EU Begroting

eu

Vraag aan de PvdA, de PVV en de VVD (14 januari 2011, kamerlid Plasterk, kamerlid van Dijck en kamerlid ten Broeke)
Het EU budget voor 2011 zal toenemen met 2,91% ten opzichte van het 2010 budget. Van de Nederlanders wordt verwacht dat we sterk gaan bezuinigen om de staatsschuld te verminderen. Sterker nog, de heer Barroso heeft kortgeleden zelfs nog aangedrongen om de schulden nog meer te verlagen. Hoe valt dit te rijmen met de toenemende uitgaven van de EU? Kunt u aangeven waar dat extra budget voor bedoeld is in 2011? Waarom gaat de EU ook niet sterk bezuinigen, zodat de staatsschuld van Nederland sneller kan verlaagd worden?

Antwoord van de VVD (18/1/11, kamerlid ten Broeke)
De VVD-fractie en de nieuwe Nederlandse regering hebben zich tijdens de onderhandelingen over de Europese Begroting voor 2011 hard gemaakt voor stijging van 0% voor 2011. Helaas was hier in Europees verband geen meerderheid voor omdat Duitsland zich op het laatste moment bedacht. De stijging van 2,91% die nu voorzien is, lijkt al stukken beter dan de eerder bepleitte 6% van de Europese Commissie en het Europees Parlement. De VVD is met u van mening dat in tijden van nationale bezuinigingen, vaak zelfs ‘in opdracht’ van de EU, juist de EU op de centen moet letten.
Wij zullen er dan ook de Nederlandse regering op toezien dat in de nieuwe meerjarenbegroting van de EU die vanaf 2013 ingaat, de nationale bezuinigingstaken een duidelijke reflectie krijgen in die Europese begroting. Daarnaast is de regering voornemens om minimaal 1 miljard euro van de nationale afdracht naar de Europese Unie te verminderen. Dit is de VVD ooit onder Gerrit Zalm gelukt en het is misschien wel de belangrijkste missie voor de nieuwe Premier Rutte in Brussel het komende jaar.

Antwoord van de PVV (14/2/11, kamerlid van Dijck)
De PVV heeft zich ook fel verzet tegen een stijging van het EU-budget, dit moet eerder fors omlaag. Alle lidstaten moeten de broekriem aanhalen, maar Brussel gaat door met uitgeven. Dit is abject. Ook gaat de PVV ervoor strijden om een korting van minimaal 1 miljard te bedingen op de Nederlandse afdracht. Dat Nederland nog steeds de grootste netto betaler is aan de EU is helemaal van de gekke.

Geen antwoord van de PvdA (14/4/11, kamerlid Plasterk)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Europarlementariërs willen salarisverhoging

Het Europees parlement eist extra geld voor ambtenaren, europarlementariërs en gebouwen van 56 miljoen euro. In totaal kost het parlement dan ongeveer 1,8 miljard euro. Dat betekent dat elk van de 766 europarlementariërs de belastingbetaler het komende jaar circa 2,3 miljoen euro gaat kosten. De europarlementariërs eisen deze extra uitgaven, hoewel het totale EU-budget voor 2014 met 6% daalt. Het parlement wordt vooral duurder, omdat de europarlementariërs zichzelf en hun ambtenaren een salarisverhoging van ongeveer 4,4% willen toestaan. Vooral extra goede prestaties dienen in het vervolg nog beter beloond te worden.

Martin Schulz op 5 juli 2013

De volgende tekst werd getwitterd door het pers- en mediateam van Martin Schulz (voorzitter van het europarlement): ‘US have one currency, one Central Bank and one Govt. Europe has one currency, one Cenrtral bank and… 17 govts! Cannot go on like this.’ Het laat perfect zien hoe ver de volksvertegenwoordigers in Brussel en Straatsburg verwijderd zijn van het leven van alledag.

Mark Rutte op 28 juni 2013

De Europese Unie gaat de komende jaren 8 miljard euro vrijmaken in de strijd tegen jeugdwerkloosheid. Maar dan alleen in landen in Zuid-Europa met een jeugdwerkloosheid groter dan 25%. Premier Mark Rutte (VVD) bestempelde dit als zeer terecht en dus zien de Nederlandse werkloze jongeren niets van dit EU-potje. Hij gaf verder aan dat de problemen met de jeugdwerkloosheid in landen als Griekenland, Italië, Portugal en Spanje niet vergelijkbaar zijn met de Nederlandse jeugdwerkeloosheid. In Nederland zijn ruim 137.000 jongeren werkloos (16%), maar in percentage ligt de jeugdwerkloosheid alleen in Duitsland en Oostenrijk lager. Tevens was premier Mark Rutte (VVD) onder de indruk van de hervormingen die in Italië en Spanje worden doorgevoerd. De economie in die landen zal volgens hem de komende jaren vergaand herstellen.

Verspilzucht EU parlement

EU begroting 2014 – 2020

De Europese Raad bereikte op 8 februari 2013 een akkoord over de uitgaven voor 2014 – 2020 (960 miljard euro), maar de vier grootste fracties in het EU-parlement gaven al aan dat het parlement geen meerderheid kan vormen om dit akkoord te steunen. Volgens hen biedt het te weinig stimulansen voor groei en jobcreatie en gaf men aan: ’tot onze verbazing stellen we vast dat de leiders van de EU een overeenkomst bereikt hebben over een begroting die kan leiden tot een structureel tekort. Een grote kloof tussen betalingen en verplichtingen levert enkel problemen op in de toekomst en houdt geen rekening met de bestaande moeilijkheden.’
Op 27 juni 2013 zijn de Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten van de Europese Unie het eens geworden over de meerjarenbegroting (2014-2020) van in totaal 960 miljard euro, welke minder is dan de vorige periode van 2007-2013 (994 miljard euro).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *