Uitbuiting in Nederland

uitbuiting

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (2 maart 2016, kamerlid Heerma, kamerlid van Weyenberg, kamerlid Kerstens en kamerlid van ’t Wout)
Halverwege 2015 is mijn Poolse vriendin bij mij komen wonen. Ze heeft twee afgeronde Bachelors (waar onder ‘Verpleegkunde’). Toen ze hier kwam wonen is ze direct op zoek gegaan naar werk. Ze is daarnaast ook erg druk Nederlands aan het studeren. Als ze dit al onder de knie had gehad dan had ze zeker al bij 15 ziekenhuizen (rechtstreeks – dus zonder tussenkomst bureau) aan de slag gekund. Allemaal erg positief dus. Echter kreeg ze ook een aantal keer een aanbod waarvan ik zowat stijl achterover viel. Zo zijn er bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven / uitzendbureau’s die op zoek zijn naar mensen uit Oost-Europa. Ze bieden deze mensen 1.200 euro netto per maand voor werk als inwonende verzorgende. Met als recht 12 uur vrij op zondag. Week in week uit. Op papier wordt er echter een contract opgesteld voor 40 uur per week. Dit zijn eigenlijk drie banen, dus drie mensen minder in de WW en een groot verlies van inkomstenbelasting voor de staat. Deze mensen besteden het geld hoogst waarschijnlijk ook niet in Nederland. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Volgens de wet mag dit volgens mij helemaal niet, dus heb ik een klacht ingediend bij de arbeidsinspectie. Mijn vriendin ontvangt echter een maand of twee later nog steeds berichten of ze er niet wil werken. Is het niet schandalig dat bestaande wetten niet gehandhaafd worden? Dit kost iedereen inclusief de staat, bakken met geld en besmet de goede naam die Nederlanders internationaal hebben. Bij wat doorvragen naar wat andere Poolse vrienden, blijken dit soort zaken eerder regel dan uitzondering. Wat ook veel gebeurd in bijvoorbeeld de kassen hier in de buurt, is dat Oost-Europese arbeiders het minimumloon krijgen, maar de helft daarvan in moeten leveren voor onderdak dat ze huren van dezelfde boer. Het onderdak betreft dan een schuur waar zij onder erbarmelijke omstandigheden leven. Op de website van de de rijksoverheid staat een lijst met zaken en uitleg wanneer iets uitbuiting betreft. Veel van de verhalen die ik gehoord heb voldoen aan niet één maar zowat aan elk punt wat in de lijst staat. Nu begrijp ik dat er vorig jaar een nieuwe wet is aangenomen om dit tegen te gaan. Maar gezien de omvang (zowat elke Oost-Europeaan heeft een dergelijke slechte ervaring) lijkt het alsof de wetten niet gehandhaafd worden. Daarnaast is er al weer iets bedacht waarmee de wet voor malafide uitzendbureau’s te omzeilen is, namelijk het laten werken van die mensen als zzp’er. De valse concurrentie en het dalende perspectief voor Nederlandse werknemers vreet ook aan het draagvlak voor de EU. Kan dit allemaal maar zo? Wat zijn uw plannen om dit voor eens en altijd een halt toe te roepen?

Antwoord van de PvdA (3/4/16, kamerlid Kerstens)
Fatsoenlijk werk is speerpunt van de Partij van de Arbeid. Belangrijk onderdeel daarvan is ‘gelijk loon voor gelijk werk’, ongeacht waar mensen vandaan komen. Ze zijn immers in de eerste plaats collega’s. Gelijk loon voor gelijk werk voorkòmt onderbetaling van de een en verdringing van de ander, nog even los van het feit dat het ook voorkòmt dat bedrijven elkaar oneerlijk beconcurreren en de overheid inkomsten (belasting en premies) misloopt.
Hoewel iedereen zegt gelijk loon voor gelijk werk vanzelfsprekend te vinden, gebeurt het niet vanzelf. De verhalen over misstanden en uitbuiting zijn legio. Daarom heeft de PvdA stevig ingezet op (extra) regelgeving en handhaving. Zo kwam vorig jaar de ‘Wet Aanpak Schijnconstructies‘ tot stand, zorgden we voor extra arbeidsinspecteurs en betere regelgeving uit Brussel. Op mijn website ‘John Kerstens’ zie je hoe we dat doen en wat we nog meer doen in onze strijd voor die fatsoenlijke arbeidsmarkt: een arbeidsmarkt waarop mensen niet als kostenpost wordt gezien waarop je zoveel mogelijk bezuinigt, maar juist als grootste kapitaal van je bedrijf waarin je investeert.

Antwoord van de VVD (20/5/16, kamerlid van ’t Wout)
Hartelijk dank voor uw bericht en mijn excuses voor de late reactie. Het spijt ons te horen dat uw partner regelmatig wordt benaderd door malafide uitzendbureaus met het aanbod van illegale contracten. Het is helaas voor mij niet mogelijk om in te gaan op individuele gevallen. Echter, de kwestie van malafide uitzendbureaus is een probleem wat al langer speelt en ook bij ons bekend is. De VVD is voorstander van een strenge aanpak van deze enige vorm van uitbuiting en vindt dat daders die de positie van immigranten uit lage(re) lonenlanden misbruiken ten behoeve van goedkope arbeid keihard gestraft dienen te worden. De VVD is daarom ook blij met de Wet Aanpak Schijnconstructies die vorig jaar juli is ingegaan. Deze wet biedt meer mogelijkheden om deze organisaties aan te pakken door onder meer inhoudingen te stoppen die het loon onder het minimumloon dreigen te bewegen. Bovendien is er een meldpunt malafide uitzendbureaus actief. We raden u aan de organisaties die uw partner benaderd hebben daarbij aan te melden. Dat kan op de website van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onder het onderwerp ‘Malafide uitzendbureau melden’.
De enige manier waarop dergelijke organisaties uitgebannen kunnen worden is door een strenge controle, het goed informeren van arbeiders over hun rechten én het tijdig melden van misstanden als deze geconstateerd zijn. Daarom wil ik u nogmaals hartelijk danken voor uw email. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Geen antwoord van het CDA (2/6/16, kamerlid Heerma)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van D66 (2/6/16, kamerlid van Weyenberg)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *