Hondenbelasting

hondenbelasting

Vraag aan de PvdA, de PvdD en de VVD (4 augustus 2015, kamerlid Groot, kamerlid Thieme en kamerlid Neppérus)
Wij hebben sinds kort een pup waarvoor wij hondenbelasting gaan betalen. Ik heb mij echter al jaren afgevraagd waarom er geen kattenbelasting wordt geheven. Honden worden verplicht geschipt, waarom katten niet. Het stikt hier in de buurt van de katten, en ze lopen allemaal buiten los. Poepen en plassen overal in tegenstelling tot de honden waarbij het vaak wordt opgeruimd. Ik heb gelezen dat hondenbelasting iets is uit een ver verleden. Kan dit niet landelijk worden afgeschaft, er zijn al veel gemeenten waar geen belasting meer wordt geheven. Of allemaal wel, of niemand. Ik kijk erg uit naar uw reactie.

Antwoord van de PvdD (4/8/15, kamerlid Thieme)
De Partij voor de Dieren is voorstander van het chippen van zowel honden als katten. De PvdD pleit voor een landelijke Identificatie & Registratieplicht voor katten. Voor honden is identificatie en registratie sinds 1 april 2013 verplicht. De chip zorgt ervoor dat de eigenaren van dode of vermiste dieren teruggevonden worden en gaat diefstal en illegale handel tegen. Daarnaast worden mensen geremd om hun huisdier zomaar te dumpen en kan het door u genoemde zwerfkattenprobleem goed aangepakt worden. Het chippen van katten en honden veroorzaakt geen ongemakken voor het dier en zal er alleen toe leiden dat dieren minder vaak de dupe worden van menselijk handelen. Ons Kamerlid Esther Ouwehand heeft eerder een motie ingediend waarin ze de regering verzoekt om een algemene identificatie- en registratieplicht voor katten in te voeren. Deze motie is tot op heden nog niet in stemming gebracht.
Wat betreft uw vraag over de hondenbelasting, iedere gemeente heeft op grond van artikel 226 van de Gemeentewet het recht om hondenbelasting te heffen. Het is echter een recht, en geen verplichting. De gemeente die ervoor kiest hondenbelasting te heffen, is vrij in de besteding van deze inkomsten. Veelal worden de inkomsten dan ook besteed aan zaken die niets met honden of andere dieren te maken hebben. De Partij voor de Dieren vindt dit een onjuiste manier om aan overheidsinkomsten te komen en wil de hondenbelasting dan ook afschaffen. Gemeenten die nog wel hondenbelasting heffen, moeten die opbrengsten besteden aan voorzieningen die rechtstreeks aan honden of andere dieren ten goede komen. Bijvoorbeeld voor de aanleg van hondentoiletten, de uitbreiding van uitrengebieden en voorlichtingsprogramma’s op scholen over huisdieren.

Geen antwoord van de PvdA (4/11/15, kamerlid Groot)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (4/11/15, kamerlid Neppérus)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

1 reactie


  1. ·

    Goede dag , over de hondenbelasting ben ik het ook niet eens hier in het land. Zo als hier al gezegd is, mensen die katten hebben die voor meer overlast zorgen dan honden en mensen die met hun paarden op de openbaren weg lopen en die doen hun behoeftes en ze ruimen het niet op of ze laten hun paarden op een andermans erf hun behoeftes doen en gaan snel verder. Die hoeven allemaal geen belasting te betalen. Alleen mensen die honden hebben of ze nu op straat komen of alleen bij de mensen op het erf blijven moeten wel belasting betalen. Het zou eerlijker zijn dat iedereen die dieren hebben die gebruikt kunnen maken van de openbare gelegenheid dat die ook belasting over hun dieren moeten betalen. Of dat de hondenbelasting afgeschaft moeten worden. Als hondenbezitters word je ook streng gecontroleerd en men krijgt een boete als men geen hond heb opgegeven. En andere dieren mogen maar overal alles vies maken. Wanneer komt daar eens verandering in hier in het land? M.V.G.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *