Kinderbijslag en Leenstelsel

kinderbijslag

Vraag aan het CDA, de PvdA, de SP en de VVD (14 februari 2015, kamerlid Rog, kamerlid Mohandis, kamerlid van Dijk en kamerlid Duisenberg)
Per 01-09-2015 gaat het nieuwe leenstelsel in. Mijn zoon wordt in juli 17 jaar en gaat per augustus/september studeren aan het HBO. Als een student gaat studeren aan het HBO vervalt de kinderbijslag. Ook krijgt hij nu geen studiefinanciering meer, want hij moet/kan geld gaan lenen. Wij krijgen nu voor de duur van één jaar geen kinderbijslag meer voor onze zoon en onze zoon krijgt ook geen studiefinanciering. Het nieuwe leenstelsel is aangenomen. Waarom krijgen de kinderen tot 18 jaar geen kinderbijslag die gaan studeren aan het HBO? Studenten die studeren aan het MBO krijgen kinderbijslag totdat ze 18 jaar zijn en krijgen daarna studiefinanciering.

Antwoord van de PvdA (10/3/15, kamerlid Mohandis)
Bedankt voor uw vraag. Bij kinderbijslag en studiefinanciering is het zo dat deze in principe op elkaar aan sluiten. Vanaf het moment dat een jongere een opleiding in het voortgezet onderwijs volgt en daarvoor studiefinanciering krijgt (of als hij/zij 18 wordt), houdt de kinderbijslag op. Per 1 september 2015 krijgen studenten inderdaad geen prestatiebeurs meer in de vorm van de basisbeurs. Wel blijft het mogelijk voor studenten om via het studievoorschot hun studie mede te bekostigen, bijvoorbeeld door een lening aan te gaan. Daarnaast blijft ook de aanvullende beurs bestaan en wordt deze verhoogd. Jongeren wiens ouders minder dan 46.000 euro per jaar verdienen kunnen op (een deel van) deze aanvullende beurs aanspraak maken. Het is dus niet zo dat er voor studenten, zoals uw zoon, geen studiefinanciering meer is, maar wel dat de oude studiefinanciering in de vorm van een maandelijkse prestatiebeurs er niet meer is. Het is voor studenten en hun ouders natuurlijk wennen dat zij geen studiefinanciering meer krijgen in de vorm van de basisbeurs. Daar staat tegenover dat door het studievoorschot de komende jaren veel geld in het onderwijs geïnvesteerd zal worden en we de aanvullende beurs verhogen. Zo blijft ons hoger onderwijs voor iedere student toegankelijk. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Antwoord van de VVD (10/3/15, kamerlid Duisenberg)
Allereerst: dank voor uw vraag. Het sociaal leenstelsel is uitsluitend voor hoger onderwijs, MBO valt hier niet onder vandaar dat de regelingen betreffende MBO studenten (haast) niet zijn veranderd. Studiefinanciering sluit aan op kinderbijslag. Jongeren op het HBO ontvangen dan geen kinderbijslag meer omdat zij gebruik kunnen maken van het sociale leenstelsel. Hopende u hiermede van dienst te zijn geweest.

Antwoord van het CDA (14/3/15, kamerlid Rog)
Dank voor het voorleggen van uw vraag over studiefinanciering en kinderbijslag. Zodra kinderen gaan studeren verliezen hun ouders de kinderbijslag, maar konden de kinderen aanspraak maken op een basisbeurs en eventueel aanvullende beurs. Dit was om studerende kinderen die minderjarig zijn dezelfde rechten te geven als meerderjarige studenten. Met de afschaffing van de basisbeurs hebben studerende jongeren nog steeds dezelfde rechten, maar is hun positie wel ernstig verslechterd. Daarom heeft het CDA zich ook verzet tegen invoering van het leenstelsel (afschaffing van de basisbeurs). Jongeren bouwen een enorme schuld op en vaak draaien ouders voor een groot deel van de kosten op, terwijl de lasten voor middengroepen en gezinnen al fors verhoogd zijn in de afgelopen jaren.

Geen antwoord van de SP (14/5/15, kamerlid van Dijk)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Ter info op 29 oktober 2016: Helga heeft een rechtszaak aangespannen tegen de SVB. Zie hieronder in de reacties. De rechtszitting is op vrijdag 16 december om 10.00 uur bij de rechtbank in Alkmaar. Ben zeer benieuwd naar de uitspraak. Hopelijk gaan andere gedupeerden haar ( helgaw@planet.nl ) op een of andere manier ondersteunen.

Ter info verslag Helga op 16 december 2016: Vanmorgen was ik samen met mijn man en nichtje (die rechten studeert) bij de rechter om hem ervan te overtuigen dat de wet Kinderbijslag en de wet Studiefinanciering van elkaar losgekoppeld moeten worden. De rechter had goed oog voor ons argument dat door de koppeling van beide wetten rechtsongelijkheid ontstaat voor ouders van minderjarige kinderen. Probleem is dat ook de rechter gedwongen is zich aan de wet te houden en hij zal hier bij zijn uitspraak rekening mee moeten houden. Hopelijk weegt hij het argument van rechtsongelijkheid hierin zwaar mee. Maar waar hij in zijn toelichting op wees, is dat het ontstane probleem feitelijk veroorzaakt is door de wetgever en dat daar dus ook de oplossing vandaan moet komen. Over uiterlijk 6 weken volgt de (schriftelijke) uitspraak. Ik houd jullie op de hoogte.

113 reacties


 1. ·

  Ook wij zitten in dezelfde situatie met een zoon van 17 die de HAVO snel heeft doorlopen en daarvoor nu wordt gestraft. Was hij een jaar blijven zitten dan had ons dat meer dan 1.000 gescheeld. Wij willen hem behoeden voor een studieschuld en draaien nu dus voor alle kosten op. Hij wordt pas in september 18 jaar en had dus eigenlijk nog een vol jaar kinderbijslag kunnen ontvangen. Wanneer wordt dit opgemerkt en teruggedraaid. Er komt al bijna weer een nieuwe lichting studenten aan die met hetzelfde probleem zitten. De bovenstaande reacties van kamerleden zijn alleen maar een bevestiging van de feiten daar is niemand mee geholpen. Graag een zinvolle reactie hierop, wat wordt er concreet mee gedaan? Met vriendelijke groet, Annette

  Beantwoorden

 2. ·

  Ook wij zitten in dezelfde situatie, onze dochter wordt 18 juni 17 jaar en is dan klaar met haar HAVO opleiding. Hierna wil zij naar het HBO, in dit geval een particuliere opleiding, waarvoor zij wel vanaf 1 okt een studifinanciering kan krijgen, maar zij/wij als ouders moeten wel de maanden augustus en september het studiegeld en boeken betalen anders mag zij niet met haar studie beginnen. We praten dan wel over een bedrag van ruim € 4.500 die wij moeten ophoesten. Bij de belasting zegt men dan, ja maar u heeft recht op kinderbijslag tot het 3 kwartaal ( € 91 p/mnd) De groep kinderen van 16 en 17 jaar die een (particuliere) HBO opleiding gaan doen zijn wij vergeten hier wordt geen rekening mee gehouden, er werd zelfs dan maar gesuggereerd om onze dochter dan maar een jaar thuis te houden, terwijl ze leer plichtig is. Het blijkt maar weer dat de overheid van alles bedenkt, maar dat het hele belastingstelsel en zijn medewerkers hier niet mee eens zijn en niet op de hoogte zijn van de nieuwe regels. Maar wij als ouders en uiteraard onze kinderen zijn hier de dupe van. En hopen toch nog steeds op een oplossing. Een zeer verontwaardigde Vader, Met de vriendelijke groet, Harold.

  Beantwoorden

 3. ·

  Wij hebben een tweeling waarvan één eerst tl heeft doorlopen en dus een jaar later met haar havo klaar is en dus met haar 18 start op hbo. Nu is onze andere dochter al wel geslaagd voor haar havo en gaat dus naar het hbo. M.a.g. geen kinderbijslag. Het lijkt zo wel een soort boete. Ik schrik dat over dit alles niet goed na is gedacht.

  Beantwoorden

 4. ·

  Zelfde verhaal. Fijn dochter geslaagd op haar 17e! Ze gaat na de zomer studeren en uit huis. Ze wordt 31 oktober 18 jaar. Kinderbijslag stopt per 1/10 want ze volgt een hogere beroepsopleiding. Studielening en OV-product kan pas ingaan eerstvolgende kwartaal nadat ze 18 is geworden; dus 1 januari 2016. Hoe gaan we de 5 maanden van augustus tot januari voor haar overbruggen; kosten voor collegegeld, levensonderhoud, kamerhuur en reizen. DUO en SVB weten van niets en verwijzen leuk naar elkaar. Verbaast me dit al anderhalf jaar bekend is en niets aan is gedaan.

  Beantwoorden

 5. ·

  Ik had dus beter mijn eindexamen VWO niet in een keer moeten halen. Ik had beter kunnen zakken, 1 certificaat moeten halen en sparen met mijn kinderbijslag zodat ik volgend jaar met meer geld kan gaan studeren. Ik ben zelf namelijk nog 16 en zou nog een jaar kinderbijslag hebben gehad. Helaas ben ik al geslaagd.

  Beantwoorden

 6. ·

  Mijn zoon is nog 16 in november 17 geslaagd voor havo. Wil een hbo opleiding doen. Aangemeld bij DUO, heeft bericht gekregen dat zijn aanvullende beurs per (eind) jan van start gaat. Dus geen kinderbijslag meer? Hoe kan zoiets? Ze zijn toch leerplichtig tot 18 jaar?

  Beantwoorden

 7. ·

  Ook onze 17 jarige zoon heeft zijn eerste HBO jaar afgerond zonder kinderbijslag. Hoe krom deze regeling is, is door alle eerdere voorbeelden wel duidelijk. Het lijkt er sterk op dat wij een vergeten groep zijn. Contact met het VSB en de ombudsman onderschrijft dit gevoel ook, echter bieden zij geen oplossing. Wie kan deze vergissing ongedaan maken?

  Beantwoorden

 8. ·

  Ik ben een scholier op de hogeschool Leiden en ik studeer communicatie. Voor mijn project moet ik een probleem zien op te lossen wat zich onder studenten speelt. Ons probleem is dat we het onrechtvaardig vinden dat 18- studenten geen gebruik kunnen maken van hun studenten ov in tegenstelling tot de 18+ studenten. Het kost voor mij zelf niet zo onwijs veel geld alleen ik heb vrienden die voor 1.000 euro moeten reizen in die maand. Ik ben al aardig opgeschoten met jullie meningen over dit probleem, maar zou iemand mij een suggestie kunnen geven over een oplossing voor dit probleem en waarom dit nou echt een probleem is.

  Beantwoorden

 9. ·

  Deze pagina staat vol met klachten over studeren als je jonger dan 18 jaar bent. Tot mijn verbazing houden alle politieke partijen zich afzijdig. Onbegrijpelijk! Ook ik heb een dochter van 17 die sinds 1 september jl. naar het W.O. gaat. Ze blijft thuis wonen en reist dagelijks van Tilburg naar Nijmegen. Ze wordt op 11 oktober 18 jaar. Ze kan pas over een Ov-kaart beschikken vanaf 1 januari 2017.
  Wat is dit voor een kromme redenering? Waarom kan een Ov-kaart niet gekoppeld worden aan de start van het studiejaar (zijnde 1 september)? Waarom worden 17-jarigen gediscrimineerd? Gevolg: geen kinderbijslag meer over het 4e kwartaal maar wel reiskosten van € 371,– (!) per maand. Tegen Politiek Den Haag zou ik willen zeggen: doe hier iets aan. Ik werk in het onderwijs: steeds meer kinderen stromen met 11 jaar al door naar het V.O. En zullen dus vóór hun 18e jaar gaan studeren.

  Beantwoorden

 10. ·

  Helemaal mee eens. Ook de belastingdienst doet of hun neus bloedt. Vandaag nog eens gecheckt. Zij zijn van mening dat als je het kind nog voor belangrijke mate onderhoudt je nog recht houdt op kindgebonden budget. Het SVB wijst vervolgens af met: “het zijn nu eenmaal de regels”: Recht op STUFI laat recht op KGB vervallen Kindgebonden budget en studiefinanciering zijn volgens mij zogenaamde appels en peren. Het een heeft niets met het ander te maken. STUFI is voor collegegeld en boeken. KGB is voor het dagelijks onderhoud van een kind waar je als ouder tot zijn/haar 18e gewoon verantwoordelijk voor bent.

  Beantwoorden

 11. ·

  Mijn dochter is een hele snelle leerling en hoopt in mei op vijftienjarige leeftijd haar eindexamen te halen. Ze gaat studeren in Maastricht en wij zullen haar college geld betalen, zodat ze niet direct hoeft te gaan lenen. De studiefinanciering is immers geen gift meer. Tot mijn zeer grote verbazing gaan wij voor onze dochter, die dus pas op 28 augustus zestien wordt, geen kinderbijslag meer ontvangen, terwijl zij ook geen studiefinanciering meer krijgt. Een aanvullende beurs heeft ze geen recht op gezien onze inkomens. Maar met een man in het onderwijs en ik een baan in de zorg en nog meer kinderen bepaalt geen vetpot hoor.
  Zie ik iets over het hoofd of wordt ze nu gestraft voor het versnelt doorlopen van haar schoolloopbaan? Is dit niet heel oneerlijk, nu de studiefinanciering geen gift meer is? Kinderbijslag is toch ook inkomensonafhankelijk? Op het MBO gaat de kinderbijslag toch ook door? Ik begrijp er niets van. Traagstudeerders worden beloond en mijn dochter gestraft voor haar keiharde werken. Graag uw visie.

  Beantwoorden

 12. ·

  Mijn kind zit sinds dit jaar op hbo (net 17 jaar) en wat schetst mijn verbazing dat de kinderbijslag stopt en hier totaal geen compensatie voor terugkomt omdat we boven eur 46.000 per jaar verdienen. Belachelijk, vind ik. Kinderen die 17 jaar zijn of misschien zelfs jonger kosten de maatschappij eigenlijk minder doordat ze alles in 1 keer doorlopen en hierdoor worden ze eigenlijk gestraft dat ze dus goed kunnen leren, als kinderen die zijn blijven zitten en daarna een studie volgen. Als mijn kind naar het mbo was gegaan dan had ze een basis per maand gekregen van rond de eur 80,00 is, waarom wordt dit niet gelijk getrokken voor iedereen? Eerst was er voor het mbo geen ov en dit hebben jullie ook nu gelijk getrokken per jan 2017 wat ik wel terecht vind. Ik hoor het graag, ik wil geen politiek correct antwoord maar gewoon een eerlijk normaal begrijpend Nederlands antwoord.

  Beantwoorden

 13. ·

  Ik loop hier nu voor het eerst tegenaan: omdat mijn 17 jarige zoon op HBO is gestart, wordt de kinderbijslag gestopt. Fijn om te lezen dat er meer tegenaan lopen en dat Helga een rechtszaak is gestart. Ik begrijp de redenatie ook niet; omdat mijn zoon vlotjes de HAVO afrond en voor zijn 18e start met een HBO opleiding, lopen we ruim 1.000 euro kinderbijslag mis. Vreemde beloning. Als ik hier iets tegen kan doen, hoor ik het graag. Ik heb SVB al gebeld maar die kwamen niet verder dan ‘omdat dat zo is afgesproken’.

  Beantwoorden

  1. ·

   Hier hetzelfde. Ik ga in elk geval bezwaar maken tegen de beslissing. Is er een standaard bezwaarschrift dat iemand kent of wil delen?

   Beantwoorden

 14. ·

  Ook wij kregen een brief van de SVB dat de kinderbijslag voor onze 17-jarige zoon stopt, omdat hij een HBO opleiding volgt! Terwijl hij ook geen recht heeft op studiefinanciering of aanvullende beurs. Dochter van 18 jaar zit op MBO. Voor beiden ging het reisproduct pas in per oktober. Dus veel reiskosten gehad in september. Ik hoop dat dit rare beleid wordt teruggedraaid en ben heel benieuwd naar de rechtszaak die geweest is. Kan ik op de hoogte worden gehouden?

  Beantwoorden

 15. ·

  Hier hetzelfde verhaal. Dochter van 17 begon dit jaar na HAVO de HBO lerarenopleiding. Zelf sinds 1 maand alleenstaande moeder. Wat blijkt vandaag? Geen KB en geen KGB. Heb 1e maand OV betaald. Een opbouwende studieschuld. Wat ontmoedigend en frustrerend dit. Ze wil nota bene lerares worden en in Den Haag wordt geruzied over het lerarentekort. Het klopt niet. Hoe kunnen we op de hoogte gehouden worden betreffende de rechtszaak?

  Beantwoorden

 16. ·

  Ook ik kan niet anders dan me aansluiten bij alle eerder genoemde voorbeelden en argumenten. Mijn dochter wordt in april 18 en studeert nu aan de Pabo in Rotterdam. Het vervallen van de kinderbijslag, omdat studie financiering kan worden aangevraagd slaat nergens op, want dat is een lening en kinderbijslag krijg je. Zie het ook als rechtsongelijkheid t.o.v. kinderen die nog niet gaan studeren en wel kinderbijslag krijgen. Ben ook heel benieuwd naar de uitspraak komende maand.

  Beantwoorden

  1. ·

   Dito; Zoon 17jaar, HAVO vlot doorlopen, nu HVA, kinderbijslag stopt, mag hij gaan lenen. Ben erg benieuwd naar de uitspraak, huidig system voor 17-jarige is volgens mij niet te verantwoorden. Denk dat de politiek iets over het hoofd heeft gezien en dat niet wil toegeven.

   Beantwoorden

   1. ·

    Hier is in de behandeling van de nieuwe wetgeving in de Tweede Kamer en Eerste Kamer uitdrukkelijk bij stilgestaan. Is dus een bewuste keuze geweest van de wetgever, er is niets over het hoofd gezien.
    – Schriftelijke voorbereiding Eerste Kamer, zoek op kinderbijslag: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34035-D.html
    – Monderlinge behandeling Tweede Kamer, zoek op kinderbijslag:
    https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20142015-20-9.html
    – Amendement dat behoud kinderbijslag moest regelen (niet aangenomen in de Tweede Kamer): https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34035-60.html

    Voor de 17-jarige hbo-student in het leenstelsel is er nog altijd de ov-kaart (per maand meer waard dan de kinderbijslag) en de mogelijkheid van een aanvullende beurs als de ouders samen minder verdienen dan maximaal zo’n €47.000 bruto per jaar. Bij meerdere studerende kinderen tot bruto gezinsinkomens van zo’n €70.000. Zie: https://duo.nl/apps/rekenhulp-studiefinanciering/index.html#/nieuwe-stelsel/aanvullende-beurs


 17. ·

  Ik sluit me aan bij alle andere reacties. Dit is niet eerlijk. HAVO leerlingen zijn de dupe. Ik raad iedereen aan om een keer te blijven zitten of een tussenjaar te doen! Dit kan toch niet de bedoeling zijn!

  Beantwoorden

 18. ·

  Mensen, waarom niet de krachten bundelen? Alleen klagen heeft geen zin. @ Helga, hoe heb je dit opgepakt en kunnen andere ouders zich eventueel nog voegen ter zitting?

  Beantwoorden

 19. ·

  Ter info: de rechtszitting is op vrijdag 16 december a.s. om 10.00 uur bij de rechtbank in Alkmaar.
  Voorzover ik weet, is dit gewoon een openbare zitting waar belangstellenden op de tribune kunnen zitten. Wees welkom als je de behoefte voelt hierbij aanwezig te zijn! Wellicht loont het de moeite nog wat media-aandacht te genereren zodat ook de politiek bewust wordt van de ontstane rechtsongelijkheid. Helaas ontbreekt het mijzelf aan tijd dit op poten te zetten….
  Ik zal in ieder geval de uitspraak van de rechter op dit forum posten. Voor vragen / opmerkingen kun je me rechtstreeks mailen op helgaw@planet.nl (ik kijk namelijk niet dagelijks op dit forum).

  Beantwoorden

 20. ·

  Zelfde situatie. Benieuwd naar uitspraak van morgen. Nog geen bezwaar gemaakt in verband met zeer onduidelijke voorlichting. Ga nog bezwaar maken bij de SVB. BTW, een mbo student van 17 jaar krijgt volgens mij m.i.v. 1 januari 2017 ook het recht om een Ov-kaart aan te vragen (lening onder zelfde voorwaarden) HBO student van 17. Valt dus duidelijk buiten de boot en dat scheelt in ons geval ruim €1.000.

  Beantwoorden

  1. ·

   HBO-student heeft die mogelijkheid al. Daar wordt juist een verschil opgeheven.

   Beantwoorden

  2. ·

   Jet Bussemaker ga je huiswerk doen. Duizenden MBO’ers (niveau 1 en 2) krijgen een GRATIS ov-studentenkaart. Dat scheelt hun ouders enkele honderden tot duizenden euro’s per jaar. Je reinste DISCRIMINATIE voor een 17 jarige (meest 1e jaars) HBO student. Die krijgen niets. GEEN KINDERBIJSLAG EN GEEN GIFT WAT BETREFT EEN OV-STUDENTENKAART. Alles maar dan ook alles is een lening. Je wordt gestraft als je een 17 jarige Hbo-student bent. Triest. Leve het Nederlands onderwijsstelsel. Of is dit een gevalletje, O JEE NOOIT OVER NAGEDACHT.

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *