PKK en Turkije

PKK

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (12 augustus 2015, kamerlid Knops, kamerlid Servaes, kamerlid de Roon en kamerlid ten Broeke)
De IS wordt als gevaar voor onze democratie gezien. Nederland vecht in NAVO verband mee tegen IS via de inzet van F-16’s. Nu heeft NAVO bondgenoot Turkije aangekondigd dat zowel de PKK als IS bestreden zullen worden door Turkije. In de praktijk blijkt dat er sprake is van grootscheepse aanvallen op de PKK. Het zal dus wel loslopen met het gevaar van IS, denk ik dan. En met mij verkeren vele Nederlanders in groot onbegrip.
Vragen:

  1. waarom steunt Nederland NAVO bondgenoot Turkije bij diens grootscheepse aanval op de PKK, die als enige op de grond tegen IS vecht?
  2. waarom worden onze troepen die aanvallen op IS uitvoeren nu niet terug getrokken?
  3. wat is het standpunt van uw partij inzake de huidige operatie van Turkije?

Antwoord van de VVD (12/8/15, kamerlid ten Broeke)
Ik snap uw vraag, maar vrees dat u de volgorde van verantwoordelijkheid een beetje omdraait. De internationale coalitie die tegen ISIS ‘in de lucht’ is gebracht vliegt al een jaar en Nederland, anders dan Turkije, maakt daarvan al vanaf het begin deel uit. De Nederlandse bijdrage bestaat uit bombardementen (hoofdzakelijk ‘close air support’) door 6 (+2) F16’s en Nederlandse trainers die Peshmerga (Koerdische gevechtstroepen) in en rond Erbil in Noord-Irak trainen.
Turkije heeft pas enkele weken geleden aangekondigd ISIS te willen bevechten, na aanslagen in Turkije. Turkije levert al wel sinds het begin van de Syrische burgeroorlog een indrukwekkende bijdrage door, tot nu toe -naar schatting- 1,7 mln vluchtelingen op te vangen in haar grensstreek. Turkije doet dat, zo heb ik met eigen ogen mogen vaststellen, op een voorbeeldige manier. Tegelijk waren er lange tijd vermoedens, waarvan nimmer is vastgesteld of en in hoeverre daar een feitelijke grond voor is, dat aan diezelfde grens Turkije oogluikend rekruten voor ISIS doorliet. De Turkse grenspolitie heeft later, op basis van door westerse diensten verstrekte lijsten, zeker veel potentiële ISIS rekruten tegen gehouden.
Lange tijd heeft Turkije -als Navo-lidstaat – ook geen toestemming verleend aan o.a. de VS om bombardements-vluchten boven Syrië vanaf Turks grondgebied uit te voeren. Dat is sinds deze maand gewijzigd nu de basis Incirlik, als uitvalsbasis dient voor aanvallen van de coalitie op ISIS in Syrië. Turkije heeft daarbij ook haar aanvallen op de PKK hervat, nadat deze terreurgroep opnieuw aanslagen in Turkije had opgeëist.
De Tweede Kamer heeft breed gedeeld over de verschillende partijen vanaf het begin zeer kritisch gekeken en geoordeeld over de Turkse bijdrage. Daarbij is de VVD van mening dat Turkije het volste recht heeft zich tegen terreur, evident ook Koerdische terreur (zoals door PKK) te verdedigen. Maar tegelijk hebben wij, in een reeks vragen aan de regering (waarvan een deel nog wordt beantwoord) aangegeven dat het niet zo kan zijn dat Turkije de coalitie-aanvallen op ISIS misbruikt voor haar eigen militaire campagne tegen een deel van de Koerdische strijders, die juist de meest effectieve grondtroepen zijn gebleken tegen ISIS. Zie hier de links naar de vragen die VVD en andere partijen hebben gesteld en enkele media-optredens waarin ik de kwestie aan de orde stelde: Vragen over de relatie tussen Turkije en ISIS en Wie is de grootste vijand van Turkije: IS of PKK?.
In antwoord op uw vragen het volgende:
Ad1) wij steunen Turkije dus niet bij aanvallen op de Koerdische PKK, dringen er in Navo-verband zelfs op aan dat Turkije het vredesproces met Koerden hervat. De Koerdische bijdrage zowel in Irak en Syrië acht de VVD cruciaal, wij zijn ook uitgesproken voorstander van effectieve bewapening en training van de Koerden. Maar wij maken wel het onderscheid tussen Koerden die terreur bedrijven in Turkije, waartegen Turkije zich legitiem verdedigt en die Koerden die naar een vorm van autonomie streven en nu vechten tegen ISIS voor het behoud van steden en gebieden met Koerdische gemeenschappen. Wij zullen de Nederlandse regering kritisch volgen en ook van haar eisen dat in coalitie-verband de militaire strategie tegen ISIS niet door een van de coalitie-partners wordt doorkruisd.
Ad2) de reden om de strijd tegen ISIS, in ons eigen en directe belang, voort te zetten is alleen maar toegenomen. De Turkse bijdrage doet daar niets aan af. Wel moet er meer helderheid en duidelijkheid komen over de militaire en politieke strategie en zullen Syrië en Irak daarbij als één arena moeten worden beschouwd. De VVD pleit voor een ‘SyRAk-strategie’.
Ad3) zie hierboven en de links.

Geen antwoord van het CDA (12/11/15, kamerlid Knops)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (12/11/15, kamerlid Servaes)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PVV (12/11/15, kamerlid de Roon)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *