Kinderbijslag en Leenstelsel

kinderbijslag

Vraag aan het CDA, de PvdA, de SP en de VVD (14 februari 2015, kamerlid Rog, kamerlid Mohandis, kamerlid van Dijk en kamerlid Duisenberg)
Per 01-09-2015 gaat het nieuwe leenstelsel in. Mijn zoon wordt in juli 17 jaar en gaat per augustus/september studeren aan het HBO. Als een student gaat studeren aan het HBO vervalt de kinderbijslag. Ook krijgt hij nu geen studiefinanciering meer, want hij moet/kan geld gaan lenen. Wij krijgen nu voor de duur van één jaar geen kinderbijslag meer voor onze zoon en onze zoon krijgt ook geen studiefinanciering. Het nieuwe leenstelsel is aangenomen. Waarom krijgen de kinderen tot 18 jaar geen kinderbijslag die gaan studeren aan het HBO? Studenten die studeren aan het MBO krijgen kinderbijslag totdat ze 18 jaar zijn en krijgen daarna studiefinanciering.

Antwoord van de PvdA (10/3/15, kamerlid Mohandis)
Bedankt voor uw vraag. Bij kinderbijslag en studiefinanciering is het zo dat deze in principe op elkaar aan sluiten. Vanaf het moment dat een jongere een opleiding in het voortgezet onderwijs volgt en daarvoor studiefinanciering krijgt (of als hij/zij 18 wordt), houdt de kinderbijslag op. Per 1 september 2015 krijgen studenten inderdaad geen prestatiebeurs meer in de vorm van de basisbeurs. Wel blijft het mogelijk voor studenten om via het studievoorschot hun studie mede te bekostigen, bijvoorbeeld door een lening aan te gaan. Daarnaast blijft ook de aanvullende beurs bestaan en wordt deze verhoogd. Jongeren wiens ouders minder dan 46.000 euro per jaar verdienen kunnen op (een deel van) deze aanvullende beurs aanspraak maken. Het is dus niet zo dat er voor studenten, zoals uw zoon, geen studiefinanciering meer is, maar wel dat de oude studiefinanciering in de vorm van een maandelijkse prestatiebeurs er niet meer is. Het is voor studenten en hun ouders natuurlijk wennen dat zij geen studiefinanciering meer krijgen in de vorm van de basisbeurs. Daar staat tegenover dat door het studievoorschot de komende jaren veel geld in het onderwijs geïnvesteerd zal worden en we de aanvullende beurs verhogen. Zo blijft ons hoger onderwijs voor iedere student toegankelijk. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Antwoord van de VVD (10/3/15, kamerlid Duisenberg)
Allereerst: dank voor uw vraag. Het sociaal leenstelsel is uitsluitend voor hoger onderwijs, MBO valt hier niet onder vandaar dat de regelingen betreffende MBO studenten (haast) niet zijn veranderd. Studiefinanciering sluit aan op kinderbijslag. Jongeren op het HBO ontvangen dan geen kinderbijslag meer omdat zij gebruik kunnen maken van het sociale leenstelsel. Hopende u hiermede van dienst te zijn geweest.

Antwoord van het CDA (14/3/15, kamerlid Rog)
Dank voor het voorleggen van uw vraag over studiefinanciering en kinderbijslag. Zodra kinderen gaan studeren verliezen hun ouders de kinderbijslag, maar konden de kinderen aanspraak maken op een basisbeurs en eventueel aanvullende beurs. Dit was om studerende kinderen die minderjarig zijn dezelfde rechten te geven als meerderjarige studenten. Met de afschaffing van de basisbeurs hebben studerende jongeren nog steeds dezelfde rechten, maar is hun positie wel ernstig verslechterd. Daarom heeft het CDA zich ook verzet tegen invoering van het leenstelsel (afschaffing van de basisbeurs). Jongeren bouwen een enorme schuld op en vaak draaien ouders voor een groot deel van de kosten op, terwijl de lasten voor middengroepen en gezinnen al fors verhoogd zijn in de afgelopen jaren.

Geen antwoord van de SP (14/5/15, kamerlid van Dijk)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Ter info op 29 oktober 2016: Helga heeft een rechtszaak aangespannen tegen de SVB. Zie hieronder in de reacties. De rechtszitting is op vrijdag 16 december om 10.00 uur bij de rechtbank in Alkmaar. Ben zeer benieuwd naar de uitspraak. Hopelijk gaan andere gedupeerden haar ( helgaw@planet.nl ) op een of andere manier ondersteunen.

Ter info verslag Helga op 16 december 2016: Vanmorgen was ik samen met mijn man en nichtje (die rechten studeert) bij de rechter om hem ervan te overtuigen dat de wet Kinderbijslag en de wet Studiefinanciering van elkaar losgekoppeld moeten worden. De rechter had goed oog voor ons argument dat door de koppeling van beide wetten rechtsongelijkheid ontstaat voor ouders van minderjarige kinderen. Probleem is dat ook de rechter gedwongen is zich aan de wet te houden en hij zal hier bij zijn uitspraak rekening mee moeten houden. Hopelijk weegt hij het argument van rechtsongelijkheid hierin zwaar mee. Maar waar hij in zijn toelichting op wees, is dat het ontstane probleem feitelijk veroorzaakt is door de wetgever en dat daar dus ook de oplossing vandaan moet komen. Over uiterlijk 6 weken volgt de (schriftelijke) uitspraak. Ik houd jullie op de hoogte.

113 reacties


 1. ·

  Het argument dat er een aanvullende beurs is voor minder draagkrachtige ouders zou valide zijn als de kinderbijslag ook inkomensafhankelijk was, maar dat is niet het geval. Deze antwoorden geven geen antwoord op de vraag waarom ik voor mijn twee kinderen maar 16, respectievelijk 17 jaar kinderbijslag krijg terwijl elke andere belastingbetaler met kinderen 18 jaar kinderbijslag ontvangt. Dit vind ik onrechtvaardig en het lijkt me bovendien een voorbeeld van rechtsongelijkheid.

  Beantwoorden

  1. ·

   Heeft u bij de SVB bezwaar gemaakt tegen de beslissing dat u geen kinderbijslag meer ontvangt? Zo ja: wat was daarop het antwoord?

   Beantwoorden

   1. ·

    Graag zou ik op de hoogte gehouden willen worden over de uitspraak van de rechter betreft rechtsongelijkheid ( Mbo jonger dan 18 jaar WEL kinderbijslag / kgb). Hbo jonger dan 18, GEEN kinderbijslag /kgb??) Zou graag in contact willen komen met Helga.


  2. ·

   Absoluut mee eens. Belachelijk om zo’n onderscheid in een gezin te maken. Het HBO kind gaat met een studie schuld zijn werkende leven in en de MBO niet. Vervolgens zitten de HBO’ers in MBO functies, omdat er een overschot HBO’ers zijn en vervolgens een MBO salaris krijgen. Om hun HBO schuld terug te betalen. Hoe krom kan het zijn. Dit plan is zo niet óver nagedacht. Alleen gunstig wanneer je middenklasser bent, je kind minimaal 18 jaar is en gaat studeren met zijn of haar drieling (broer/zus), want dan krijgen de studenten wel een vergoeding. Ik zeg op naar tweeling geboortes minimaal!

   Beantwoorden

 2. ·

  Zeer goede vraag. Uit de antwoorden van PVDA en VVD blijkt wel weer de kortzichtigheid van onze bestuurders en volkomen stupiditeit van de ambtenaren die dit hebben verzonnen en gaan morrelen met één onderdeel van het geheel. Ook ik heb een zoon van net 17, zijn HAVO diploma gehaald en nu naar het HBO. Omdat hij netjes de klassen heeft doorlopen zonder te blijven zitten, wordt hij nu gestraft met 1096 Euro minder kinderbijslag komend jaar. Vanaf september heeft hij ‘recht op studiefinanciering / is dus recht op een lening’ waardoor het recht op de gift van kinderbijslag vervalt en ik geen 4 x 274 = 1096 Euro meer krijg. De aanvullende beurs komen we niet voor in aanmerking maar dat wil echt niet zeggen dat er geld over is aan het einde van een maand. Het nieuwe stelsel heeft o.a. deze kinderbijslag-strop tot gevolg, dat moet de politiek niet ontkennen, maar toegeven dat ze dat even vergeten waren.
  Voor de ambtelijke architecten (kuch) die het aangaat, hier een lijstje met gevolgen van het nieuwe stelsel die jullie hebben kunnen voorzien:
  – De kinderbijslag strop voor snelle studenten die naar HBO of WO gaan terwijl ze nog geen 18 jaar zijn (dit is inderdaad en rechtsongelijkheid met MBO-studenten of langzame studenten, kan worden aangevochten bij de rechter?);
  – Dus: Negatieve stimulans om voor je 18e aan HBO/WO te beginnen;
  – Studenten blijven als het kan thuis wonen, want ze kunnen uitwonen niet meer betalen en willen niet lenen voor huur tenzij het echt niet anders kan;
  – Dit heeft tot gevolg: leeglopende studentensteden en studentenverenigingen, slechte netwerkstructuren, minder breed gekwalificeerde studenten.
  – Over 5 jaar hebben alle Studenten een mega studieschuld, waardoor ze als starter minder kunnen lenen voor huisvesting, waardoor de huizenmarkt stagneert (politiek zegt: de banken mogen geen rekening met de studieschuld houden, maar de banken zeggen: dat doen we toch wel!);
  – Negatieve economische effecten door de lagere consumentenbestedingen;
  – Minder studenten die in NL blijven;
  – Veel uitvallende studenten met een extra 10k schuld door het reisproduct (wat ook een lening is geworden) gaan uiteindelijk de schuldsanering in of nog erger;
  – Het geld dat nu niet naar de studenten maar naar het onderwijs zou moeten gaan (dit zou het positieve van dit stelsel zijn) gaat naar de onderwijs-bestuurders / organisaties, mede ambtenaren (hoezee);
  – Het rendement dat dit geld oplevert is niet te meten / niet te bepalen, er zijn geen goede kwantificeerbare afspraken vastgelegd en kwaliteit is een ruim begrip;
  – Dus dit is een mooie aanvulling op de dekking voor auto-met-chauffeur, business class vliegtickets en gouden handdrukken;
  – Is ons huidig onderwijs echt zo slecht? Dat lijkt mij niet, en is bovendien een diskwalificatie van de studenten die de afgelopen 30 jaar dit hebben doorlopen;
  – Je leent nu als staat het welvaren van de toekomst.

  Ik heb nog een zoon die over twee jaar zijn HAVO gaat halen en dan naar de HBO… hij mag best een jaartje rustig aan doen en blijven zitten!

  Beantwoorden

  1. ·

   Ik ben het hier helemaal mee eens, ook ik heb een ‘slimme dochter’ die met 16 naar het hbo kan. Wat ik een prachtprestatie vind. Zij wordt echter gestraft door op haar 16e al een studieschuld aan te gaan. Terwijl leeftijdsgenoten op het mbo geen studieschuld hebben en ook nog eens kinderbijslag krijgen tot hun 18e. Dit kan toch niet waar zijn, dat een kind van 16 al een schuld heeft. Voor de wet is ze nog niet eens volwassen!

   Beantwoorden

   1. ·

    Met dit probleem zitten wij komend jaar ook. We waren trots op onze dochter dat ze een klas had overgeslagen en zo soepel alles doorloopt. In januari wordt ze 16 en in september gaat ze hbo studie volgen. Einde kinderbijslag en als het kan willen we haar niet belasten met een studieschuld. Dat betekent dat we dus alles zelf kunnen gaan betalen. Goed leren loont dus niet, je kunt beter een tandje rustiger doen en liefst een jaartje blijven zitten. Erg demotiverend.


   2. ·

    Mijn zoon is net 15 als hij naar MBO gaat, hij heeft in verleden een klas overgeslagen. Op MBO hoef ik dan wel geen schoolgeld te betalen, maar wel boeken, materiaal en laptop. Die eerste waren wel gratis als hij havo of vwo had gedaan. Dat vond ik niet eerlijk, want de kindgebonden budget wordt pas hoger op 16-jarige leeftijd . Dan heeft hij al een jaar MBO erop zitten.
    Nu laten jullie mij andere kant zien en denk ik voor iedereen eerlijk verdelen in een land is lastig.


  2. ·

   Ook ik ben het hiermee eens. Eerst was ik zwaar geirriteerd dat ik voor mijn 17-jarige (toen nog 16) collegegeld moet betalen, terwijl het schoolgeld voor een MBO-opleiding tot je 18e doorbetaald wordt. Dat is al oneerlijk. En nu blijkt dat de kinderbijslag ook vervalt omdat hij recht heeft op een studiefinanciering (ongeacht of hij er gebruik van maakt of niet). Ik weet het: je moet blij zijn als je kind gezond is en goed kan leren, maar ik vind wel dat je daar dan financieel voor ‘gestraft’ wordt.

   Beantwoorden

  3. ·

   Wat een weergaloos mooie reactie. Ik had het niet beter kunnen verwoorden. Wij zitten in EXACT hetzelfde schuitje! Heb jij of is er ervaring met de rechtsgang inzake ongelijkheid tussen MBO en HBO studenten? Ik ben het namelijk van plan. Het gaat niet alleen om die 1.096 maar nog meer om het kromme principe!

   Beantwoorden

  4. ·

   Ben het helemaal met bovenstaande reactie eens. De politiek denkt niet na, alleen op korte termijn, en niet op langere termijn. Mijn dochter is ook 17 , gaat straks naar HBO, kinderbijslag vervalt, ik ben alleenstaande moeder, ik krijg niet eens partneralimentatie door trucjes van mijn ex. Ik heb momenteel geen baan, wel de zorg voor mijn andere verstandelijk beperkte dochter.
   Dus mijn dochter die straks naar het HBO gaat is eigenlijk de dupe van het feit dat ze aardig kan leren. De overheid stimuleert het studeren (lees niet voor je 18e van school en het liefst allemaal een studie na het voortgezet onderwijs. Maar ze vergeten dat ze vele ouders op kosten jagen (met soms heel schrijnende gevolgen) en dat er ook veel minder vakwerk mensen komen, want ja iedereen moet studeren. Nee de overheid heeft hier niet goed over nagedacht. Ja in hun eigen belang, maar ook alleen dan op korte termijn. Op langere termijn zullen er idd situaties ontstaan zoals hierboven beschreven.

   Beantwoorden

   1. ·

    Top geregeld allemaal voor deze jonge talenten!

    Ook mijn net 17 jarige dochter is aan een HBO studie gestart, waardoor ik als alleenstaande vader direct geen kinderbijslag meer kreeg en daarbij ook de stopzetting van het kindgebonden budget. Daarentegen wil je als ouder niet dat je kind direct met schulden begint, dus kan je zelf diep in de buidel tasten, die op geen enkele wijze aftrekbaar zijn of anderszins deels gecompenseerd worden door de overheid. Naast collegegeld, laptop en de daarbij komende benodigde software alle kosten die daar even bijkomen inmiddels ruim €4.000. Deze kinderen zijn eigenlijk genoodzaakt om een 20-urige bijbaan te moeten nemen om de kosten (bij) te dragen terwijl dit wettelijk gezien weer niet mag vanwege de arbeidstijden wet / rust- schooltijden, omdat ze nog minderjarig zijn. Hoe wordt iedereen hierbij geholpen? Het is hoog tijd èn bovendien eerlijk naar al deze jonge talenten dat onze overheid hier goede actie op neemt!


  5. ·

   Prachtige omschrijving wat helaas de werkelijkheid is. Zo jammer dat ik zo’n snelle dochter heb, waar gewoon een jaar hbs door haar neus geboord wordt. Dat had ze nu zo mooi kunnen gebruiken vóór haar college/boeken geld. Alleen maar omdat ze KAN LENEN! Wat ze wijselijk niet doet. Leuk zo’n BKR registratie achter je naam als je nog een huisje wil kopen en niet tot 35 bij papa en mama op zolder wil wonen. Het is in en in triest deze wetgeving.

   Beantwoorden

   1. ·

    Ik zit in dezelfde situatie. Gisteren hoorde ik van onze vrienden dat de kinderen beide 18 en aan het VWO studeren een tegemoetkoming in de studiekosten krijgen. Dit is voor boeken en lesgeld € 113 per maand thuiswonend. Het VWO wat aan lesgeld nog geen € 200 bedraagt en de boeken zijn gratis. Is je kind 17 en gaat netjes van HAVO naar het HBO dan mag je diep in de buidel, terwijl van VMBO naar MBO amper iets betaald. Ongelooflijk………


   2. ·

    Kan me hier zo boos over maken. Onze dochter is 17 jaar en gaat naar het hbo, haar vriendinnetje die er met de pet naar heeft gegooid gaat op 17 jarige leeftijd naar het mbo. Wij mogen even 2006 euro collegegeld betalen, vriendinnetje alleen een klein bedrag aan schoolgeld, nog geen 200 euro!! Wij krijgen geen kinderbijslag meer, vriendinnetje krijgt ook nog eens WEL kinderbijslag. Hbo’ers mogen een dure laptop aanschaffen zonder enige bijdrage of regeling via hbo, vriendinnetje kan een laptop aanschaffen via school!!!
    Maar onze dochter mag WEL een lening aanvragen en vriendinnetje niet. Wat fijn voor het vriendinnetje dat zij na 1 week mbo geen lening heeft en zelfs kinderbijslag krijgt wn ook nog eens een ov reisprodukt en onze dochter na 1 week hbo al een lening heeft van 4000 euro. 2000 collegegeld, 500 euro boeken, 1400 euro laptop voor de opleiding bouwkunde. Hoe achterlijk zijn ze daar in den haag. Hoe oneerlijk is dit!!!!!


 3. ·

  Raar dat als je kind van 17 jaar gaat studeren de kinderbijslag stopt. Van ons spaargeld gaan we zijn studie betalen zodat hij niet gelijk wordt opgezadeld met een schuld. Nog een vreemde regel is dat het schooljaar eind augustus begint en de ov studentenkaart pas vanaf 1/10 geldig is. Extra kosten voor ons als ouders. De kinderbijslag door laten lopen tot 18 jaar was een welkome aanvulling geweest….

  Beantwoorden

  1. ·

   Mijn zoon is geboren in juli en krijgt pas studiefinanciering per 1 okt. Waar moet het collegegeld, de boeken en het ov van betaald worden? Kinderbijslag dekt deze kosten niet en wordt overigens ook pas aan het einde van het kwartaal betaald. Collegegeld wordt aan het begin van de maand geïncasseerd. En al woont hij thuis, een OV traject kaart kost voor september alleen al €348,-.

   Beantwoorden

   1. ·

    Hier een identieke situatie. Mijn dochter wordt begin juli 18, haar studiefinanciering gaat derhalve pas in vanaf 1 oktober. Voor dat 3e kwartaal ontvangen wij 200 euro kinderbijslag. Echter, ze gaat vanaf half augustus in Leiden studeren en blijft haar eerste jaar thuis wonen. Een trajectkaart bij de NS kost per maand 408 euro. Die 6 weken in het derde kwartaal kosten ons ongeveer 650 euro aan reiskosten, trek daar de 200 kinderbijslag vanaf en je zit met een kostenpost van 450 euro. Wat een zotte situatie! Als mijn dochter een week eerder geboren was, hadden we 18 jaar geleden een kwartaal meer kinderbijslag gehad en nu 450 euro aan kosten bespaard. Een grotere ongelijkheid kan ik bijna niet verzinnen.


   2. ·

    Ik heb hier exact hetzelfde probleem, mijn zoon is 2 febr jarig, dus havo in de pocket nu en gaat studeren in Rotterdam. Wij wonen in Brabant. Studiefinanciering gaat pas okt in OV jaarkaart ook , studie begint 1 sept dus reken uit, 1 maand NS Brabant Rotterdam zelf betalen 500 euro, collegegeld 460 euro, boeken enz. Ikzelf heb niet voldoende inkomen om dit allemaal te bekostigen, nu maar bedelen bij de school of hij zijn collegegeld 1 maand later mag betalen, anders kan hij niet eens naar school! Waar zijn we mee bezig ….verdrietige moeder


 4. ·

  Bedankt tweede kamer!
  Hier ook een moeder met 17 jarige zoon die HBO gaat doen. Daarbij vervalt niet alleen de kinderbijslag ook het kind gebonden budget vervalt. Waarom zorg toch nog steeds voor mijn kind! Laat ouders het kind gebonden budget iedergeval houden? Ben een alleenstaande ouder moet ik nu mijn zoon de 350 euro per maand die ik mis vragen terwijl zijn aanvullende beurs maar 369 euro is. Ja natuurlijk kan hij heel veel bij lenen terwijl hij als 17 jarige nog helemaal niet zeker weet wat hij wil. Denk er hard over na hem maar te laten uitschrijven en hem een jaartje laten rusten of vwo te gaan volgen. Bedankt voor alles!!!!

  Beantwoorden

 5. ·

  Naast het stoppen van de kinderbijslag krijgen 17 jarigen ook pas per half oktober een OV studentenkaart. Dit omdat er 1 oktober nog kinderbijslag wordt uitbetaald en ze blijkbaar van dit geld hun reizen (twee maanden lang) naar school moeten betalen. In ons geval is de kinderbijslag in ieder geval niet toereikend om de kosten van het openbaar vervoer te dekken. Het moet niet gekker worden, mijn kind wordt met een forse lening opgezadeld, kinderbijslag stopt en openbaar vervoer moet de eerste twee maanden door hem zelf worden betaald! Hier heb ik niets over gelezen in de voorlichtingsfolders van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap!!

  Beantwoorden

 6. ·

  Waarom krijgt mijn dochter, die 2 juli 2015 18 is geworden, pas per 1 oktober haar reisproduct en stufi? Dit is grote rechtsongelijkheid, vanaf je 18e zou iedereen hier recht op moeten hebben (Vanaf 18 geen recht meer op kinderbijslag). Waarom wordt zij geconfronteerd met een ‘gat’ in inkomen? Dat de SVB de kinderbijslag verlaat uitbetaald wil nog niet zeggen dat ze dan dubbel krijgt, de eerste maanden van haar leven heeft ze nl niets gekregen. De SVB keert gewoon 18 jaar lang 4 kwartalen uit, dat dit verschoven is in de tijd leidt voor sommige kinderen nu tot rechtsongelijkheid. Van de kinderen die in 1997 geboren zijn en gaan studeren aan een universiteit krijgen de kinderen die in juli en augustus geboren zijn een maand minder stufi-OV! Alle kinderen tot en met augustus uit 1997 zijn 18 bij aanvang studie! Sommige kinderen zijn blijkbaar meer 18 dan anderen….

  30 juni geboren: 18 jaar lang per jaar 4 kwartalen kinderbijslag en gewoon vanaf september stufi en reisproduct.
  2 juli geboren: 18 jaar lang per jaar 4 kwartalen kinderbijslag en GEEN stufi en reisproduct in september!
  Alleen kinderen die in juli en augustus geboren zijn hebben hiermee te maken.

  Beantwoorden

 7. ·

  Beste Kamerleden, Hierbij een oproep van een alleenstaande moeder met minimum inkomen die haar kind van 17 jaar zonder doubleren de HAVO heeft afgerond. Ik stimuleer studeren maar het wordt mij en mij zoon erg moeilijk gemaakt. Zoon gaat de opleiding HBO rechten volgen. Krijgt waarschijnlijk een hele aanvullende beurs vanwege laag inkomen ouders. Maar mijn kgb en kinderbijslag vervalt met minimaal inkomen is dit VEEL geld 300 per maand. Moet ik van mijn zoon eisen dat hij max gaat lenen om mij te tegemoet te komen. Nu betaald hij van stufa zijn collegegeld per maand en boeken heeft hij gespaard in de zomer met vakantiebaantje. Terwijl de wat meer bedeelde zouden er voor kunnen kiezen om iets te geven of geen kostgeld te vragen. Was toch niet bedoeling studeren voor de rijken. Ben bijna genoodzaakt om mijn zoon vervolg studie laten doen bij VWO dan blijft alles in stand. Kan er met spoed een regeling komen voor ouders met minima inkomen? Het zij kinderbijslag of kgb blijft ontvangen als student 17 jaar thuis blijft wonen? Hopende dat er partijen zijn die het voor deze student op gaan nemen. HET IS DE TOEKOMST.

  Beantwoorden

  1. ·

   Ik zit met precies het zelfde probleem. Mijn dochter gaat volgend jaar rechten studeren en is dan 17 jaar. KGB en KB-slag vervalt en een jaar later gaat haar kinderalimentatie naar haar. Dit inkomens-gat wordt niet aangevuld door de Sociale Dienst. Hoe moet ik haar onderhouden, collegegeld en studiemateriaal van betalen? Haar maximaal laten lenen, zodat ik bij haar kan bedelen? Het zou fijn zijn als Den Haag eerst Goed nadenkt wat het betekend voor alleenstaande ouders met een minimum inkomen. Ook al zou alles tot haar 18e betaald blijven dan nog kom ik daarna in een financieel gat. Wie gaat dit opvullen? En 2 en 3 jaar later gaan haar broertjes ook studeren, dan heb ik helemaal geen KGB en KB-slag, en dan?

   Beantwoorden

 8. ·

  Wij zitten hier in hetzelfde schuitje. Onze dochter is net 17 geworden, gaat studeren aan het HBO. Ivm het nieuw stelsel ontvangt zij dus helemaal € 0.00, en krijgen wij ook geen aanvullende beurs. Onder een studieschuld komt ze niet uit. Tuurlijk leggen wij zoveel mogelijk bij, maar ook onze spaarpot krimpt hierdoor snel. En wanneer dat niet op dit moment is dan leggen wij het later met het afbetalen wel weer bij. We gaan d’r zoveel mogelijk helpen. Maar er zijn ook ouders die dat niet kunnen. Maar zij komen ook tot oktober voor hetzelfde te staan. Vanwege de afstand (bijna 2,5 uur openbaar vervoer) moet ze op kamers. Die zijn natuurlijk ook niet goedkoop. Om een leuke kamer te krijgen moet je toch al tijdig toehappen, wat er in ons geval voor zorgde dat we al vanaf juli moeten betalen + een maand borg, dat is dus 4 maanden huur + borg € 1500,=, reisproduct krijgt ze vanaf 1/10 dus ook nog 1,5 maand treinreizen zelf bekostigen. Boekengeld, collegegeld. Onze tweede dochter doet ook de Havo en is ook een augustus leerling, dus wanneer alles goed gaat staat ons dit nog een keer te wachten en start zij ook op d’r 17e aan het HBO. Hoop toch dat de regering alles nogmaals in overweging neemt. In ieder geval de kinderbijslag.

  Beantwoorden

 9. ·

  Ik ben een alleenstaande ouder, mijn zoon gaat studeren in Arnhem. Nu zit ik met een probleem, een maandkaart voor de trein kost 328 per maand. Is er ergens een fonds waar je een vergoeding kan aanvragen.

  Beantwoorden

 10. ·

  Zo trots op mijn dochter van 16 jaar: havo diploma op zak en nu naar het HBO. En dan kom je erachter dat je de eerste maand zelf je reiskosten moet betalen en de kinderbijslag stopt omdat de stufi in oktober begint…… 0,00 euro! Dit scheelt ons vijf kwartalen kinderbijslag. Dit geld wordt in het onderwijs geïnvesteerd de komende jaren, ja en voordat dit te zien is zijn we weer jaren verder. Hoe demotiverend wil je zijn naar snelle studenten die hun best doen.

  Beantwoorden

 11. ·

  Hier hetzelfde probleem. Onze zoon van 16 jaar heeft (destijds een klas overgeslagen) heeft zijn HAVO diploma behaald en gaat nu naar het HBO. Hier mag hij een studielening voor aanvragen en dit gaat dan in per 1 oktober 2015. Gevolg voor ons als ouders zijn hoge lasten. Een maand met de trein reizen die we zelf moeten betalen, en dat is een fors bedrag! Daarnaast anderhalf jaar minder kinderbijslag!!!! Dat is veel geld en ja ik vind dit een grote rechtsongelijkheid tov studenten in het MBO. Ik hoop dat er iemand een collectieve rechtszaak hierover gaat aanspannen, waar wij ons bij kunnen aansluiten.

  Beantwoorden

 12. ·

  Kunt u mij uitleggen waarom het behalen van een havo diploma in 5 jaar en het starten van een HBO opleiding in datzelfde jaar financieel niet wordt aangemoedigd door de overheid. Met andere woorden: mijn zoon heeft heel hard gewerkt en met fantatstisch resultaat een HAVO diploma gehaald op 17 jarige leeftijd en is vol enthousiasme begonnen aan een HBO opleiding. Wij ontvangen ondertussen geen kinderbijslag meer voor hem, omdat hij onder de wet studiefinanciering valt. Hij leent op dit moment niet, omdat wij hem voor een enorme studieschuld willen beschermen. Het vreemde is wel dat ook al val je onder de wet studiefinanciering je toch pas een OV kaart per 1 oktober mag ontvangen en niet bij de start van de studie als je nog geen 18 jaar oud bent op dat moment. Daardoor moesten wij ook zelf meer dan een maand de reiskosten betalen. Het komt in ieder geval op mij over dat hier niet goed over is nagedacht! Want als mijn zoon niet zo hard z’n best had gedaan om z’n diploma te halen of toch maar een tussenjaar had opgenomen dan hadden wij nog steeds kinderbijslag ontvangen net zoals ouders waarvan hun 17-jarige een vwo diploma aan het halen is zoals onze dochter hoopt te gaan doen. Dit scheelt ruim 1.000 euro. Op mij komt dit toch echt over als rechtsongelijkheid waar echt iets aan gedann moet worden!

  Beantwoorden

 13. ·

  Ook mijn dochter is 17. Is na alle klassen te zijn doorlopen begonnen aan een HBO studie en heeft een baantje, waar ze tussen de 3 en 4 euro verdiend. Dus studeren en hopen dat het lukt binnen 4 jaar. De beloning, zorgen, schulden, geen kinderbijslag, geen tijd voor leuke dingen, want elke uurtje niet studeren is werken voor wat extra. Verplicht thuis wonen tot je klaar bent met studeren. De 1e studie-financiering, de lening krijg je uitbetaald in Oktober. Dus boeken, laptop etc etc, mag je van je 4 euro uur loon betalen. Het is een lening en nog maakt men uit dat je het in Oktober ontvangt. Nou Nederland jullie maken het voor (jonge) studenten het studeren erg onaantrekkelijk. Ze kunnen idd beter een paar x blijven zitten. Studeren is straks een luxe.

  Beantwoorden

 14. ·

  Ook hier een zeer gefrustreerde moeder. Onze zoon wordt eind maart 16 en doet straks Havo examen. Doordat hij de lagere school versneld heeft doorlopen is hij dus 16 als hij naar het HBO gaat. Net bericht ontvangen dat je op het moment dat je naar het HBO gaat geen kinderbijslag meer ontvang. Ik vind dit een zeer slechte zaak en denk dat studeren op deze manier voor een groot deel onmogelijk wordt gemaakt. Waarom geen kinderbijslag tot je 18e en waarom onderscheid tussen MBO en HBO! Het is blijkbaar goedkoper om in het buitenland te gaan studeren, zeker op je 18e want dan kun je aanspraak maken op een Erasmus beurs. De 16-jarige zijn onder de nieuwe regeling behoorlijk de dupe omdat als zij dus niet versneld zijn doorgegaan langer gebruik hadden maken van hun kinderbijslag.

  Beantwoorden

 15. ·

  Hier weer gefrustreerde alleenstaande moeder van zoon die in augustus 17 wordt en september naar het HBO gaat. Hierdoor vervalt mijn kinderbijslag en KGB=350 euro p/m! Vader ontvangt teveel inkomen, waardoor mijn zoon geen aanvullende beurs krijgt en hij weigert om mee te betalen aan de studie van zijn zoon. Het is te gek voor woorden dat dit allemaal niet wordt doorbetaald tot ze 18 jaar zijn geworden. Mijn oudste zoon is een novemberkind en heeft tot zijn 18,8 jaar op het VWO gezeten en heeft zelfs nog 8 mnd scholierentoeslag ontvangen van 110 euro p/m, voordat hij naar de universiteit ging. Hoe krom kan het zijn! Jaartje blijven zitten is dus idd geen slechte optie, scheelt mij ruim 4.000 euro, moet niet gekker worden!

  Beantwoorden

  1. ·

   Met verbazing lees ik de voorgaande mails. Mijn zoon is ook 17 en zit op de HBO. Helaas dus geen kinderbijslag meer voor 3 maanden, omdat hij een jonge leerling is! Ook wij willen hem behoeden voor een schuld en hebben besloten zelf de opleidingskosten te betalen en géén financiering hiervoor aan te vragen. Het is inderdaad heel bizar! Mijn dochter is 12 en zit op het VWO. Ik begrijp dat een jaartje zitten blijven op het VWO niet heel erg is en zij zelfs tot haar examen een toeslag kan krijgen. Huh……iets gaat er niet goed.

   Beantwoorden

 16. ·

  Waarom wordt een havo leerling gekort als hij/zij deze opleiding in 1x (dus 17 jaar bij begin hbo opleiding) of zelfs versneld (dochter heeft klas overgeslagen in groep 1 en is dus straks 16 als ze klaar is met havo en door wil gaan op het hbo)? Een Mavo leerling behoudt recht op kinderbijslag tot 18jaar en hoeft de opleiding niet te betalen, krijgt zelfs vanaf 1 januari 2017 ook een ov. Een VWO leerling is 18 jaar als deze zijn diploma ontvangt. Heeft dus netjes kinderbijslag ontvangen tot 18 jaar. Havo leerlingen zijn de dupe. Ik hoop maar dat mijn zoon zakt dit jaar! Dat is nl wat de regering stimuleert. Voelt wel erg raar om dat te wensen vind u ook niet?

  Beantwoorden

 17. ·

  Mijn dochter wordt in maart 16 (!) jaar en zit in haar eindexamenjaar HAVO. Ze is dus pas 16 jaar wanneer ze gaat beginnen aan haar vervolgstudie (HBO). Tot mijn grote verbazing wordt je geacht studiefinanciering aan te vragen wanneer je start met een HBO opleiding. De kinderbijslag vervalt dan. Dus samengevat: mijn dochter heeft heel goed haar best gedaan waardoor ze een jaar mocht overslaan en dus pas 16 jaar is wanneer ze haar diploma gaat halen. Vervolgens krijg je dus twee jaar te vroeg GEEN kinderbijslag meer en moet je een lening aangaan om een vervolgstudie te gaan doen.
  Dus én je loopt twee jaar geld mis in de vorm van kinderbijslag en je start twee jaar eerder met het aangaan van een studiefinanciering (een lening dus). Kost je dus meer geld dan wanneer je gewoon de havo had gedaan en een jaar doubleren maakt dan ook niet zoveel uit. Na contact met DUO en SVB heeft men hier geen antwoord op. Dit is dus de rekening die je betaald wanneer je goed je best doet? Ik zou graag hier een onderbouwd antwoord op ontvangen.

  Beantwoorden

 18. ·

  Bedankt alle andere ouders van 16- en 17-jarige HBO/WO’ers die in hetzelfde schuitje zitten en die hier hebben gereageerd. Ik hoop dat jullie ook nog de eindjes aan elkaar konden knopen de afgelopen 6 maanden na de diefstal van de kinderbijslag. Schandalig dat de politiek weer niet thuis geeft, ook kenmerkend. Welke regeringspartij durft deze fout in de regelgeving toe te geven? Maar kunnen we hier wat aan doen? Is er iemand met juridische of politieke achtergrond die kan helpen dit aan de grote klok te hangen? Laat iemand maar eens komen uitleggen waarom snellere studenten worden gestraft! Of liever: direct met terugwerkende kracht de kinderbijslag tot 18 jaar herstellen voor ieder kind, zoals het hoort, ongeacht de school of thuis situatie! Mvg, Eric.

  Beantwoorden

 19. ·

  Ik kan weinig toevoegen aan wat hierboven al geschreven is. De verklaring van het ministerie is onvolledig en het gevoel van rechtsongelijkheid blijft onveranderd. Kinderen die inzet tonen en snel door de HAVO gaan, worden in ieder geval niet beloond. De hele situatie klopt niet en dient gerepareerd te worden met terugwerkende kracht. Wie van de politieke partijen gaat dit op de agenda zetten? Wie komt voor ons op? Met vriendelijke groeten, Marc

  Beantwoorden

  1. ·

   In december sta ik over deze kwestie in de rechtbank tegenover de Sociale Verzekeringsbank, omdat ik de ontstane rechtsongelijkheid voor ouders van minderjarige kinderen wil laten repareren. Ik zou het heel fijn vinden als andere ouders mij hierbij steunen! Wie helpt?

   Beantwoorden

   1. ·

    Ben zeer benieuwd naar het resultaat. In het bericht hierboven is een ’ter info’ geplaatst onder de vraag + antwoorden.


   2. ·

    @Helga, Hoe kunnen we helpen? Ik ga in sept 2017 tegen deze situatie aanlopen.


   3. ·

    DUO zei afgelopen maandag bij een voorlichting dat men de data ivm een lening etc niet meer per 1 okt uitkeert maar per 1 sept. Dit is dus veranderd, alleen qua lening voor minderjarige kreeg ik als antwoord dat men er niet is voor mij als ouder maar voor de student, dat ik daarop antwoordde dat ze er dus niet zijn voor de minderjarige student van HBO deed ze af als onzin.


   4. ·

    Hallo Helga, ook ik loop hier tegen aan. Mijn dochter is ook 17 en zit op een HBO opleiding. Naast het collegegeld wat je voor een minderjarige HBO student moet betalen en voor een minderjarige MBO student niet, vervalt voor mijn dochter haar kinderbijslag en haar KGB. Ik ben een alleenstaande moeder en dat is een behoorlijke strop! Het feit dat mijn dochter nu haar HBO opleiding volgt om straks een goede baan kan vinden wordt naar mijn mening afgestraft. Het moet toch niet zo zijn dat kinderen die op een wat hoger niveau kunnen leren daar eigenlijk de rekening voor betalen. Ik lees berichten dat ouders hun kinderen op de MBO inschrijven om het college geld tot 18 niet te betalen, omdat heel veel ouders dat niet kunnen bolwerken en dat het recht op kinderbijslag en KGB dan blijft bestaan! SCHANDE!!! De overheid wil de volgende generatie werkende goed is opgeleid, maar als ze nu met de goede opleiding bezig zijn wordt dat voor de minderjarige HBO student AFGESTRAFT. Zoals zoveel andere ouders wil ik niet dat mijn dochter een lening aangaat om te kunnen studeren. Waarom niet….? Omdat je met een achterstand aan de samenleving gaat deelnemen als je in de min begint. En ja dat is echt zo en ik spreek uit ervaring. Ik had ook een enorme studieschuld en dat is een grote last als je als afgestudeerde wil gaan deelnemen aan de samenleving.
    Naar mijn mening is de rechtsongelijkheid tussen minderjarige HBO EN MBO studenten ook een schending van het Kinderrechtenverdrag. Deze zegt namelijk dat ieder kind recht heeft op GELIJKHEID! Naar mijn mening strookt dat dus NIET met de rechtsongelijkheid die er nu is ontstaan tussen de minderjarige HBO en MBO studenten.


   5. ·

    Hallo Helga, Graag doe en help ik mee. Mijn 17 jarige dochter is per 1 december gestopt met haar HBO omdat ik de kosten op deze manier niet kan dragen. Bij mij loopt dit gebeuren sinds 4e kwartaal 2016. Wat kan ik betekenen? Vr groet, Tanya


   6. ·

    Hallo Helga, ook ik ben een alleenstaande ouder met een zoon van 17 die een HBO studie volgt per 1 september 2016. Per het 4e kwartaal 2016 stopt de kinderbijslag en daarmee ook het kindgebonden budget. Hierdoor loop ik een bedrag van totaal euro 3.485 mis tot aan zijn leeftijd van 18 jaar. Ik heb een bezwaarschrift ingediend bij het SVB kantoor te Rotterdam en als beslissing gekregen dat mijn bezwaar ongegrond is. De SVB heeft geen bevoegdheid de wettelijke bepalingen naast zich neer te leggen.
    Als laatste optie is het mogelijk om een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank op de beslissing van het SVB. Dat ga ik ook doen al is het alleen maar om aan te geven hoe onrechtvaardig deze regeling is. Met vriendelijke groet, Marjon


   7. ·

    Graag!!!!!!


   8. ·

    Ik wil ook wel helpen!


 20. ·

  Mijn zoon is 17 en gaat in sept 2016 naar het HBO. Vorige week was er op de middelbare school een voorlichtingsavond voor ouders. Een voorlichter, namens DUO aanwezig, deelde mee dat de fout in 2017 verholpen zou worden. Hoe dit concreet zou gaan is niet meegedeeld. Indien dit binnenkort /2017 gerepareerd wordt, dan verzoek ik de politiek om dan alsnog met terugwerkende kracht de huidige ‘gedupeerden’ te compenseren. Bijvoorbeeld door alsnog de misgelopen kinderbijslag uit te keren, of door het verlenen van een korting op het collegegeld voor deze groep. Met vriendelijke groet, Ton

  Beantwoorden

  1. ·

   Als het een fout is dan moet dit idd met terugwerkende kracht worden gecorrigeerd. Ik zit met dezelfde situatie. Die bestuurders in den Haag moeten beter werk afleveren en het leenstelsel is er alleen maar gekomen om een gat in de begroting te dichten. Onze huidige bestuurders zijn kortzichtig.

   Beantwoorden

  2. ·

   Hi Ton, Wie was diegene die dat zei..? De naam is erg van belang ivm het benoemen naar zijn of haar collega’s, ik zou dat erg graag willen weten ivm voorlichting op het Wiringherlant de 14e Nov 2016 dan ook..

   Ik lees er verder ook nergens iets van terug op geen enkel searchforum?

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *