Ultrasoon tegen Katten

ultrasoon

Vraag aan de CU, D66, GL en de PvdD (3 april 2015, kamerlid Dik-Faber, kamerlid van Veldhoven, kamerlid van Tongeren en kamerlid Thieme)
Wat vind u er van dat particulieren een kattenverjager kopen en dit gebruiken in de tuin? Het apparaat heeft een kleine luidspreker en staat op een paaltje dat zo de grond in kan worden geschoven. Veel kattenverjagers werken met exact dezelfde tonen als de Mosquito. De Mosquito heeft als doel om hangjongeren weg te jagen. Dus jongeren kunnen door de hoge toon van de kattenverjager niet meer in de tuin zitten omdat jongeren op dezelfde manier worden weggejaagd als de katten. Het geluid veroorzaakt oorpijn maar ook een flinke piep in je oren dat vergelijkbaar is na een avondje stappen in de discotheek waarbij je te dicht bij de geluidsboxen stond. Verder drukt het ultrasoon geluid in combinatie met hoogfrequent geluid in op je oren. Zie ook de ‘pieptonen website‘. Wilma Mansveld heeft ten onrechte gezegd dat kattenverjagers werken op 21 kHz en pas na 8 uur schadelijk zijn. Zie een Japans onderzoek: ‘Investigation-on-high-frequency-noise-in-public-space‘ over oorpijn klachten.

Antwoord van de PvdD (28/5/15, kamerlid Thieme)
Hartelijk dank voor uw vraag aan de Partij voor de Dieren, waarin u uw zorgen uit over de kattenverjagers. De Partij voor de Dieren deelt uw zorgen over de ultrasone kattenverjagers. Al in 2009 heb ik Kamervragen gesteld over een mogelijk verbod op particulier gebruik van deze apparaten. Toenmalig minister Verburg antwoordde hierop dat ze wachtte op de uitkomsten van een onderzoek van de NVWA, alvorens uitspraken te doen over een eventueel verbod. In een brief van Staatssecretaris Mansveld zegt zij geen noodzaak te zien tot een verbod op kattenverjagers. Zij stelt dat pas na een blootstelling van 8 uur sprake is van een gezondheidsrisico, en dat een dergelijke lange duur van geluidsblootstelling bij normaal gebruik niet optreedt. De staatssecretaris is helaas niet bereid om wettelijke eisen te stellen aan de verkoop of het gebruik van ultrasone kattenverjagers. De Partij voor de Dieren heeft zich op lokaal niveau ingezet voor een verbod op de ultrasone kattenverjagers, bijvoorbeeld in de gemeente Utrecht.
De PvdD heeft vier basisbeginselen waarop zij haar standpunten en stemgedrag in de Tweede kamer baseert: mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Daarmee vormt de Partij voor de Dieren een zeer herkenbare nieuwe politieke stroming die zich niet in de oude links-rechts tegenstelling laat kwalificeren. U vindt onze standpunten in ons verkiezingsprogramma. U kunt ervan op aan dat wij onze twee zetels volledig ten dienste stellen van het bepleiten van betere leefomstandigheden voor dieren en een respectvolle omgang met onze omgeving. U kunt op ons rekenen! We stellen uw reactie zeer op prijs en danken u hartelijk voor uw betrokkenheid.

Antwoord van D66 (24/8/15, kamerlid van Veldhoven)
Mijn excuses voor deze late reactie. Op 1 oktober staat het eerstvolgende algemeen overleg ‘Leefomgeving’ in de planning. In dit debat kan dit onderwerp aan bod komen. De voorbereidingen voor dit debat beginnen echter pas in september, dus ik kan nu nog niet aangeven of we de ruimte hebben om dit onderwerp (nogmaals) mee te nemen. We hebben er in de Kamer al eerder over gesproken, maar dat is alweer een tijdje gelden. Overigens kan ik u melden dat we ook bezig zijn met de andere kant van het spectrum, namelijk het laagfrequent geluid en de hinder en schade die dat veroorzaakt. Ik kan me voorstellen dat we in onze inbreng een en andere combineren. Maar zoals gezegd, het is nu nog te vroeg om iets te zeggen over wat we precies gaan inbrengen.

Geen antwoord van de CU (3/7/15, kamerlid Dik-Faber)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.
Persoonlijke communicatie vraagsteller met kamerlid Slob: Zie reacties

Geen antwoord van GL (3/7/15, kamerlid van Tongeren)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

4 reacties


 1. ·

  Men wil een verbod maar het wil nog maar niet lukken. Het geluid van de kattenverjager is nog erger dan de Mosquito tegen hangjongeren.
  Zie: http://www.rechtspraak.nu/dossiers/mosquitos-moeten-verboden-worden/
  Mr. Visser van de NCRV heeft dit eens besproken in tv programma ‘Recht in de Regio’ met de vraag of kattenverjagers zijn toegestaan? In het geval van geluidsoverlast niet. De uitzending is te bekijken via:
  http://www.eerstehulpbijrecht.nl/recht-in-de-regio/uitzending-gemist/zijn-kattenverjagers-toegestaan

  Beantwoorden

 2. ·

  Graag wil ik in gaan op uw schrijven. De informatie die Wilma Mansveld heeft gegeven klopt niet. Zij heeft deze informatie van de GGD Amsterdam verkregen. Echter die hebben belangrijke cijfers gemanipuleerd. Ik heb 2 jaar onderzoek gedaan naar deze geluiden en het lijkt dat ik dit voor niets heb gedaan. Hierbij ga ik in op de antwoorden die Wilma Mansveld (PvdA) heeft gegeven:
  http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/03/27/beantwoording-kamervragen-van-het-lid-paulus-jansen-sp-over-ultrasone-kattenverjagers/beantwoording-kamervragen-van-het-lid-paulus-jansen-sp-over-ultrasone-kattenverjagers.pdf

  Zij stelt dat de kattenverjager werkt op 21KHz. Dit klopt niet Paulus Jansen gaf juist aan dat de Tuinwachter werkt vanaf 10KHz toonhoogte. De Animal Chaser werkt vanaf 16KHz tot en met 23KHz. De Mosquito tegen hangjongeren werkt met 17KHz toonhoogte om hangjongeren weg te jagen.

  Onze zuiderburen hebben een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat er ook mensen zijn die ultrasoon geluid kunnen horen. Zij stelt dat een mens kan horen tot 20KHz en een toon van 21KHz niet. Dit is feitelijk onjuist. Uit het AD blijkt dat mensen deze tonen wel degelijk kunnen horen zie 0308783450.nl/wp-content/uploads/2010/09/screen-capture4.png waar dat toestel in genoemd wordt. En nog een kranten bericht eveneens over de Animal Chaser zie destentor.nl/regio/zwolle/mosquito-tegen-katten-mag-niet-geluidsoverlast-1.2896329

  Het apparaat produceert 90 decibel aan pieptonen. Zij stelt dat na 8 uur pas een gezondheidsrico bestaat. Ook dit is onjuist. Op 1 meter afstand van het toestel na een uur schadelijk. Bij 2 meter is dat 2 uur. Bij 4 meter is dat inderdaad 8 uur. Maar je wilt echt niet zolang in een pieptoon geluid gaan zitten.

  Verder is de ervaring dat die kattenverjagers snel kapot gaan. Hoogfrequent geluid is verder bij 80dB(A) al schadelijk volgens een KNO arts.

  Zie verder http://www.geluidnieuws.nl/2015/april2015/ultra.html

  B. Hoek, Meldpunt hoge tonen, 30 maart 2015

  In het tijdschrift Milieu magazine van maart 2015 is een artikel verschenen over een kattenverjager die werkt met hoge tonen. Hieronder een samenvatting van dat artikel.

  Op industrieel gebied worden steeds meer ultrasone geluidstechnieken toegepast. Zo kun je tegels snijden met ultrasoon geluid. Werknemers worden zo een hele dag blootgesteld aan het ultrasone geluid. Is het geluid ook gevaarlijk? Volgens de huidige opvattingen zijn deze geluiden ongevaarlijk.

  Verder heb je dan nog de “personenverjagers”, de Mosquito. De gedachtegang is als je iets niet hoort het ook niet schadelijk is, ook al is het geluid nog zo hard.

  De heer Lex Groenewold adviseur van de landeljike GGD werkgroep geluid kent deze personen- en kattenverjagers. Het is een nieuwe geluidsbron. Hij geeft aan dat kattenverjagers werken rond de 18Khz dat mensen over het algemeen niet kunnen horen. Je moet zo’n apparaat niet gebruiken in de buurt van kinderen en baby’s. Volgens het artikel in Milieumagazine zijn er helaas types in de handel die ook op lagere frequenties kunnen uitzenden en daarmee hinder veroorzaken bij mensen,

  Volgens Jan de Laat, audioloog/klinisch fysicus van het LUMC (Leiden) gaat het om kattenverjagers die niet goed functioneren. Door een defect werkte hij opeens op een veel lagere toonsoort. Op dat moment kwamen er veel klachten en leidde het uiteindelijk tot tinnitus verschijnselen. Volgens hoogleraar Pim van Dijk aan de RUG (Groningen) is het geluid niet schadelijk zolang het niet hoorbaar is. Hij acht het wel denkbaar dat het geluid schadelijk is indien het te hard is. Kattenverjagers werken doorgaans met een hoge geluidssterkte van over de 100 decibel

  Bron: Milieu magazine van maart 2015

  Heeft u hinder van het geluid? Belt u dan met het meldpunt Mosquito, zij nemen uw klachten wel serieus telefoon 06 49 13 77 77.

  Beantwoorden

 3. ·

  Persoonlijk gesproken met Arie Slob tweede kamerlid van de Christen Unie. Zijn reactie hierop is dat je niet elk schadelijk apparaat kunt verbieden. Op de vraag aan Arie Slob dat meester Visser aangeeft dat de kattenverjager niet mag, zegt Arie Slob: Meester Visser is niet de baas van Nederland en hij kan daar niet over beslissen zie uitzending met mr. Visser:

  http://www.eerstehulpbijrecht.nl/recht-in-de-regio/uitzending-gemist/zijn-kattenverjagers-toegestaan

  Beantwoorden

 4. ·

  In België hebben ze inmiddels antwoord gegeven. Het Meldpunt Hoge Tonen had alle kamerleden in België benaderd voor de problemen rondom ultrageluid. Wij hebben begrepen van Dion (PVV) dat de tweede kamerleden aangeven dat je niet elk schadelijk toestel kunt verbieden, in dit het algemeen standpunt is van de politieke partijen? Het meldpunt vind de reactie vanuit België in iedergeval veel serieuzer dan we in Nederland ontvangen aan reacties.

  Kamervragen België
  Onderzoek naar ultrasone geluiden in de publieke ruimten.
  Japans onderzoek (“Investigation on high-frequency noise in public space”) dat is voorgesteld op het “11th International Congress on Noise as a Public Health Problem” waarschuwt voor systemen van ultrasone geluiden die knaagdier afstotend zijn, het zogenaamde ‘Mosquito sound’. Meer en meer worden deze apparaten ingezet op publieke plaatsen, bijvoorbeeld bij restaurants en supermarkten. Deze ultrasone geluiden zouden niet onschadelijk zijn voor de burgers. Zeker kinderen en jonge werkkrachten zouden extra gevoelig zijn voor dit soort van geluiden. Uit metingen bleek dat het maximum van 120 dB in de onmiddellijke omgeving werd vastgesteld en nog 90 db op een afstand van 15 meter. De daaropvolgende vragenlijst toonde aan dat iedereen die was blootgesteld aan de ultrasone geluiden deze konden horen en 50% hierbij een “onaangenaam” gevoel ervoer. Hierbij is dus waakzaamheid voor de volksgezondheid geboden.
  1. Zijn er indicaties dat deze systemen ook in ons land worden verkocht?
  2. Zo ja, bestaat er een inventaris van hoeveel van dergelijke systemen worden gebuikt?
  3. Bestaat er in België onderzoek naar de gehoorschade die deze systemen bij mensen kan veroorzaken?

  Antwoord op de parlementaire vraag nr. K179 van 24/03/2015 van de heer Geerts. Het Geachte Lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

  1. Ja, er worden inderdaad ultrasone dierenverdrijvers verkocht in België. Ze zijn vrij verkrijgbaar op de consumentenmarkt, bijvoorbeeld in doe-het-zelfzaken of op het internet. Ze kunnen zowel door burgers, restauranthouders als landbouwers worden gebruikt.

  2. Er bestaat geen inventaris van alle toestellen die zijn verkocht en in gebruik zijn, dit is ook niet mogelijk omdat het om vrij verkrijgbare consumentenproducten gaat. Mijn administratie heeft vorig jaar wel verkoopscijfers opgevraagd bij een marktonderzoeksbureau. Daaruit blijkt dat er in België ongeveer 9000 ultrasone dierenverdrijvers werden verkocht in de periode januari 2013 tot en met juli 2014 (via doe-het-zelfzaken en supermarkten). Online verkoop is niet in dit cijfer inbegrepen, dus kunnen we veronderstellen dat het totale verkoopscijfer hoger is dan het cijfer van het marktonderzoeksbureau.

  3. Het is niet de gehoorschade die zorgen baart bij dit soort toestellen, maar de hinder die ze kunnen veroorzaken. Blootstelling aan voldoende ‘luid’ hoogfrequent of ultrasoon geluid kan immers klachten veroorzaken zoals hoofdpijn, oorsuizen, duizeligheid en misselijkheid, die kunnen optreden na enkele minuten. Mijn administratie heeft de geluidsdruk van enkele ultrasone dierenverdrijvers laten meten (door Vinçotte, 2011). Deze studie toont aan dat sommige van deze toestellen de aanbevolen grenswaarde hiervoor (nl. 70 dB) overschrijden op een afstand tot 4 meter. Hinder is dus mogelijk, maar uit de resultaten verwachten we geen risico op gehoorschade. Geen enkele van de gemeten toestellen bereikt echter zulke grote geluidsdrukken als gemeten in de Japanse studie die u vermeldt, zelfs niet op een afstand van één meter.

  Om meer te weten te komen over de mogelijke hinder, heeft mijn administratie een studie met vrijwilligers laten uitvoeren (door KU Leuven, 2014). Daaruit kunnen we besluiten dat het signaal dat het gebruikte toestel uitzendt, hoorbaarder is dan verwacht, zelfs bij frequenties boven de gekende hoorbaarheidsgrens van 20 kHz, en niet enkel bij jongeren maar ook bij mensen van middelbare leeftijd. Het is dus belangrijk dat klachten over de hinder veroorzaakt door ultrasone dierenverdrijvers met de nodige aandacht worden behandeld. Mijn administratie zal deze resultaten meedelen aan de gemeentebesturen. Zo kunnen zij hiermee rekening houden in geval van klachten bij burenhinder, en indien nodig de installatie en het gebruik ervan reglementeren.

  Mensen die hinder hebben van een hoge pieptoon kunnen het meldpunt contacteren op telefoon 06 49 13 77 77.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *