Overbrugging Studiefinanciering

overbrugging

Vraag aan de VVD (3 november 2014, kamerlid Duisenberg)
Onze oudste zoon is in augustus 2014 18 jaar geworden. Hij is per 1 september 2014 gaan studeren in Leiden, HBO. Hij krijgt vanaf 1 oktober 2014 studiefinanciering. Tot 1 oktober 2014 kreeg ik als ouder kinderbijslag voor thuiswonenden voor hem. Mijn vraag: Is er een regeling ter overbrugging van deze periode? Ik heb de SVB, DUO en de Belastingdienst gebeld en zij verwijzen naar elkaar, maar niemand die dit opvangt en/of regelt. De overbrugging zou m.i. nodig zijn voor de maand september 2014. De regeling zou het gat moeten dichten dat ontstaat door de discrepantie tussen het doorlopen van het recht op kinderbijslag (peildatum 1 juli 2014 tot 1 oktober 2014) en het moment van recht op studiefinanciering, welk moment in het geval van mijn uitwonende zoon 1 maand later is dan de aanvang van zijn studie, 1 september 2014. Studiefinanciering voor uitwonenden is 279,14 basisbeurs, dus om dat bedrag zou het in ieder geval gaan. Daarnaast was het ook niet mogelijk om voor die periode bij te lenen. De regelgeving is ‘discriminerend’ op leeftijd, onze relatief jonge zoon krijgt voor september 2014 geen studiefinanciering omdat hij na 1 juli 2014 18 is geworden.

Antwoord van de VVD (13/11/14, kamerlid Duisenberg)
Dit is inderdaad het geval en u heeft hier helaas geen recht op een soort van overbrugging. Het ministerie is bezig om dit voor de toekomst anders te regelen. Maar helaas biedt dit voor bestaande gevallen geen oplossing, mijn excuus dat ik u in die zin niet verder kan helpen. Zie ook het amendement dat de Tweede Kamer hierover heeft ingediend eerder deze maand.

1 reactie


  1. ·

    Mijn zoon word in april 2016 18 jaar en 20 maart is de laatste keer dat ik het kindgebonden budget ontvang. De eerste keer dat hij recht heeft op studiefinanciering is 20 juli 2016. Dit betekend dat er drie maanden zijn waarover ik niets ontvang. Het gaat over een bedrag van € 1.125 wat ik moet overbruggen. Is hier een oplossing voor?

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *