Maximaal Termijn Lening

maximaal
Vraag aan D66, de PvdA, de SP en de VVD (18 november 2016, kamerlid van Meenen, kamerlid Mohandis, kamerlid van Dijk en kamerlid Duisenberg)
In Nederland zit er een maximaal termijn aan het lenen van geld voor het studeren bij de DUO. Wanneer dit maximaal termijn is geweest, maar iemand studeert nog wel (want: vertraging opgelopen door verkeerde keuzes, bestuursjaar, etc.), dan heeft de desbetreffende student hoogstwaarschijnlijk niet voldoende inkomsten meer. Een substantieel aantal uren werken is veelal geen optie vanwege het voltijd studeren. Daarnaast maakt de desbetreffende student geen aanspraak op een bijstandsuitkering, want zij zijn niet beschikbaar voor 36 uur werken in de week. Wat is het perspectief voor deze studenten? Vaak zitten zij aan het eind van hun studie en moeten zij nog enkele maanden overbruggen zonder inkomsten. Ik ben zeer benieuwd naar het antwoord. Deze studenten zonder diploma, met een studieschuld en een verkleind perspectief op de arbeidsmarkt lijkt mij geen optie.

Antwoord van de VVD (30/1/17, kamerlid Duisenberg)
Hartelijk dank voor uw vraag. U schrijft over een maximale leentermijn. DUO informeert studenten op haar website over de maximale termijn voor lenen. Dat is 7 jaar bij een vierjarig bachelor-mastertraject. Er is dus extra ruimte in het systeem ingebouwd om te reizen, een bestuursjaar te doen of voor studenten die door omstandigheden hun punten niet halen. U begrijpt echter, het is natuurlijk niet de bedoeling dat studenten onbehoorlijk lang geld van de overheid gaan lenen. Er is een moment dat ze geacht worden op eigen benen te staan.
Het studievoorschot voorziet in een sociale lening tegen lage rentes. Ook is de terugbetalingstermijn (maximaal) 35 jaar, zodat de druk na het studeren niet groot is en ze het geld in termijnen kunnen terugbetalen. Bovendien ontvangen studerenden vijf jaar een studenten-OV. Dit is belangrijk, omdat studenten overal moeten kunnen studeren, waar ze ook vandaan komen. Het geld dat vrijkomt door het afschaffen van de basisbeurs wordt volledig in de kwaliteit van het onderwijs geïnvesteerd.
Studenten die door medische redenen studievertraging oplopen kunnen in het nieuwe systeem aanspraak maken op een kwijtschelding van 1.200 euro. Dit bedrag wordt uitgekeerd als de student zijn of haar studie binnen 10 jaar haalt. Bovendien: als de ouders van de student een laag inkomen hebben kunnen zij beroep doen op een aanvullende beurs. De maximale aanvullende beurs is ruim 350 euro.
U schrijft dat studenten geen tijd hebben voor een bijbaan. Gelukkig zijn er juist heel veel studenten die het opdoen van werkervaring tijdens hun studie belangrijk vinden en in de praktijk brengen. Ze werken in de horeca, lopen stage op een studiegerelateerde arbeidsplaats of werken elders om hun dagelijkse kosten te kunnen betalen. In dit kader is het belangrijk om te melden dat de bijverdiengrens (dus het aantal euro’s dat een student mag verdienen) is afgeschaft. Een student kan dus onbeperkt bijverdienen en tevens gebruik maken van het studievoorschot.
Ik hoop dat ik uw vraag hiermee heb beantwoord.

Geen antwoord van D66 (18/2/17, kamerlid van Meenen)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (18/2/17, kamerlid Mohandis)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (18/2/17, kamerlid van Dijk)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *