Uitzonderingen Herkeuring Wajong

herkeuring
foto: mystic mabel

Vraag aan het CDA, de PVV, de SGP en de SP (kamerlid Sterk, kamerlid de Jong, kamerlid Dijkgraaf en kamerlid Ulenbelt)
Ik zou het zeer op prijs stellen als u op de volgende drie vragen een antwoord zou willen geven:

1. Erkent uw fractie bij de aanstaande herbeoordeling de uitzonderingspositie van bestaande Wajongers die vallen onder het zogenaamde middencriterium?
2. Vindt uw fractie dat 45-, 50- of 55-plussers uitgezonderd moeten worden van herkeuring?
3. Erkent uw fractie de uitzonderingspositie van Wajongers die bij vorige herbeoordelingen reeds uitgezonderd werden?

Antwoord van de SP (2/6, kamerlid Ulenbelt)
Wil de vragensteller graag persoonlijk te woord staan.

Antwoord van de SGP (30/8, kamerlid Dijkgraaf)
Ik ben van mening dat overbodig werk en onnodige formaliteiten bij de komende veranderingen zoveel mogelijk moeten worden vermeden. Het is goed te verdedigen dat verschillende categorie├źn niet opnieuw gekeurd hoeven te worden. Wajongers van wie op basis van eerdere gegevens volstrekt duidelijk is dat zij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn komen in aanmerking voor vrijstelling. De concrete uitwerking hiervan moeten we echter nog van het kabinet krijgen.

Antwoord van het CDA (16/9, kamerlid Sterk)
In het regeerakkoord staat dat in beginsel alle mensen met een wajong-uitkering vanaf 2014 worden herkeurd. Over de concrete vormgeving en in welke mate de herkeuring plaatsvindt is nog niets bekend. Het kabinet zal te zijner tijd nog met een voorstel komen, waarna het in de Kamer zal worden besproken. Het is nog te vroeg om op deze discussie vooruit te lopen, maar wat ik wel alvast kan aangeven is, dat wat het CDA betreft er zeker rekening gehouden zal worden met mensen met een wajong-uitkering, van wie op basis van eerdere gegevens duidelijk is dat zij volledig en duurzaam ongeschikt blijven. Het is niet nodig om hen aan (een uitgebreide) herkeuring te onderwerpen.

Geen antwoord van de PVV (2/9, kamerlid de Jong)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

4 reacties


 1. ·

  @Ulenbelt Deze vragen zijn van groot belang voor een paar duizend oudere Wajongers die zich zorgen maken over het behoud van hun reeds lang bestaande rechten. Daarom graag een openbare reactie. Alvast bedankt.

  Beantwoorden

 2. ·

  Bovenstaande zorgen worden door veel Wajongers gedeeld die voldoen aan het oorspronkelijke idee van Wajong. De herkeuring is een extra belasting. De belasting is nl. dat Wajongers in een arbeidssituatie op contract basis met de gedeelde risico’s voor Werkgever en Overheid geen werkgever vinden die hen een vast contract durven aanbieden. De Overheidsbedrijven (bijv.SVB) geven aan de Maatschappij een slecht of verkeerd voorbeeld gedrag. Inderdaad graag een spoedige reactie.

  Beantwoorden

 3. ·

  Ik heb een AAW uitkering, de vroegere WAO voor zelfstandigen en/of jonggehandicapten, die later is veranderd in Wajong. Dit jaar word ik 61. Ten tijde van de herkeuring ben ik waarschijnlijk al 62. En nu ineens moet ik worden herkeurd en dreig ik mijn uitkering te verliezen. Zou het niet redelijker zijn als bij de herkeuring van de Wajong de oudste Wajongers worden ontzien, net zoals een paar jaar geleden bij de grote herkeuringsactie van de WAO de mensen van boven de 55 met rust gelaten werden. Als ik destijds in plaats van AAW een WAO had aangevraagd, had ik nu geen problemen gehad. Herkeuring van de oudste Wajongers leidt alleen maar tot geld afpakken.

  Beantwoorden

 4. ·

  Bijna 3 jaar later, en de zorgen zijn zo mogelijk nog groter geworden nadat de Kamer de Participatiewet heeft aangenomen. Daarbij is voor geen enkele categorie Wajongers een uitzondering van de herkeuring afgesproken. En dat terwijl verscheidene partijen sterke signalen hadden afgegeven dat zij herkeuring niet voor alle Wajongers zinvol vonden. Doordat de Kamer (nog) niet besloten heeft tot een leeftijdsgrens doet de rare situatie zich voor dat Wajongers van 65 straks herkeurd kunnen gaan worden. Dat zou absurd zijn en geen enkel doel dienen. UWV heeft al nauwelijks 35-plussers in een re-integratietraject zitten, 50-plussers zijn helemaal kansloos op de arbeidsmarkt door hun beperking, hun leeftijd, en het ontbreken van een arbeidsverleden. Daarom hierbij een dringend beroep op PvdA, CDA, D66, SGP en CU zich aan te sluiten bij de keuze die SP, GroenLinks en PVV al gemaakt hebben om oudere Wajongers uit te zonderen van de aanstaande wettelijke herkeuring.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *