Miljoenen Fraude WAO

fraude

Fraude WAO: Nederland heeft met andere landen verdragen voor de naleving van de sociale zekerheid. De controle wordt uitgevoerd door lokale instanties. Op de ambassades zijn speciaal mensen die naleving in de gaten houden. Als controle systematisch tekort schiet kan Nederland die verdragen opzeggen en zo miljoenen aan fraude voorkomen.

foto: mystic mabel

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (30 december 2011, kamerlid Omtzigt, kamerlid Vermeij, kamerlid de Jong, kamerlid Huizing)
Een Pools personeelslid is ziek geworden. De Nederlandse keuringsarts geeft me te kennen dat Nederlanders met deze ziekte makkelijk kunnen werken. Daar deze persoon in Polen verblijft is hij bijna niet te controleren. Wij doen verder nergens iets meer aan omdat hij niet te controleren is. Twee jaar later komt de man op mijn bedrijf met grote dankzegging, omdat hij een grote uitkering krijgt vanuit Nederland, genoemd een WAO uitkering. Hij weet mij te vertellen dat hij nog niet zeker weet of hij zijn baan in Polen op gaat zeggen of dat hij voor de sociale contacten gewoon blijft werken. Ik meld dit bij mijn verzekering en vraag hoe dit mogelijk is. Ik heb geen enkele stap ondernomen om die man aan een uitkering te helpen maar toch word hij 100% afgekeurd en ontvangt in Polen langs zijn vaste baan een uitkering uit Nederland. Wordt hier vanuit Nederland controle op uit geoefend of gaan wij zulke mensen gewoon in lengte der dagen uitkeren?

Antwoord van de VVD (8/3/12, kamerlid Huizing)
Het is inderdaad zo dat ook in andere landen waarmee Nederland verdragen heeft voor naleving van de sociale zekerheid de controle wordt uitgevoerd door lokale instanties. Op de ambassades zijn speciaal mensen die naleving in de gaten houden. Als controle systematisch tekort schiet kan Nederland die verdragen opzeggen. Gevolg is dat er geen uitkeringen meer naar dat land gaan. Het lijkt mij dat dit op dit moment goed geregeld is.

Antwoord van het CDA (11/3/12, kamerlid Omtzigt)
Een buitenlandse werknemer heeft evenveel recht op sociale zekerheid als een Nederlandse werknemer. Hij/zij betaalt immers dezelfde premies voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Wat betreft de export van uitkeringen wordt Nederland gelukkig een stuk strenger. Zo dreigt Nederland nu voor 10 landen de verdragen op te zeggen als het andere land (zoals Marokko) ze niet wil aanpassen en wil zorgen voor een betere controle. Dit gaat over landen buiten de EU. Wat uw specifieke casus betreft: daarvan zou ik wel de details willen kennen. Want wat is er in de twee jaar ziektewet gebeurd? Daarin zit namelijk een reintegratieverplichting voor beide kanten. En was de keuringsinstantie op de hoogte van het feit dat deze persoon gewoon aan het werk is. Als u die stuurt, kan ik wellicht een nadere blik op deze casus werpen en kijken of de regels gewoon gelijk toegepast kunnen worden in Nederland en in Polen.

Geen antwoord van de PvdA (30/3/12, kamerlid Vermeij)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PVV (30/3/12, kamerlid de Jong)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: mystic mabel

Vraag aan de SP en de VVD (22 oktober 2010, kamerlid Ulenbelt en kamerlid Huizing)
Hoe kan het, dat het UWV de WAO-gerechtigden in Marokko, als enige land, zelf daar niet kan beoordelen en controleren?

Antwoord van de SP (26/10/10, kamerlid Ulenbelt)
Voor zover ik weet worden ook in andere landen waarmee Nederland verdragen heeft voor naleving van de sociale zekerheid de controle uitgevoerd door lokale instanties. Op de ambassades zijn speciaal mensen die naleving in de gaten houden. Als controle systematisch tekort schiet kan Nederland die verdragen opzeggen. Gevolg is dat er geen uitkeringen meer naar dat land gaan.

Geen antwoord van de VVD (22/1/11, kamerlid Huizing)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.


Veel toeslagen stopgezet op 12 juli 2013

Honderden toeslagen zijn onterecht uitgekeerd aan Polen die spoorloos zijn verdwenen of zijn overleden. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris van Financiƫn Frans Weekers (VVD) aan de Tweede Kamer. De toeslagen werden in 2012 uitgekeerd aan 620 mensen met de Poolse nationaliteit die niet in Polen, in Nederland of in een ander land wonen.

Uitkeringsfraude op 9 juni 2013

Het Openbaar Ministerie heeft een echtpaar uit Ede op de korrel dat zeventien jaar lang in Nederland een uitkering opstreek, terwijl het tweetal in Turkije een winkel en een appartement had. Vrijdag (7 juni 2013) bleek bij de rechtbank in Arnhem dat de gemeente Ede probeert om de uitkeringen met terugwerkende kracht weer terug te krijgen. Het duo zegt zich van geen kwaad bewust te zijn geweest. Ze zouden niet hebben geweten dat je je inkomen uit andere landen ook moest aangeven (vandaar ook de vraag bij de belastingaangifte of je ‘inkomen uit het buitenland’ hebt ontvangen, snapt u wel?).

Toeslagenfraude op 4 mei 2013

De fraude met toeslagen en uitkeringen door Bulgaren is slechts het topje van de ijsberg. De totale toeslagenfraude heeft Nederland tot nu toe 1,5 miljard euro gekost.

4 reacties


 1. ·

  Dank voor uw antwoord. Naar mijn weten is het voor verzekeringsartsen niet mogelijk om in Marokko zelf verzekerden te beoordelen, medische beoordelingen uit het land zelf zijn twijfelachtig en de informatie blijkt minimaal tot zwaar onvoldoende te zijn volgens ingewijden. Beoordelingen van in Nederland woonachtige verzekerden is strenger, waardoor raar genoeg een ongelijkheid ontstaat in verzekerden woonachtig in Nederland en daarbuiten. Het voordeel in deze is dan voor de verzekerden in het buitenland, door simpelweg gebrek aan informatie, waardoor artsen vaker in het voordeel van verzekerden kiezen, om klachten bij de medische tuchtraad te voorkomen. Het betreft grote geldstromen, vandaar mijn ongerustheid hierover. Ook ik ben slechts een leek in deze materie, maar ik vraag mij wel af of er over dit onderwerp voldoende expertise bestaat om te kunnen garanderen dat beoordelingen voor een ieder verzekerde gelijk is.

  Beantwoorden

 2. ·

  Nu ga ik me schamen. Ik geef te kennen dat wij Nederlanders worden besodemieterd en ik krijg als antwoord dat alles goed geregeld is. Dit niveau kan ik niet bijhouden. Sorry

  Beantwoorden

  1. ·

   Dat klopt, er zijn duizenden mensen die in turkije aow ontvangen en werken + uitkering die ze ontvangen is gelijk aan burgemeester salaris. Dat is leuk en de controle die zij daar ondergaan is zo corrupt als maar zijn kan. Holland mooi. Gr

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *