Ziek Blijven voor 1 Percent

ziek

Vraag aan 50Plus en de SP (2 september 2015, kamerlid Krol en kamerlid Ulenbelt)
Mijn werkgever houdt mij 1% ziek, ofschoon ik 100% arbeidsgeschikt ben beoordeeld door de arboarts en ik ook voor 100% mijn werkzaamheden heb hervat. De afgelopen 15 jaar ben ik gemiddeld 1 maand per jaar ziek gemeld geweest, vanwege de gevolgen van postpolio. Ik ben 41 jaar werkzaam bij hetzelfde bedrijf (een apotheek) en mijn leeftijd is 60 jaar. Graag ontvang ik een reactie met uw visie.

Antwoord van de SP (3/9/15, kamerlid Ulenbelt)
Kamerlid: 1% ziekmelden mag niet. Zie bijgaand artikel: ‘Mag je een werknemer echt voor 1 procent ziek houden?
Reactie vraagsteller: Hartelijk dank voor uw snelle reactie. Ik heb mijn werkgever inmiddels verzocht om deze 1% terug te draaien, maar dat wordt geweigerd. Pleegt een werkgever een strafbaar feit als hij blijft volharden in deze situatie onder het mom van dat het in mijn voordeel zou zijn, in afwachting van een onderzoek vanuit het UWV? Ik heb zelf echter geen enkele inspraak of inzage in dit proces bij het UWV.
Kamerlid: Vertel het aan het UWV als je daar bent.

Geen antwoord van 50Plus (2/12/15, kamerlid Krol)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *