Vervoer naar UWV Werkbedrijf

vervoer
Vraag aan het CDA, de PvdA, de SP en de VVD (30 oktober 2016, kamerlid Heerma, kamerlid Kerstens, kamerlid Ulenbelt en kamerlid Nijkerken)
Mijn zoon gaat voor zijn opleiding naar een UWV werkbedrijf. Hij moet vanaf ons huis 3 uur per dag reizen, veel te lang. Nu mocht hij pas naar school als de reistijd korter zou zijn. Noodgedwongen zit hij nu 3 dagen in de week bij familie. De reistijd is nu ruim een uur met 2 keer overstappen. Ivm zijn aandoening geeft dit alles veel stress, is flink oververmoeid en zijn depressie komt weer om de hoek kijken. Ik heb bij het UWV een aanvraag gedaan voor speciaal vervoer maar dit is afgewezen, omdat hij in een traject zit en daarin zit reiskostenvergoeding. Als je in een rolstoel zit heb je wél recht op speciaal vervoer. Dus als je de beperking ziet dan is er wel een vergoeding, maar als deze onzichtbaar is moet je je zelf maar zien te redden. Ik dacht dat het doel van de overheid was dat iedereen mee kan doen? Dit wordt voor mijn zoon erg moeilijk en ik weet niet of hij zijn diploma gaat halen in deze situatie. Ons doel is dat mijn zoon een diploma gaat halen werk vindt en uit zijn wajong komt. Mijn vraag is: kan er niet iets meer naar de persoon worden gekeken ipv strikt de regels volgen. Mijn zoon voelt zich hierdoor in de kou staan. Valt tussen wal en het schip. Wat gaat deze regering hier nog aan doen?

Antwoord van de VVD (3/11/16, kamerlid Nijkerken)
Dank voor uw bericht. Goed dat u van uw recht als burger gebruik maakt om contact op te nemen met Kamerleden. Voor Kamerleden is het ook goed om op deze manier op de hoogte te blijven. Dank dus daarvoor. Ik kan me voorstellen dat u de behoefte voelde om een mail te sturen naar de Tweede Kamer. Moeilijk om te zien dat uw zoon last heeft van de ontstane situatie. Dat moet natuurlijk altijd geprobeerd voorkomen te worden. De Wajong valt sinds 2015 onder de Participatiewet. Deze wet is gedecentraliseerd, wat betekent dat gemeenten en UWV uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. We kunnen niet hier vanuit Den Haag individuele zaken beoordelen of er iets van vinden. Dat is echt aan de gemeente of UWV. Gemeenten en UWV hebben echter wel de mogelijkheid om individueel maatwerk te leveren dus ze zouden wel open moeten kunnen staan voor uw suggesties. Heeft u het al bij de gemeente geprobeerd?

Reactie vraagsteller op 3 november 2016: De gemeente kan niets doen want hij gaat niet naar een gewone school zoals Mbo, Hbo of hoger onderwijs. Het is een Uwv werkbedrijf waar hij een opleiding volgt. De persoon die de aanvraag in behandeling heeft genomen keek alleen naar de regels en daar paste mijn zoon niet in. Ook dat ik aangaf wat zijn beperkingen waren bleef hij bij zijn besluit. Het maakte hem niet uit, want regels zijn regels. Hij gaf aan dat er wel meer ouders met dit probleem zaten. Toen ik vroeg van doen jullie hier dan iets mee, signaleren en rapporteren naar hogere hand, gaf hij aan dat dat niet zijn werk is en dat hij alleen maar uitvoert. Dus eigenlijk doen ze dus braaf hun werk maar kijken niet naar wat er beter kan. Dus het is niet passend al zegt de politiek van dat ze naar de persoon moeten kijken.
Heb eerder al contact gehad met OCW en die hebben ook het een en ander uitgezocht en gaven aan dat het Uwv dit kan regelen. Je bent ook geheel afhankelijk van de persoon die dit in behandeling neemt. Ik heb ook iemand van het Uwv uit Breda gesproken en die gaf aan dat ik dus wel voor mijn zoon speciaal vervoer kon aanvragen. Deze medewerker was op de hoogte van mijn zoon zijn situatie. Ik loop dus tegen een grote dikke muur aan en heb te maken met mensen die heel veel last hebben van tunnelvisie.

Geen antwoord van het CDA (30/1/17, kamerlid Heerma)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (30/1/17, kamerlid Kerstens)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (30/1/17, kamerlid Ulenbelt)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *