Overdragen APPA naar ABP

overdragen

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (13 maart 2016, kamerlid Omtzigt, kamerlid van Weyenberg, kamerlid Vermeij en kamerlid Lodders)
In 2012/2013 is er sprake geweest van overdragen van pensioen van APPA naar ABP, zodat ook de politieke ambtsdragers pensioen opbouwen bij ABP zoals alle (Rijks) ambtenaren. Dit is in het kader van het recht hebben op voorwaardelijk pensioen bij ABP voor (Rijks) ambtenaren die (tijdelijk) een politieke functie gaan bekleden, van belang. Die regel stelt namelijk dat je t/m 1-1-2023 pensioenpremie moeten hebben afgedragen aan ABP. De opbouw is nagenoeg gelijk en de uitvoerder APPA is nu een dochteronderneming van ABP. Wat is de stand van zaken mbt die overdracht?

Antwoord van het CDA (13/5/16, kamerlid Omtzigt)
Het pensioen van politici wordt op omslagbasis gefinancierd, dus uit de begroting. Als je het in het ABP wilt stoppen (zoals het advies luidde) dan moet je in een keer alles afkopen. Daarvoor heeft de regering niet het geld gevonden. Wel loopt het APPA pensioen mee in de bezuinigingen bij het APB: de opbouw is verlaagd in lijn met de verlaging van de opbouw bij het ABP. Politici bouwen dus net zoveel op als ambtenaren (bij hetzelfde inkomen). En ook worden de pensioenen van politici gekort wanneer de pensioenen van ambtenaren bij het ABP gekort worden.

Geen antwoord van D66 (13/6/16, kamerlid van Weyenberg)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (13/6/16, kamerlid Vermeij)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (13/6/16, kamerlid Lodders)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *