korting

Vraag aan het CDA, D66, de PVV en de VVD (3 maart 2018, kamerlid Rog, kamerlid van Meenen, kamerlid Beertema en kamerlid Heerema)
Ik doe momenteel de opleiding docent ‘Beeldende Kunst en Vormgeving’ op het NHL-Stenden in Leeuwarden. Ik zit in het eerste jaar. Nu las ik dat per volgend studiejaar, lerarenopleidingen 2 jaren korting krijgen op het collegegeld. Echt super fijn! Maar, wat krijgen wij, als […]
+ Antwoord VVD (20/3) en Geen antwoord CDA (3/6), D66 (3/6), PVV (3/6)

studiefinanciering

Vraag aan het CDA, D66, de PVV en de VVD (11 februari 2018, kamerlid van der Molen, kamerlid van Meenen, kamerlid Beertema en kamerlid Tielen)
Mijn zoon is in 2015 gestart met een HBO opleiding en behoorde tot de eerste lichting studenten die geen studiefinanciering meer kregen. Flink balen, omdat er wel een heel groot financieel gat zit tussen studenten die nog wel studiefinanciering ontvangen en zij die niks ontvangen […]
+ Antwoord PVV (12/3) en Geen antwoord CDA (11/5), D66 (11/5), VVD (11/5)

hbo

Vraag aan het CDA, GL, de PvdA en de VVD (29 januari 2018, kamerlid van der Molen, kamerlid Ă–zdil, kamerlid van den Hul en kamerlid Tielen)
Waarom krijgt een MBO student alles vergoed? Zelfs uitwonend krijgen zij nog een gratis beurs. Terwijl een HBO student alles moet lenen. Ik vind dit reinste discriminatie. Ik snap wel dat een HBO-er meer kan verdienen. Maar zou het dan niet veel eerlijker zijn […]
+ Antwoord VVD (23/2) en Geen antwoord CDA (29/4), GL (29/4), PvdA (29/4)

woningen

Vraag aan het CDA, D66, de SP en de VVD (20 december 2017, kamerlid Ronnes, kamerlid van Meenen, kamerlid Futselaar en kamerlid Tielen)
Het wordt met de tijd moeilijker voor studenten om aan een woning te komen in onze mooie studentensteden. Dit heeft verschillende redenen. Voorbeelden hiervan zijn: vastgoedbedrijven die geen studenten accepteren zonder daar enige reden voor te geven, Airbnb die al […]
+ Antwoord VVD (24/1) en Geen antwoord CDA (20/3), D66 (20/3), SP (20/3)

maximaal

Vraag aan D66, de PvdA, de SP en de VVD (18 november 2016, kamerlid van Meenen, kamerlid Mohandis, kamerlid van Dijk en kamerlid Duisenberg)
In Nederland zit er een maximaal termijn aan het lenen van geld voor het studeren bij de DUO. Wanneer dit maximaal termijn is geweest, maar iemand studeert nog wel (want: vertraging opgelopen door verkeerde keuzes, bestuursjaar, etc.), dan heeft de desbetreffende student […]
+ Antwoord VVD (30/1) en Geen antwoord D66 (18/2), PvdA (18/2), SP (18/2)

Studielening en DigiD

Vraag aan de PvdA en de VVD (8 januari 2016, kamerlid Mohandis en kamerlid Duisenberg)
Graag wil ik uw aandacht vragen voor de huidige manier waarop studenten een studielening dienen aan te vragen en deze tussentijds kunnen aanpassen. Dit gaat via hun eigen DigiD. Zo heeft ook mijn 17-jarige dochter, die in september op het HBO is begonnen, zelfstandig […]
+ Antwoord VVD (17/2) en Geen antwoord PvdA (8/4)

Kinderbijslag en Leenstelsel

Vraag aan het CDA, de PvdA, de SP en de VVD (14 februari 2015, kamerlid Rog, kamerlid Mohandis, kamerlid van Dijk en kamerlid Duisenberg)
Per 01-09-2015 gaat het nieuwe leenstelsel in. Mijn zoon wordt in juli 17 jaar en gaat per augustus/september studeren aan het HBO. Als een student gaat studeren aan het HBO vervalt de kinderbijslag. Ook krijgt hij nu geen studiefinanciering meer, want hij moet/kan geld gaan lenen. Wij krijgen […]
+ Antwoord PvdA (10/3), VVD (10/3), CDA (14/3) en Geen antwoord SP (14/5)

Overbrugging Studiefinanciering

Vraag aan de VVD (3 november 2014, kamerlid Duisenberg)
Onze oudste zoon is in augustus 2014 18 jaar geworden. Hij is per 1 september 2014 gaan studeren in Leiden, HBO. Hij krijgt vanaf 1 oktober 2014 studiefinanciering. Tot 1 oktober 2014 kreeg ik als ouder kinderbijslag voor thuiswonenden voor hem. Mijn vraag: Is er een regeling ter overbrugging […]
+ Antwoord VVD (13/11)

Leenstelsel

Vraag aan het CDA, de PvdA en de VVD (23 september 2014, kamerlid Rog, kamerlid Mohandis en kamerlid Duisenberg)
In de hele discussie over het afschaffen van de basisbeurs dat vervangen wordt door een leenstelsel, wordt volgens mij voorbijgegaan aan de rechtsgelijkheid. Waarom zou een student, waarvan de ouders onder de 46.000 euro verdienen niet in staat zijn, zijn schuld na het volbrengen van een hogere opleiding terug te betalen. Ook zij […]
+ Antwoord CDA (3/10), PvdA (26/11), VVD (23/12)