Kinderbijslag en Leenstelsel

kinderbijslag

Vraag aan het CDA, de PvdA, de SP en de VVD (14 februari 2015, kamerlid Rog, kamerlid Mohandis, kamerlid van Dijk en kamerlid Duisenberg)
Per 01-09-2015 gaat het nieuwe leenstelsel in. Mijn zoon wordt in juli 17 jaar en gaat per augustus/september studeren aan het HBO. Als een student gaat studeren aan het HBO vervalt de kinderbijslag. Ook krijgt hij nu geen studiefinanciering meer, want hij moet/kan geld gaan lenen. Wij krijgen nu voor de duur van één jaar geen kinderbijslag meer voor onze zoon en onze zoon krijgt ook geen studiefinanciering. Het nieuwe leenstelsel is aangenomen. Waarom krijgen de kinderen tot 18 jaar geen kinderbijslag die gaan studeren aan het HBO? Studenten die studeren aan het MBO krijgen kinderbijslag totdat ze 18 jaar zijn en krijgen daarna studiefinanciering.

Antwoord van de PvdA (10/3/15, kamerlid Mohandis)
Bedankt voor uw vraag. Bij kinderbijslag en studiefinanciering is het zo dat deze in principe op elkaar aan sluiten. Vanaf het moment dat een jongere een opleiding in het voortgezet onderwijs volgt en daarvoor studiefinanciering krijgt (of als hij/zij 18 wordt), houdt de kinderbijslag op. Per 1 september 2015 krijgen studenten inderdaad geen prestatiebeurs meer in de vorm van de basisbeurs. Wel blijft het mogelijk voor studenten om via het studievoorschot hun studie mede te bekostigen, bijvoorbeeld door een lening aan te gaan. Daarnaast blijft ook de aanvullende beurs bestaan en wordt deze verhoogd. Jongeren wiens ouders minder dan 46.000 euro per jaar verdienen kunnen op (een deel van) deze aanvullende beurs aanspraak maken. Het is dus niet zo dat er voor studenten, zoals uw zoon, geen studiefinanciering meer is, maar wel dat de oude studiefinanciering in de vorm van een maandelijkse prestatiebeurs er niet meer is. Het is voor studenten en hun ouders natuurlijk wennen dat zij geen studiefinanciering meer krijgen in de vorm van de basisbeurs. Daar staat tegenover dat door het studievoorschot de komende jaren veel geld in het onderwijs geïnvesteerd zal worden en we de aanvullende beurs verhogen. Zo blijft ons hoger onderwijs voor iedere student toegankelijk. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Antwoord van de VVD (10/3/15, kamerlid Duisenberg)
Allereerst: dank voor uw vraag. Het sociaal leenstelsel is uitsluitend voor hoger onderwijs, MBO valt hier niet onder vandaar dat de regelingen betreffende MBO studenten (haast) niet zijn veranderd. Studiefinanciering sluit aan op kinderbijslag. Jongeren op het HBO ontvangen dan geen kinderbijslag meer omdat zij gebruik kunnen maken van het sociale leenstelsel. Hopende u hiermede van dienst te zijn geweest.

Antwoord van het CDA (14/3/15, kamerlid Rog)
Dank voor het voorleggen van uw vraag over studiefinanciering en kinderbijslag. Zodra kinderen gaan studeren verliezen hun ouders de kinderbijslag, maar konden de kinderen aanspraak maken op een basisbeurs en eventueel aanvullende beurs. Dit was om studerende kinderen die minderjarig zijn dezelfde rechten te geven als meerderjarige studenten. Met de afschaffing van de basisbeurs hebben studerende jongeren nog steeds dezelfde rechten, maar is hun positie wel ernstig verslechterd. Daarom heeft het CDA zich ook verzet tegen invoering van het leenstelsel (afschaffing van de basisbeurs). Jongeren bouwen een enorme schuld op en vaak draaien ouders voor een groot deel van de kosten op, terwijl de lasten voor middengroepen en gezinnen al fors verhoogd zijn in de afgelopen jaren.

Geen antwoord van de SP (14/5/15, kamerlid van Dijk)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Ter info op 29 oktober 2016: Helga heeft een rechtszaak aangespannen tegen de SVB. Zie hieronder in de reacties. De rechtszitting is op vrijdag 16 december om 10.00 uur bij de rechtbank in Alkmaar. Ben zeer benieuwd naar de uitspraak. Hopelijk gaan andere gedupeerden haar ( helgaw@planet.nl ) op een of andere manier ondersteunen.

Ter info verslag Helga op 16 december 2016: Vanmorgen was ik samen met mijn man en nichtje (die rechten studeert) bij de rechter om hem ervan te overtuigen dat de wet Kinderbijslag en de wet Studiefinanciering van elkaar losgekoppeld moeten worden. De rechter had goed oog voor ons argument dat door de koppeling van beide wetten rechtsongelijkheid ontstaat voor ouders van minderjarige kinderen. Probleem is dat ook de rechter gedwongen is zich aan de wet te houden en hij zal hier bij zijn uitspraak rekening mee moeten houden. Hopelijk weegt hij het argument van rechtsongelijkheid hierin zwaar mee. Maar waar hij in zijn toelichting op wees, is dat het ontstane probleem feitelijk veroorzaakt is door de wetgever en dat daar dus ook de oplossing vandaan moet komen. Over uiterlijk 6 weken volgt de (schriftelijke) uitspraak. Ik houd jullie op de hoogte.

113 reacties


 1. ·

  Vanmorgen was ik samen met mijn man en nichtje (die rechten studeert) bij de rechter om hem ervan te overtuigen dat de wet Kinderbijslag en de wet Studiefinanciering van elkaar losgekoppeld moeten worden. De rechter had goed oog voor ons argument dat door de koppeling van beide wetten rechtsongelijkheid ontstaat voor ouders van minderjarige kinderen. Probleem is dat ook de rechter gedwongen is zich aan de wet te houden en hij zal hier bij zijn uitspraak rekening mee moeten houden. Hopelijk weegt hij het argument van rechtsongelijkheid hierin zwaar mee. Maar waar hij in zijn toelichting op wees, is dat het ontstane probleem feitelijk veroorzaakt is door de wetgever en dat daar dus ook de oplossing vandaan moet komen.
  Over uiterlijk 6 weken volgt de (schriftelijke) uitspraak. Ik houd jullie op de hoogte.

  Beantwoorden

  1. ·

   Hopelijk gaat de rechter hierop positief reageren. Zo niet…..we houden contact.

   Beantwoorden

  2. ·

   Ik ben zeer benieuwd. De uitkomst van jullie rechtszaak kan invloed hebben op veel andere ouders (zoals ik) in gelijke situatie.

   Beantwoorden

 2. ·

  Ben erg benieuwd naar de uitspraak v/d rechter. Ik zit in dezelfde situatie, zoon soepel HAVO doorlopen en nu HBO. Eerste stap gezet en bezwaar met argument en oplossing bij het SVB ingediend. Vandaag brief ontvangen van de SVB dat mijn bezwaar is afgewezen, dit gebaseerd op Algemene wet bestuursrecht, artikel 7 en 7aa, lid 1 van de AKW en nummer SB1057 van de SVB. Indien de uitspraak van uw zaak positief is ga ik ook het vervolgtraject in, via de rechtbank te Haarlem.

  Beantwoorden

  1. ·

   Net begrepen dat Helga haar zaak verloren heeft. Ze zal het later toelichten op dit forum. Ik ga m’n zaak derhalve niet doorzetten via de rechtbank, heeft op dit moment geen zin volgens mij.

   Beantwoorden

 3. ·

  Ik vroeg mij af of de nieuwe OV-regeling voor MBO’ers onder 18 jaar hetzelfde is als de HBO’ers en kwam zojuist op de belastingsite dit citaat tegen:
  ‘Kinderbijslag, Als je op het mbo zit, ontvangen je ouders tot je 18e kinderbijslag voor jou. Dit verandert niet als je voor je 18e het studentenreisproduct krijgt.’ Begrijp ik nu goed dat de kinderbijslag bij MBO doorgaat en bij HBO stopt?

  Beantwoorden

  1. ·

   Zo begrijp ik het ook. IK ging er van uit dat de OV voor MBO’ers ook een lening zou worden. Echter bij raadpleging op DUO blijkt de MBO-student (niveau 1 en 2) de Ov-kaart te krijgen. GRATIS. Nu breekt mij dan echt de klomp. Dubbele afstraffing voor een 17 jarige HBO’er.

   Beantwoorden

 4. ·

  Jee, hier dus zelfde met slimme dochter van 17 op HBO. Eerst alles voor haar betaald, eerste maand ook reiskosten (bijna € 500,=) omdat wij op platteland wonen. Gebeld met SVB en die zeggen doodleuk, nee geen KB (dacht dat ik nog een kwartaal zou krijgen) want u dochter krijgt studiefinanciering. Waarop ik antwoord, mijn dochter krijgt helemaal niks, ze kan een lening aangaan! Ik heb mijn meiden altijd opgevoed nooit in de schulden te gaan. Wij kunnen het voor haar betalen, maar dat betekent niet dat wij ook maar te over hebben. Als ik lees dat iemand zijn kind moet stoppen met opleiding, omdat moeder alleenstaand het niet kan betalen vindt ik diep en diep triest en een schande voor dit land. Over een paar jaar heeft Nederland een complete generatie jonge mensen met enorme schulden en dus totaal overgeleverd aan financiële instanties.

  Beantwoorden

 5. ·

  Waar ik mij nog meer over verbaas en waar de tweede kamer niet over spreekt, is dat minderjarige geen zelfstandige financiële handelingen mogen verrichten. Dat kan alleen door de wettelijke vertegenwoordiger. Echter DUO gaat rechtstreeks een contract aan met de ‘minderjarige’ student. Wie is er dan verantwoordelijk voor de schuld die de jeugdige alleen moet aangaan, terwijl wanneer je minderjarig bent die verantwoordelijkheid niet kan en mag dragen.
  Dat is naast de rechtsongelijkheid waar al over gesproken wordt. Ons kind wordt na een VWO studie pas 18 jaar in maart het daarop volgende jaar. Dat betekent dat 8 maanden financieel overbruggen zonder adequate financiële en juridische onderbouwing. Wanneer hij een technische studie wil volgen dan kan dit in Eindhoven, Delft of Twente echter allemaal voor hem niet dagelijks te reizen. Hoe moet je dit bekostigen zonder een geldboom in je tuin!

  Beantwoorden

  1. ·

   Ik vroeg mij hetzelfde af als in de vorige reactie wordt gemeld; Hoe kan een minderjarige een financieel contract aangaan? Klopt dat juridisch wel? Wellicht dat iemand hier iets zinnigs over kan melden?

   Beantwoorden

 6. ·

  En Helga al iets gehoord van de (schriftelijke) uitspraak? Ik ben erg benieuwd! Gr. Angela

  Beantwoorden

 7. ·

  Beste Helga,
  Ook mijn kinderen krijgen hier mee te maken en ben dus ontzettend nieuwsgierig naar de uitspraak en eventuele oplossingen. Al mijn 4 dochters doen het goed op school, oudste zit in eindexamenjaar gymnasium maar allen hebben ze ook een klas over geslagen. Dit betekent bijvoorbeeld dat mijn oudste pas in mei van het eerste collegejaar aan de universiteit 18 wordt. Ik vind het dan ook verbazingwekkend dat bij het middelbaar en basisonderwijs wel aandacht en ruimte is voor versnellen of verbreden, maar uiteindelijk worden ze alsnog ‘gestraft’ door te korten op de kinderbijslag. Jammer hoe ze in Nederland met talenten omgaan.
  Daarbij komt dat ik alleenstaand ben, vader niet echt wil ondersteunen maar door zijn salaris wij ook niet in aanmerking komen voor aanvullende beurs. het enige is dan dat mijn dochter een rechtszaak zou moeten aanspannen tegen haar vader, en dat is emotioneel veel te zwaar voor een kind.
  Mocht iemand nog suggesties en/of oplossingen hiervoor hebben, hoor ik het graag.

  Beantwoorden

 8. ·

  Twee weken geleden ontving ik de uitspraak van de rechter die mijn beroep ongegrond heeft verklaard. De rechter verwees in zijn beslissing nadrukkelijk naar een amendement dat door de Tweede Kamer is afgewezen. In dit amendement pleitte een kamerlid ervoor om met de invoering van het leenstelsel kinderbijslag te laten bestaan voor alle ouders van minderjarige kinderen. Nu dit amendement is afgewezen, gaat de rechter er vanuit dat de wetgever bewust heeft gekozen voor deze rechtsongelijkheid.
  Aangezien de rechter zich aan de wet moet houden, kon hij niet anders dan beslissen dat mijn beroep ongegrond was.

  Hoewel ik deze uitspraak verwachtte, is hij toch erg teleurstellend; ik had gehoopt dat de rechter meer oog zou hebben voor de rechtsongelijkheid die ontstaan is voor ouders van minderjarige kinderen. Ik ga nog even nadenken over verdere acties. Iemand ideeën?

  Beantwoorden

  1. ·

   Jammer. Begrijp de rechter, ongelijkheid in toegang tot studie staat dus in de wet. Hopelijk verandert er iets met de verkiezingen.

   Beantwoorden

 9. ·

  Wat een herkenbare situaties lees ik hier. Sinds kort heb ik ook gehoord dat 16- en 17-jarigen die een HBO-studie doen, geen kinderbijslag meer ontvangen. In plaats daarvan kunnen ze lenen, dus helemaal geen gift. Terwijl MBO-ers van 16/17 jaar gewoon wel kinderbijslag ontvangen. Het is voor mij onbegrijpelijk van de regering, dat ze hiermee akkoord zijn gegaan. Een goede leerling die zijn/haar Havo diploma netjes in 5 jaar heeft doorlopen en zijn best heeft gedaan, waardoor de ouders worden gekort op hun kinderbijslag. Ouders moeten het collegegeld en bijbehorende studiekosten, zoals huur zelf betalen of er moet geleend worden, waardoor een 16/17 jarige een financieel leencontract moet aangaan. Bij een lening moet aan het eind van de HBO-studie de hele geldsom terugbetaald te worden en zo begint de HBO-er al met een behoorlijke schuld aan hun loopbaan. Laat de regering in ieder geval de kinderbijslag laten doorlopen voor ieder kind tot hun 18e, daar heeft toch iedere ouder toch recht op, maakt niet uit welke studie je kind doet. Je wordt zo bijna gedwongen om tegen je kind te zeggen om niet zijn best te doen en dat hij/zij rustig een jaar over mag doen. In wat voor land leven we nu eigenlijk? En wie regeren ons land om deze maatregelen door te voeren?

  Beantwoorden

  1. ·

   Vandaag ontvang ik een brief inzake de kinderbijslag. Even googlen en zie al de reacties. Wat een verschil tussen een mbo en hbo opleiding. Hogere opleiding zal (net als vroeger) weer voor de rijken gaan gelden. Ik hoop van harte dat mijn zoon een jaar blijft zitten ondanks de fantastische puntenlijst.

   Beantwoorden

 10. ·

  Jeetje, eindelijk informatie gevonden over dit onderwerp. Ik lees een heleboel reactie die ook voor mij en mijn zoon gelden. Ik lees wel veel dat HBOers de dupe zijn, maar mijn zoon doet over 1 week Gymnasium examen en wordt ook deze maand pas 17 jaar. Hij gaat studeren aan de universiteit in sept. En ook wij ouders worden gestraft. Wij ontvangen dus geen kinderbijslag meer en onze zoon moet een studielening aangaan om de kosten te dekken. Ik lees ook, dat er mensen twijfelen of hij uberhaubt wel een lening aan mag gaan wettelijk op zijn 17de. Dat lijkt mij inderdaad ook niet. Hij blijft wel thuis wonen, dus de lening proberen we zo laag mogelijk te houden. Gelukkig krijgt hij als het goed is wel een OV-kaart vanaf sept. Als ik dat goed heb gelezen. Maar het feit dat wij geen kinderbijslag meer krijgen, geld wat wij goed kunnen gebruiken om hem financieel te kunnen ondersteunen. Maar omdat hij een klas heeft overgeslagen en dus een jaar eerder gaat studeren, dan normale kinderen, is het natuurlijk te zot voor woorden dat we het niet meer krijgen, terwijl wij /hij gewoon recht heeft op kinderbijslag t/m zijn 18de. Ik hoop dat er toch nog iets aan gaat veranderen. Wellicht heeft iemand hier antwoord op?

  Beantwoorden

  1. ·

   Houd er wel rekening mee dat de OV kaart pas een gift wordt als je zoon binnen 10 jaar zijn diploma behaalt. Anders kan je deze alsnog terugbetalen. Deze OV kaart heeft een waarde van 89,07 euro per maand (Dus na 4 jaar kan hij dan alsnog 4.275,36 terug gaan betalen). Vaak weten mensen dit niet vandaar dat ik dit even wil vermelden.
   Onze dochter gaat ook in september naar het HBO en is dan pas 17 jaar. Wij krijgen dan ook geen kinderbijslag meer. Ik vind het onrechtvaardige van dit hele systeem dat het kind afhankelijk is van de overheid/ ouders of het later een schuld heeft. Als ouders veel verdienen wil dit namelijk nog niet zeggen dat de ouders alle kosten voor de studie van hun kind betalen. Als kind ben je daar dan afhankelijk van. Terwijl een kind van ouders met minder inkomsten een aanvullende beurs van rond de 380 euro kunnen krijgen wat dan een gift wordt bij het slagen van de studie. Totaal oneerlijk voor het kind zelf.

   Beantwoorden

 11. ·

  Hallo Helga, wat is de uitspraak geweest? Groet van moeder die ook een jaar kinderbijslag misloopt door deze regeling…

  Beantwoorden

 12. ·

  Mijn zoon is nog zestien als hij per september een HBO studie gaat volgen in Amsterdam. Gezien het aantal reacties zijn er blijkbaar behoorlijk wat zestien en zeventienjarigen die de dupe zijn van hun harde werken en / of slimheid. Zij vallen tussen wal en schip. Ik vind het onbegrijpelijk dat een MBOer wel een OV-reisproduct èn kinderbijslag tot 18 jaar ontvangt en een jonge HBOer weliswaar wel een OV-reisproduct (waarvan je naar ik begrijp de eerste maand zelf moet bekostigen) maar géén kinderbijslag tot 18 jaar! Schijnbaar is het héél moeilijk en lastig om de wet zo aan te passen dat ELK kind (ongeacht opleiding) tot zijn 18e kinderbijslag krijgt!

  Beantwoorden

 13. ·

  Ook ik heb een dochter van net 17 jaar (juli) die deze week begonnen is met studie Hbo. Ik ben een alleenstaande moeder en loop dus naast de KB ook het KGB mis. De frustratie is groot dat er zo’n groot verschil is in regels voor MBO-leerlingen en HBO-leerlingen. MBO leerlingen hoeven geen schoolgeld te betalen als ze nog geen 18 zijn op 1 augustus dus als mijn dochter een MBO-opleiding was gaan doen dat had me dat ongeveer 6.000 euro bespaard omdat ze dan de 1e 2 schooljaren geen schoolgeld had hoeven betalen. Wie verzint er zoiets, ik kan het niet begrijpen :-(. Ik ben trots op mijn dochter dat ze geslaagd is voor de Havo maar het was financieel gezien beter geweest om Mavo te doen.

  Beantwoorden

 14. ·

  Mijn zoon is 1 september begonnen op het HBO en omdat hij studiefinanciering krijgt vervalt het kindgebondenbudget en de kinderbijslag. Ik zit op 70% van mijn WAJONG uitkering en ik houd 23 euro over per week om van te eten met mijn zoon. Ik ben een alleenstaande moeder en zijn vader in Duitsland heeft hem nooit erkent. Mijn zoon moet zelfs geld aan mij gaan geven zodat we rond kunnen komen. Er wordt van een 17-jarige verwacht dat hij zelf alles regelt en alles betaald. Ik kan niet meer voor hem zorgen! Ik heb ook nog een hond weet u?! Het is de omgekeerde wereld dat het kind voor de ouder moet zorgen. Hij is in september net 17 jaar geworden. Ik vind dit een hele kwalijke situatie! Dit kan NIET ZO!!!

  Beantwoorden

 15. ·

  Ik herken me in de situatie die velen beschrijven. Kind is 17, gaat naar HBO, geen belastingvoordelen meer, geen kinderbijslag meer, maar wel lening moeten aangaan en torenhoge rekeningen.
  Wie leest deze berichten en waarom wordt er door de 2e kamer geheel niet gereageerd op deze rechtsongelijkheid? De eerste antwoorden in 2015 waren helemaal geen antwoorden op de werkelijke vraag.
  groet, Henriette.

  Beantwoorden

 16. ·

  Ook wij hebben een zoon die in mei volgend jaar 18 wordt en in september begonnen is aan een studie fysiotherapie. Wat een onnozele rede. Omdat je een HBO / WO studie volgt geen kinderbijslag meer! Rechtsongelijkheid! Dat je dit als regering kunt verkopen / verdedigen, echt ongelofelijk! Met dit nw kabinet komt daar misschien voor deze studiejaargang nog een verrassing bij. Het kabinet houdt vast aan leenstelsel maar komt met een éénmalige korting op het studiegeld van 50%. Men zegt vanaf dit jaar, maar is dat zo. Of toch pas vanaf 2018 / 2019.
  groet,
  Edwin

  Beantwoorden

 17. ·

  Wat een nare maatregel, mijn zoon is 17 jaar en volgt HBO. Compleet verrast door de brief van de SVB dat de kinderbijslag is gestopt. Buiten de hoge kosten voor de opleiding zelf (2.000EUR + 1.000EUR leermiddelen) krijg je nu nog even een extraatje gepresenteerd van het missen van 3 kwartalen kinderbijslag (800EUR). Alles wat ik hierover lees verteld mij dat er ook nog niets aan te doen is. Is er nog geen stichting of actiecomité opgericht om deze ongelijkheid aan te vechten? Reacties van harte welkom…

  Beantwoorden

 18. ·

  Ook mijn dochter vandaag 11 december 17 geworden en sinds eind Augustus op het Hbo wordt gedwongen om veel te werken zodat ze haar studie kan volgen. Ik alleenstaande ouder met 25 euro kinderalimentatie en sinds vorige week na bijna 25 jaar dienst zonder baan vind dit heel moeilijk te begrijpen. Ik hoop dat het teruggedraaid kan worden.

  Beantwoorden

 19. ·

  Mijn zoon is 17 en gaat sinds september 2017 naar hbo na havo diploma behaald te hebben. Ik ben alleenstaande ouder zonder alimentatie. Waarom heb ik geen recht op kinderbijslag en kindgebonden budget als ik geen recht heb op een studiebeurs voor mijn kind, dus hij nu een lening moet gaan afsluiten, terwijl kinderen die de kantjes er vanaf lopen, hun havo niet halen en naar mbo gaan alles vergoed krijgen en kinderbijslag en kgb gewoon doorloopt tot 18 jaar! Wat is dit voor onrechtvaardigheid?? Graag een goed antwoord. Ik heb geen laag inkomen dus geen recht op studiebeurs, dus kom niet aan met dat antwoord.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *