Strafzaak na Aangifte

strafzaak

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (5 augustus 2015, kamerlid Oskam, kamerlid Recourt, kamerlid Helder en kamerlid van Oosten)
Wat is een redelijke termijn bij een strafzaak? Ik zelf ben inmiddels in afwachting van een cassatie van een strafzaak. En buiten het feit of ik het nou wel of niet gedaan heb, vraag ik me af of ze bij justitie met 2 maten meten? Toen de aangifte werd gedaan woonde ik op kamers en had ik net 2 maanden een relatie. Op het moment dat de eerste rechtzaak kwam was ik inmiddels getrouwd en had een eigen huis en een kleine. Ook had de officier doelbewust prioriteit gegeven aan een andere zaak en mijn zaak opzij gelegd. Bij een andere zaak was dit ook het geval en daarbij werd het niet ontvankelijk verklaard en bij mij niet. Voor mijn gevoel word ik nu ook nadeliger behandeld dan iemand die gewoon gelijk opgepakt wordt. Hieronder ook even een overzicht hoe alles is verlopen bij mij, dan kunt u ook zien dat het bij iemand die wel gewoon in voorarrest wordt gezet het allemaal veel sneller gaat: 1) aangifte 25-08-2009; 2) Huiszoeking 21-07-2011; 3) 1e verhoor 03-08-2011; 4) Strafzaak 10-06-2013; 5) Uitspraak strafzaak 24-06-2013; 6) hoger beroep ingediend 27-06-2013; 7) Hoger beroep 25-03-2015; 8) Uitspraak 08-04-2015.

Antwoord van de PvdA (25/8/15, kamerlid Recourt)
Uw vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Omdat elke zaak anders is en elke zaak kent haken en ogen. Dit is afhankelijk van diverse factoren zoals de snelheid waarmee het OM de zaak rond krijgt; de complexiteit van een zaak; de agenda van de rechtbank; of fouten die tijdens het proces zijn gemaakt die de zaak kunnen vertragen.
In artikel 6 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) worden lidstaten verplicht om het proces binnen een redelijke termijn af te doen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) legt uit dat onder een redelijke termijn niet een ‘bepaalde’ termijn moet worden verstaan. Dus niet in tijd te vatten. Het Hof in Straatsburg heeft enkel criteria opgesteld aan de hand daarvan bepalen zij of sprake is van een onevenredig lange termijn waarin een zaak is afgehandeld. Zo kijken ze naar de complexiteit van een zaak, het belang van een zaak voor slachtoffers en daders, het bedrag wat er mee gemoeid is, de rol van de overheid etc.
Ook al lijkt het dat een zaak lang heeft geduurd, dan hoeft dat nog niet altijd zo te zijn. Uw advocaat had er een punt van kunnen maken tijdens het proces en de rechter kunnen vragen deze lange (onredelijke) termijn mee te laten wegen in het vonnis. Als de rechter hier geen rekening mee heeft gehouden en ook de hogere rechters het verzoek niet hebben gehonoreerd zou de gang naar de Europese rechter in Straatsburg gemaakt kunnen worden. Ik begrijp echter dat dat wel een grote stap zal zijn.

Antwoord van de VVD (3/11/15, kamerlid van Oosten)
Hartelijk dank voor uw bericht. Door diverse werkzaamheden was ik spijtig genoeg niet eerder toegekomen aan de beantwoording van uw vraag. De VVD is voorstander van het moderniseren en digitaliseren van het strafprocesrecht teneinde een betere kwaliteit van zaakafhandeling binnen het strafrecht te bereiken. In de Tweede Kamer ligt er momenteel een wetsvoorstel voorhanden: ‘Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten in verband met het gebruik van elektronische processtukken (digitale processtukken Strafvordering)‘. Hier staat de VVD zeer positief tegenover. Men tracht hiermee een snellere beschikbaarheid tot dossiers te bereiken en de kwaliteit van de zaakafhandeling te vergroten. Dit zou de voortgang van uw casus wellicht ten goede kunnen komen. Wij kunnen helaas niet ingaan op specifieke juridische vragen als de uwe. Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

Geen antwoord van het CDA (5/11/15, kamerlid Oskam)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PVV (5/11/15, kamerlid Helder)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *