Studiefinanciering

studiefinanciering
Vraag aan het CDA, D66, de PVV en de VVD (11 februari 2018, kamerlid van der Molen, kamerlid van Meenen, kamerlid Beertema en kamerlid Tielen)
Mijn zoon is in 2015 gestart met een HBO opleiding en behoorde tot de eerste lichting studenten die geen studiefinanciering meer kregen. Flink balen, omdat er wel een heel groot financieel gat zit tussen studenten die nog wel studiefinanciering ontvangen en zij die niks ontvangen, maar wel precies hetzelfde onderwijs genieten. Den Haag beloofde destijds wel dat de besparingen naar het onderwijs zouden gaan. Nu blijkt dat dit laatste bij lange na niet is gebeurd. Toen ook nog het bericht verscheen dat nieuwe studenten het eerste jaar maar de helft van het lesgeld hoeven te betalen (toch zo’n € 1.000) verschoot ik van kleur. Ben niet snel verontwaardigd, maar dit voelt zo oneerlijk tegenover de groep studenten die in 2015, 2016 en 2017 zijn begonnen met de studie! Die hebben geen enkele bijdrage ontvangen én geen verbeterd onderwijs zoals toegezegd, terwijl de oudere studenten én de nieuwe studenten minimaal € 1.000 ontvangen én precies hetzelfde onderwijs krijgen. Mijn voorstel is dat de genoemde groep studenten alsnog korting krijgen op het te betalen lesgeld, gelijk aan de nieuwe lichting studenten. Wel zo eerlijk toch?

Antwoord van de PVV (12/3/18, kamerlid Beertema)
De PVV heeft lang gestreden voor de Basisbeurs voor de 1e studiefase, de Bachelor. Een zeer belangrijk streven vanwege de leenangst die overheersend is onder onze kiezers. Het staat tevens haaks op onze emancipatie –en verheffingsagenda, maar het ‘schuldenstelsel’ is er uiteindelijk gekomen, omdat de VVD, D66, de PvdA en GroenLinks dit zeer noodzakelijk achtten. Het leenstelsel verhoogt de drempel om te gaan studeren alleen maar en staat haaks op de notie dat ons hoger onderwijs toegankelijk moet zijn voor iedereen die het niveau aan kan. Dit is ook precies wat de PVV daar altijd over heeft gezegd.
Het zou beter zijn geweest als dit kabinet de basisbeurs weer zou hebben ingevoerd en het is veelzeggend dat men uiteindelijk toch met een uiterst oneerlijke, typische polderoplossing, een korting op het collegegeld voor eerstejaars studenten, is gekomen. Het geeft blijk van een gebrek aan principes en het is ook een dubieus signaal richting al die andere studenten die geen korting zullen krijgen. Het is een veredelde boekhoudersoplossing waar geen enkele duidelijke visie vanuit gaat.

Geen antwoord van het CDA (11/5/18, kamerlid van der Molen)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van D66 (11/5/18, kamerlid van Meenen)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (11/5/18, kamerlid Tielen)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *