Waterschapsbelasting

waterschapsbelasting
Vraag aan het CDA, D66, de SP en de VVD (13 februari 2018, kamerlid Geurts, kamerlid Sienot, kamerlid Laҫin en kamerlid Dijkstra)
Al geruime jaren loop ik met de vraag waarom de lokale aanslag waterschapsbelasting niet per inwoner van een object gerekend wordt? Als antwoord krijg je dat het wettelijk zo is bepaald, maar is dit nog wel van de huidige tijd? Heb altijd voor 1 persoons huishouden betaald, maar nu ik samenwoon (2 persoons huishouden) is dat niet verdubbeld maar voor 3 personen. Een huishouden met bijvoorbeeld 2 ouders en 4 kinderen (6 personen) betaald ook voor 3 personen. Waarom kan dit niet per persoon gerekend worden? Het komt er op neer dat 2 persoons huishouden voor alle huishoudens met meer als 3 personen betalen. Makkelijk als je 5 of meer kinderen hebt. Zou ik hier een duidelijk antwoord op kunnen krijgen? Ik zou dit graag als agenda punt zien om dit te hervormen naar de huidige maatstaven. Ik dank u voor uw tijd en aandacht en hoop op een vooruitstrevend antwoord.

Antwoord van de VVD (13/2/18, kamerlid Dijkstra)
Er zijn eenpersoons huishoudens en meerpersoonshuishoudens. Dit onderscheid wordt ook gehanteerd bij andere belastingheffing, bv afvalstoffenheffing. Ik denk om teveel categorieën te voorkomen. Meer info: ‘CBS – Samenstelling particuliere huishoudens‘.
Het is een keuze die in de Wet bepaald schijnt te zijn. De exacte reden is me onbekend. Wellicht goed als iemand daar eens induikt. Welke Wet c.q. specifiek artikel is het? Waarom is voor die opzet gekozen? Heeft het Waterschap u een antwoord gegeven? Of iemand van de VNG of Unie van Waterschappen wellicht? Het is echt een uitzoekklus voor iemand die er tijd in steekt. Ik ben zelf ook benieuwd naar het antwoord.

Antwoord van het CDA (20/3/18, kamerlid Geurts)
De manier waarop de lokale aanslag waterschapsbelasting wordt geheven is destijds gekozen omdat het toen de makkelijkste oplossing was die de minste kosten met zich meebracht. Eén-persoonshuishoudens betalen voor 1 vervuilingseenheid (ve), meerpersoonshuishoudens betalen voor 3 ve. Dat is zo wettelijk geregeld. In 2014 heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) aangegeven dat de financiering van ons waterbeheer in grote lijnen op orde is.
Op dit moment is een commissie (de Commissie Aanpassing Belastingstelsel) van de Unie van Waterschappen bezig met het opstellen van een advies over herziening van het belastingstelsel, waar de vervuilingsheffing onderdeel van uitmaakt. De commissie heeft een concept advies uitgebracht. De waterschappen willen in het najaar met een definitief besluit/advies richten minister komen. Daarna is de Tweede Kamer aanzet. Ik sluit niet uit dat het stelsel dus gaat veranderen.

Antwoord van D66 (4/4/18, kamerlid Sienot)
Uw vraag heb ik besproken in de D66-fractie. Voor ons is het belangrijk dat er wordt betaald naar gebruik. En dat dus ook de waterschapsbelasting zo kan worden vormgegeven. Nu bestaat in de wet al de mogelijkheid om bij de zuiveringsheffing, naast een andere optie om alleen een onderscheid te maken tussen 1 vervuilingseenheid voor eenpersoonshuishoudens en 3 vervuilingseenheden voor meerpersoonshuishoudens, te kiezen voor een uitvoering waarbij echt naar gebruik betaald wordt. De wet geeft de ruimte om: ‘de vervuilingwaarde [te bepalen] aan de hand van de door het drinkwaterbedrijf geleverde hoeveelheid drinkwater en door de betrokken leverancier geleverde hoeveelheid warm tapwater’. Wij zouden graag zien dat er van deze ruimte gebruik gemaakt wordt. We zijn dan ook erg benieuwd waarom waterschappen dit nog niet of beperkt toepassen. D66 zal het advies van de waterschappen over de herziening van het belastingstelsel, waar de vervuilingsheffing onderdeel van uitmaakt, mede op dit principe beoordelen.

Geen antwoord van de SP (13/5/18, kamerlid Laҫin)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

1 reactie


  1. ·

    Dank u voor uw tijd en antwoord. Echter is hiermee nog niet mijn vraag beantwoord, want dit hoorde ik ook al van het waterschap ed. Wat ik graag zou zien is dat dit eens verder onderzocht wordt door iemand die dit kan oplossen. Er is gewoon vast te stellen (reeds bekend) wat 1 pers. kost. Dus is dit te verrekenen met het aantal inwoners van een object. Zo gaan grote gezinnen ook eens betalen waar ze gebruik van maken, ipv vele toeslagen te ontvangen. Ieder moet betalen waar deze gebruik van maakt! Kan dit niet op de kamer agenda met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht?

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *