Lerarenbeurs en Kosten Schakeltraject

lerarenbeurs
foto: Stuart Miles

Vraag aan het CDA, de PvdA, de SP en de VVD (kamerlid de Rouwe, kamerlid Dijsselbloem, kamerlid van Dijk en kamerlid Lucas)
Ik ben werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. Ik wil me graag verder professionaliseren en wil daarom een master onderwijskunde gaan doen aan de universiteit van Amsterdam. Hiervoor is de lerarenbeurs in het leven geroepen (een vergoeding gedurende 3 jaar om bijv. een masterdiploma te halen). Om aan de master Onderwijskunde te kunnen deelnemen moet ik een schakeltraject volgen. Dit schakeltraject is echter contractonderwijs en dit wordt niet vergoed door de lerarenbeurs. Dat betekent dat de kosten van dit schakelprogramma voor eigen rekening zijn, zijnde ca. 4.000,=. Deze investering kan ik niet terugverdienen met mijn salaris. Mijn vraag: kan de regeling Lerarenbeurs worden aangepast op dit punt? Of is het mogelijk dat er wordt afgeweken van de voorwaarde dat je ingeschreven moet staan als student om het schakelprogramma vergoed te krijgen?

Antwoord van de SP (2/8, kamerlid van Dijk)
De SP is voorstander van betaalbare scholingsmogelijkheden voor leraren. De lerarenbeurs wordt een lege huls indien u wordt geconfronteerd met 4000 euro aan kosten. Ik heb dit vaker aan de orde gesteld in debatten, evenals het hoge collegegeld voor een tweede studie. Helaas wil de regering weinig doen om de hoge kosten voor extra scholing in toom te houden. De SP zal het punt opnieuw agenderen in het debat over leraren.

Antwoord van de VVD (31/8, kamerlid Lucas)
Indien een student een masteropleiding wil volgen maar dat pas mag doen na het afronden van een schakelprogramma, heeft die student meestal al een bachelorgraad op zak.

Collegegeld
Indien de student nog deficiƫnties weg moet werken en dat doet via een schakeltraject ingebed in een bacheloropleiding, volgt de persoon dus een tweede bacheloropleiding. Daarvoor geldt het instellingscollegegeld. Tenzij deze tweede bacheloropleiding een leraren- of gezondheidszorgopleiding is en de eerste graad in een andere sector is behaald; dan geldt het wettelijk collegegeld. Als het schakeltraject kort is (de strategische agenda spreekt over max 30 ECT en een half jaar) is de afspraak dat de instellingen dan het instellingscollegegeld gelijk aan het wettelijk collegegeld vragen voor het schakeltraject. In de Strategische Agenda (de Kabinetsplannen voor het Hoger Onderwijs komend jaar) staat dat schakeltrajecten indien mogelijk verkort worden tot 30 ECTS, dat zou dus al schelen.

Rijksbijdrage
Van bekostiging (rijksbijdrage) is bij een tweede opleiding geen sprake. Ofwel de inschrijving nog de mogelijke (tweede) graad telt mee voor de rijksbijdrage.

Geen antwoord van het CDA (27/8, kamerlid de Rouwe)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (27/8, kamerlid Dijsselbloem)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *