere transportbedrijven de wet gingen omzeilen door buitenlandse werknemers en Pay-roll en dat het bedrijf van mijn man het op deze manier ging doen, want zeiden ze straks staat hier iedereen op de stoep. Voor 1-7-2015 werden wel alle zieke werknemers ontslagen bij het bedrijf van mijn man, dit werd bevestigd in het telefoon gesprek met het hoofd van personeelszaken en in het telefoongesprek met de arbodienst. Verder hebben wij 3 keer om een gesprek gevraagd met de directie, dit is 3 maal geweigerd zagen het nut er niet van in om een gesprek met ons aan te gaan. Verder 1 maal een gesprek en bemiddeling gevraagd via de arbodienst (Sector Transport en Logistiek), degene die er over ging had toevallig een afspraak die middag met het hoofd van personeelszaken en zou het aankaarten, hierop is niet gereageerd.
  Vooral de houding, de uitlatingen en het niet met ons willen praten van de directie heeft mijn man zeer gekwetst en doet hem veel pijn, vooral omdat wij al in een hele moeilijke situatie zitten en om dan zo na 22 jaar behandeld te worden. Voelt als een mes in zijn rug. Verder weet het bedrijf van mijn man ook dat wij het financieel ook nodig hebben, want misschien moeten wij nu wel de schuldhulp in want wij zijn er financieel de afgelopen jaren veel op achteruit gegaan en hebben veel medische kosten gemaakt, hierop werd door het bedrijf van mijn man gereageerd van: dat is ons pakkie aan niet.
  Verder hebben wij de hulp ingeroepen van het ombuds-team van de PvdA tweede kamer. Deze hebben een mail gestuurd naar de werkgever van mijn man. Hier is als volgt op gereageerd: De Directie van het Transport Bedrijf L. heeft zich voorgenomen, arbeidsongeschikte medewerkers, die de twee jaar arbeidsongeschiktheid hebben doorlopen, niet te ontslaan. Ook op langere termijn willen wij de mogelijk openhouden terug te keren naar de werkplek. Hierop heeft het ombudsteam weer een mail gestuurd naar de werkgever, dat de kans dat mijn man weer terug kan komen door zijn ziekte vrijwel nihil is en dat dit niet de bedoeling is van de Nw. Wet. Hierop werd toen weer geantwoord door de werkgever van mijn man: Zoals wij in onze vorige reactie al aangaven, willen wij ook op langere termijn de mogelijkheid openhouden terug te keren naar de werkplek. Wij houden aan ons standpunt. Wel raar voor 1-7-2015 wel iedereen ontslaan en na 1-7-2015 niet.
  En nu met deze mail aankomen bij de ombudsteam van de PvdA tweede kamer, terwijl ze tegen ons hele andere dingen hebben gezegd en mijn man niet meer beter wordt. Heb ook contact gehad met een advocaat, die gaat wat dingen voor ons uitzoeken, maar zei wel dat dat door de vele onduidelijkheden over onfatsoenlijk gedrag werkgevers of ernstig verwijtbaar handelen werkgever in de nieuwe wet het moeilijk zal worden. Maar hij ging wel kijken wat hij voor ons kan doen. Mijn vraag is het volgend: wat vinden de kamerleden en natuurlijk de minister zelf wat nou precies onfatsoenlijk gedrag is en wat ernstig verwijtbaar handelen is. Zodat wij zelf stappen kunnen gaan ondernemen. Want ik zelf vind het feit hoe de werkgever mijn man behandeld onfatsoenlijk en ernstig verwijtbaar handelen. Ik hoop dat u mijn vraag kunt beantwoorden, zodat wij weten waar we aan toe zijn.

  Beantwoorden

  1. ·

   Hallo, hebt u al een reactie van de tweede kamer gehad? Wij zijn hier erg benieuwd naar, wij zitten nl in dezelfde situatie. Vanmiddag werd ons gezegd dat mijn man, na 27 jaar dienst, miv 1-4-16 over gaat naar uwv, het contract van mijn man wordt op slapend gezet. Dus geen, ontslag, transitie vergoeding, geen afrekening van opgebouwde vakantie uren…gewoon wachten tot mijn man dood gaat…probleem opgelost!
   Voor ons betekent dit in deze toch al moeilijke tijd, financiële achteruit gang in maandelijkse inkomsten, geen spaarpotje van vakantie uren dat uitbetaald wordt, geen transitievergoeding waarmee de tijd die mijn man nog heeft ingevuld zou kunnen worden met bv eens samen er op uit. Na 27 jaar wordt hij op deze manier terzijde gezet als een lastig probleem.

   Beantwoorden

   1. ·

    Hallo, nee wij hebben nog niets gehoord, ook nog niet van onze advocaat. Weet wel dat er een debat geweest is. Maar weet niet of dit positief voor ons zal uitpakken. Mocht ik wat horen van onze advocaat of van de PVDA-ombudsman medewerker. Dan geef ik U even een berichtje. Veel sterkte gewenst. Silvia.


 2. ·

  Na 39 jaar bij een groot aluminium verwerkend bedrijf te hebben gewerkt en na een zeer ingrijpende operatie als gevolg van kanker in het hoofd-hals gebied, vervalt binnenkort de 2 jaar doorbetalingsplicht bij ziekte. Het UWV heeft begin vorig jaar al besloten dat ik volledig ben afgekeurd en in de WIA zit, deze vergoeding is via een intentie verklaring deze gehele periode aan mijn werkgever betaald als ‘vergoeding’ waar ze vlgs hun recht op hadden, het 2e jaar ziek zijn heeft hun eigenlijk niets gekost. Ik heb van mijn advocaat begrepen dat de mazen in de wet (wat de minister van werkgelegenheid weet) dat ze mij geen transitievergoeding behoeven te betalen en mij ‘slapend’ in dienst houden. Tevens komt er dan ook geen eindafrekening van de door mij niet hebben kunnen benutten (wel netjes doorgegeven als dat wel zo is) en andere rechten en weren zoals bijv. winstdeling etc. Ik heb de afgelopen weken geprobeerd via de e-mail mijn zgn. case manager te bereiken maar krijg geen reactie. Ik begrijp dat de transitie vergoeding kan worden omzeild op deze manier? Maar ik begrijp ook dat er wel een eindafrekening MOET komen?
  Vlgs. de advocaat moet ik er in berusten dat mijn werkgever mij slapend in dienst houdt en dat de eindafrekening er niet komt, omdat over 6 jaar alles is verjaard, dan gaat voor mij de AOW leeftijd in. Ik begrijp dat de politiek weer toestaat dat de werkgever onder de wet van 1 juli 2015 uitkomt. Ik hoor graag van u of dit na een dienstverband van 39 jaar zo maar kan, waarvoor wordt er dan een wet aangenomen die in de praktijk er alleen maar is voor de werkgever. Uw berichten met belangstelling tegemoet ziende, Mw. C.J.

  Beantwoorden

 3. ·

  Mijn man heeft op aanraden van bedrijfsarts vervroegde iva aangevraagd en gekregen. Vlak na aanvraag maar voor definitieve beslissing heeft directeur al aangegeven hem niet te gaan ontslaan na 2 jaar ziekte. Bedrijf heeft voordelen bij vervroegde iva. Mijn man is 27 jaar in dienst en heeft ms hierdoor kan hij nooit meer werken. Directeur geeft aan zolang het niet verplicht is te ontslaan hij hier gebruik van maakt. Stank voor Dank? Deze situatie geeft veel stress wat weer slecht is voor de gezondheid van mijn man. Wat gaan jullie hier aan doen, want vlg. Minister Asscher kunnen we naar de rechter, maar de uitspraken tot nu toe waren niet in het voordeel van de werknemer.

  Beantwoorden

 4. ·

  Graag stel ik de vraag wanneer er een definitief standpunt inzake slapend dienstverband wordt genomen. Werkgever van mijn echtgenoot weigert hem te ontslaan na 104 weken ziek, IVA afgekeurd en houdt hem in dienst om zo onder de transitievergoeding uit te komen. Dit begrijpen we nog enigszins wel, maar dit biedt hem tevens ook de mogelijkheid om het verlof over 2 jaar niet uit te betalen en dit is met recht wel heel onfatsoenlijk.
  In dossier 2015Z14478 heb ik de antwoorden op de kamervragen hierover nagelezen, maar nog steeds blijft het een grijs gebied. Graag verneem ik dan ook wanneer dit onderwerp weer actueel wordt in de 2e Kamer.

  Beantwoorden

 5. ·

  Mijn man is sinds november 2014 in de ziektewet, dus in november 2016 zijn de 2 jaar om. Nu heeft hij deze week een brief ontvangen van zijn werkgever met een bijlage waarin staat dat de werkgever besloten heeft (!) om geen transitievergoeding uit te keren maar het dienstverband ‘slapend’ voort te zetten. In november 2016 heeft mijn man 26 dienstjaren volgemaakt. De kans dat mijn man terugkeert op de werkvloer is NIHIL aangezien hij Alzheimer heeft.
  Op verzoek van werkgever is vervroegde IVA uitgevraagd en dat is door UWV goedgekeurd, dus sinds 31-12-2015 heeft hij een uitkering, 75% en 25% wordt tot 2 jaar ziektewet aangevuld door de werkgever. Daar hebben we indertijd in toegestemd om werkgever tegemoet te komen, dat is in hun voordeel. Van wat ik zo lees op het internet kunnen ze de transitievergoeding niet botweg weigeren maar wat kan ik doen? Een rechtsbijstandverzekering heb ik niet en de FNV Vakbond heb ik opgezegd eerder dit jaar (die hadden aangegeven in deze situatie niets voor ons te kunnen betekenen, dus 26 jaar trouw contributie betaald en dan heb je ze ’s nodig, geven ze niet thuis). Teleurstellend.

  Beantwoorden

 6. ·

  Ik ben naar 15 jaar werkzaam geweest te zijn per augustus dit jaar afgekeurd voor 60%. Mijn werkgever heeft al aangegeven mij niet te ontslaan, aangezien hij ervan uit gaat dat een slapend dienstverband voordeliger is. Welkom in sociaal Nederland zou ik zeggen!

  Beantwoorden

 7. ·

  Ik werk voor een groot bedrijf maar men heeft al aangegeven dat ze mijn dienstverband slapend houden aangezien minister Asscher heeft aangegeven dat de transitievergoeding in 2018 voor werkgevers wordt gecompenseerd. Helaas heb ik daar niks aan aangezien ik een omscholing op het oog heb die iets duurder is dan de voucher van 2.500 euro die het UWV mag geven. Ik had gehoopt deze omscholing met mijn openstaande vakantiedagen en de transitievergoeding te betalen.

  Beantwoorden

 8. ·

  Kan je als slapende werknemer dan wel solliciteren op een nieuwe baan of ben je dan alles kwijt?

  Beantwoorden

 9. ·

  Ik ben 100% IVA afgekeurd. Er is geen functie de duiden in het bedrijf, waar ik meer als 42 jaar in dienst ben. Ik heb een hernia (ook al een keer aan geopereerd) en twee maal een herseninfarct gehad. Mijn werkgever heeft aangegeven dat zij mij geen transitie vergoeding willen betalen en daardoor niet zullen ontslaan.

  Beantwoorden

 10. ·

  Hier exact hetzelfde, na 3 herseninfarcten volledig afgekeurd, maar nee hoor we houden je slapend. 31 jaar lang me de tering voor ze gewerkt. Wanneer wordt die wet toch aangepast.

  Beantwoorden

 11. ·

  Toch wel een vreemde zaak dat de heren en dames ministers op dit item zo goed als niet reageren. Ook ik zoek antwoorden. Bij mij kreeg ik de optie van 2 soorten ontslag en wel, de een zonder transitievergoeding en dan krijg je wel een eindafrekening, de andere optie was, ontslag en die wordt slapende gehouden en volgt er geen eindafrekening. Dan mag je maar hopen dat je het vakantiegeld en de uren ooit nog eens betaald krijgt. Ronduit schandalig dat onze volksvertegewoordigers er zo mee om gaan.

  Beantwoorden

 12. ·

  Ik ben ook 80 tot 100 procent afgekeurd. Heb altijd keihard gewerkt. Had zelfs 700 overuren. Nu ben ik lichamelijk en geestelijk op en blijf ik slapend medewerker.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *