OV Kaart voor MBO

OV
foto: Rau

Vraag aan het CDA, de PvdA, de SP en de VVD (kamerlid Biskop, kamerlid Çelik, kamerlid Smits en kamerlid Elias)
Wij wonen nogal afgelegen aan de waddenzeedijk. Mijn zoon heeft een OV-kaart maar kan hem nooit gebruiken, omdat hij in het theater stage loopt en ’s nachts pas thuis komt en er dan geen openbaar vervoer is. Mijn dochter gaat in september 2012 naar het MBO. Dit is echter ongeveer 30 km bij ons huis vandaan. Omdat zij nog geen 18 is krijgt zij geen OV-kaart. Het zou handig zijn als zij die van haar broer kon gebruiken. Is het niet eerlijker om in plaats van naar de leeftijd te kijken naar het soort onderwijs, de afstand die moet worden afgelegd en het inkomen van de ouders?

Antwoord van het CDA (12/4, kamerlid Biskop)
Een OV-kaart is onderdeel van de studiefinanciering en daarmee ook een persoonlijk bezit. Uitlenen of ruilen is daarmee onmogelijk. Over de OV-kaart voor MBO-studenten jonger dan 18 jaar is door de Tweede Kamer al jaren lang gedebatteerd met de regering. Er leeft een brede steun bij de Tweede kamer voor een goede reiskostenvergoeding voor mbo-studenten. Of dat nu een OV-kaart is, een trajectkaart of een onkostenvergoeding is wat minder van belang. Het grote probleem is: geld! Een OV-kaart voor 16- en 17-jarige mbo-ers kost tussen de 90 en 120 miljoen afhankelijk van de vorm die gekozen wordt. Drie jaar geleden heeft de Tweede Kamer 30 miljoen beschikbaar gesteld om te onderzoeken in hoeverre daarmee iets gedaan kon worden. Helaas is dat niet gelukt omdat 30 miljoen te weinig was voor een structurele oplossing. En nu in een tijd waarin vele miljarden gezocht moeten worden om de overheidsfinanciën op orde te krijgen is een extra uitgave van 120 miljoen niet mogelijk. Voor ouders van 16- en 17-jarige mbo-ers is er natuurlijk wel de kinderbijslag beschikbaar en voor ouders met een laag inkomen is er een tegemoetkoming mogelijk volgens de wet tegemoetkoming ouderbijdragen en studiekosten (WTOS).

Antwoord van de SP (17/4, kamerlid Smits)
De SP zet zich al jaren in voor een OV-kaart voor alle MBO’ers. De reiskosten voor MBO’ers kunnen namelijk flink oplopen. Sommige opleidingen worden maar op een beperkt aantal plaatsen gegeven, dan moet een MBO student veel reizen. Het is ook vreemd dat een HBO student van 17 direct een OV-kaart krijgt, terwijl een MBO’er moet wachten tot hij 18 jaar is. De SP pleit daarom al jaren voor een OV-kaart voor álle MBO’ers. Wij hebben al meerdere keren voorstellen gedaan om dit goed te regelen. Minister Van Bijsterveldt wil dit absoluut niet en wordt daarin gesteund door CDA, VVD en PVV in de Tweede Kamer. Een half jaar geleden heeft de SP in Zeeland nog geprobeerd om het in elk geval in die provincie te regelen. Helaas haalde dit voorstel ook daar geen meerderheid. Zie ook: Provincie Zeeland laat MBO’ers in de kou staan en zie ook ons dossier over de ov-kaart voor MBO’ers: Gratis OV voor MBO.

Antwoord van de VVD (27/4, kamerlid Elias)
MBO-leerlingen onder de 18 jaar hebben geen recht op studiefinanciering en de OV-kaart die daar onderdeel van is. Dit is ondermeer zo, omdat de kosten voor een MBO-opleiding lager zijn dan die van een universitaire opleiding. Naar de verwachting van de Minister van Onderwijs zou er € 100 miljoen nodig zijn om een OV-studentenkaart voor deze groep leerlingen te bekostigen. Helaas is dit geld zoals het er nu naar uitziet de komende jaren niet beschikbaar. Het tij is economisch aanmerkelijk guurder dan velen nog lijken te beseffen. Overigens kunnen ouders van minderjarige leerlingen op het MBO in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten en eventueel ook het kindgebonden budget via de Belastingdienst. De VVD wil herwaardering van vakmanschap en daarmee opwaardering van het MBO. Daarom kiest de VVD ervoor eerst te investeren in de kwaliteit van het MBO alvorens een OV-studentenkaart of specifieke OV-vergoeding voor minderjarige MBO’ers in te voeren.

Geen antwoord van de PvdA (8/7, kamerlid Çelik)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

6 reacties


 1. ·

  Ben nu toch wel benieuwd hoe er nu over gedacht wordt. Mijn dochter van 16 begint aan een MBO opleiding in Zwolle. Wij zijn zelf woonachtig in Beilen (Drenthe). Een OV maand traject kaart kost 320 euro per maand. Daarbij komt nog schoolboeken (500 euro) en nog de bus van station naar de school. Het is gewoon belachelijk dat zij geen vergoeding krijgt! Een niet leerplichtige 18-jarige krijgt wel een OV. Of een HBO-er jonger dan 18 jaar, die ook? Met andere woorden, als MBO er, helaas, had je maar HBO niveau moeten hebben? Of had ze maar 2x moeten blijven zitten. Dan was ze nu 18! En ja, ze betaald nu geen schoolgeld en krijgt kinderbijslag, maar bij elkaar is dat nog lang geen 320 euro! Deze kosten die ik nu moet betalen is 15% van mijn maandelijkse inkomsten, maar kom niet in aanmerking voor enige tegemoetkoming. En als regering maar roepen dat de MBO studenten een studie moeten volgen die bij ze past, maar mogelijkheden bieden? Ik heb hard getwijfeld of ze wel naar deze opleiding kan. Puur vanwege de reiskosten. En waarom doet de provincie Drenthe hier niks aan, terwijl Limburg, Brabant en Groningen het nu als provincie zelf regelen? Totale rechtsongelijkheid! Je ziet het, ik ben hier zeer boos en teleurgesteld over!

  Beantwoorden

 2. ·

  Hallo, ik wou hier ook graag nog op reageren. Ik ben zelf 16 jaar en zit op het MBO niveau 3/4 en moet volgend jaar naar Assen naar school. Ik woon zelf niet in Assen dus zullen mijn ouders maandelijks 250 euro moeten betalen voor de trein. Dit is natuurlijk erg veel geld. Maandelijks houden wij thuis zo’n 150 euro over om van te leven, terwijl we met zijn vieren thuis zijn. Ik ben al van opleiding veranderd, ook door de treinkosten. Ik zou eerst naar zwolle gaan, maar dit was nog duurder. Ik vind het onterecht (net zoals reactie hierboven) dat MBO-studenten van 16/17 jaar, die verplicht nog naar school moeten, zoveel geld moeten betalen om de regering tevreden te houden. Mijn opleiding duurt drie jaar en ik moet dus 2 en een halfjaar (waarschijnlijk nog iets langer) wachten op mijn ov-studentenkaart. Dan is mijn opleiding bijna afgelopen en heeft het mijn ouders qua treinkosten bijna 10.000 euro gekost. En dan kunnen ze wel zeggen dan gebruik je maar de kinderbijslag, maar die krijg je maar eens in de 3 maand. De reiskosten zul je nog elke maand moeten betalen en waar moeten de ouders andere dingen voor betalen dan, denk aan kleding e.d.? Zelf hebt u er misschien niet veel last van, want u verdient genoeg, maar niet iedereen heeft een vetpot, denk daar ook eens aan!

  Beantwoorden

 3. ·

  Ik vind het heel mooi te lezen dat er in de kwaliteit van het onderwijs geïnvesteerd wordt, maar wat heeft dat voor zin als de MBO leerlingen wegens het lage inkomen van de ouder(s). Ik ben een alleenstaande ouder die, door de teruglopende economie, zonder werk zit. Aangezien mijn zoon van 16 geen leerbedrijf kon vinden en dus van BBL naar BOL opleiding is gegaan, waardoor wij nu met reiskosten zitten van ruim € 200 per maand. Hij is leerplichtig en doet met veel plezier deze opleiding. Ik ben als ouder verplicht zorg te dragen dat hij aan zijn leerplicht voldoet, maar ook ben ik verplicht in zijn gehele onderhoud te voorzien. Op dit moment zie ik niet hoe ik deze twee plichten, die ik beide met veel liefde volbreng, financieel kan volbrengen. Als de overheid van zijn burgers verlangd dat zij zich aan de wet houden, lijkt het mij logisch dat zij er ook zorg voor dragen dat het haalbaar is. Het lijkt mij logischer het gratis reisproduct alleen te verstrekken aan de diegene die het nodig hebben en dat deze alleen geldig is voor het traject school-huis in plaats van onbeperkt gratis reizen en in het weekend voor half geld. Dit lijkt mij eenvoudig op te lossen door een gratis abonnement af te sluiten en deze op de persoonlijke OV te zetten. Van het geld dat daar mee uitgespaard wordt moeten leerplichtige MBO leerlingen toch ook een gratis reisproduct kunnen krijgen?

  Beantwoorden

 4. ·

  En hoe zit het dan met MBO Plus? Ik ga namelijk volgend jaar een MBO Plus opleiding volgen. Momenteel zit ik in 5 havo. Is het het proberen waard om een studenten OV aan te vragen? Voor mijn ouders wordt het straks onbetaalbaar, die studie van mij!

  Beantwoorden

 5. ·

  Ook ik vind het ronduit schandalig dat hier de afgelopen jaren nog steeds niets aan veranderd is. Ook wij krijgen er een maandlast van 320 euro per maand bij voor alleen al de reiskosten. Tja, dan wel kinderbijslag. Maar dat dekt nog niet eens een kwart van de kosten. Je wordt als ouders van een minderjarige mbo leerling echt gestraft. Echt geen woorden voor!

  Beantwoorden

 6. ·

  Inmiddels is kort voor het schooljaar 2014-2015 besloten om gratis OV voor het MBO beschikbaar te stellen. Waarom moet het tot januari 2017 (of zoveel eerder als mogelijk) duren voordat dit wordt geëffectueerd?

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *