Straatrace Politie

straatrace

Vraag aan de PvdA en de VVD (12 februari 2015, kamerlid Marcouch en kamerlid Tellegen)
Is het u bekend dat politieagenten van de academie een straatrace hebben gehouden op de openbare weg bij Groningen? Is dit naar de mening van onze regering verantwoord en voorbeeldig gedrag. Normaal gesproken wordt altijd aangegeven door het blauw dat men racen op een circuit en niet op de openbare weg behoort te doen. Ik vind het schandalig dat men op deze wijze met de burger omgaat. Als dit training op de openbare weg zou moeten zijn, sluit deze dan af voor het overig verkeer. Graag uw mening over dit gebeuren.

Antwoord van de PvdA (12/2/15, kamerlid Marcouch)
Ik begrijp dat wat er op het filmpje te zien is vragen kan oproepen bij automobilisten. Waarom doet de politie dit, terwijl als een gewone automobilist dit doet op zware sancties kan rekenen? Toch hoeft wat op het filmpje te zien is niet meteen fout te zijn. Politieagenten die in hun dagelijks werk te maken krijgen met spoedeisende opdrachten moeten daarbij soms verkeersregels overtreden. En zelfs risicovolrijgedrag vertonen. Politiemensen hebben ontheffing bij spoedeisende opdrachten en kunnen dergelijke overtredingen maken. Juist om dan gevaar te voorkomen moeten agenten goed getraind zijn. Dat kan alleen in realistische omstandigheden. Die heb je niet altijd op een circuit of afgesloten stuk weg. Uiteraard moet in het dagelijks werk en zeker tijdens een training voor een rijopleiding de veiligheid in acht worden genomen. Ik heb zelf in mijn opleiding als agent ook een dergelijke voortgezette rijopleiding gedaan. Aan de hand van het filmpje kan ik niet goed beoordelen of er sprake was van roekeloosheid. Als de blogger van mening is dat er een grens is overschreden, dan raad ik hem aan zich te melden bij de @politieacademie voor uitleg en verantwoording.

Antwoord van de VVD (12/3/15, kamerlid Tellegen)
Naar mijn idee kun je in verband met verschillende bochten, eventueel ‘mede weggebruikers’ in dit geval mensen die weten dat ze voorbij gereden zullen worden door meerdere voertuigen op hoge snelheid, dit beter trainen op een circuit. Dat voorkomt ook vragen van weggebruikers en voorkomt ook dat men denkt wat zij kunnen kan ik ook.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *