Statushouders en Werk

statushouders

Vraag aan 50Plus, het CDA, de PVV en de VVD (11 september 2015, kamerlid Krol, kamerlid Heerma, kamerlid de Graaf en kamerlid Potters)
Ik begrijp dat er veel vluchtelingen worden opgenomen in Nederland. De statushouders gaan gebruik maken van ons sociale stelsel, wat wij en onze vaders en of grootvaders hebben opgebouwd door altijd hard te werken. Is het niet mogelijk om via een soort belasting/lening een gedeelte terug te vorderen indien de statushouders werk hebben gevonden in ons land. Het lijkt mij dat het tekort dat hierdoor ontstaat en niet begroot is gedeeltelijk wordt terug gedrongen. Indien de statushouders door omstandigheden geen baan kunnen vinden is het dan niet mogelijk dat deze mensen op een andere manier ten dienste kunnen zijn om een bijdrage te leveren aan onze maatschappij (voort wat hoort wat)? Ik denk aan verplicht vrijwilligerswerk in ruil voor een uitkering, bijvoorbeeld de ouderen in onze samenleving helpen, die door bezuinigingen geen recht meer hebben op hulp.

Antwoord van de VVD (28/9/15, kamerlid Potters)
De vluchtelingen die nog in procedure zijn (en in een AZC zitten) hebben geen recht op sociale zekerheid. Als ze eenmaal een asielvergunning hebben gekregen en dus statushouder zijn, zijn de participatiewet en andere wetten op hen van toepassing. Ze hebben dan dus wel recht op bijstand, maar ze moeten dan zeker ook voldoen aan de verplichte tegenprestatie, de sollicitatieplicht en de eis om de Nederlandse taal te (leren) spreken.

Geen antwoord van 50Plus (11/12/15, kamerlid Krol)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van het CDA (11/12/15, kamerlid Heerma)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PVV (11/12/15, kamerlid de Graaf)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

1 reactie


  1. ·

    Het antwoord wat U schetst is al in mijn vraag opgenomen.
    Het geeft geen antwoord op mijn vraag, of er in dit geval verandering van de wetgeving kan worden ingesteld, omdat de nu ontstane situatie dermate aan het veranderen is, waardoor de eerdere wetten eventueel herzien moeten worden.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *