Voorlichting Apotheek

voorlichting

Vraag aan het CDA, de PvdD, de SP en de VVD (3 maart 2015, kamerlid Bruins Slot, kamerlid Ouwehand, kamerlid Leijten en kamerlid Rutte)
Ik ben verpleegkundige en inmiddels vier jaar werkzaam in een groot perifeer ziekenhuis. Een onderdeel van mijn dagelijkse werkzaamheden is voorlichting geven aan patiënten over de medicatie die ze krijgen. Onlangs ben ik zelf bij de apotheek geweest, ik heb de voorlichting betreffende medicatie geweigerd omdat ik deze medicijnen zelf dagelijks toedien aan mijn patiënten. Nu zag ik via mijn verzekering dat deze kosten door de apotheek zijn gedeclareerd, deze kosten vallen niet onder mijn basisverzekering en ik moet ze zelf betalen. De verzekering verwijst mij terug naar de apotheek en de apotheek geeft aan dat ze dit mogen declareren en dus doen. Ik begrijp niet dat wij in het ziekenhuis zo hard bezig zijn om kosten te drukken voor de gezondheidszorg en dat ik in mijn privé situatie kosten moet betalen voor zorg die ik niet gehad heb omdat ik deze niet nodig heb. Ik hoop dat u mij duidelijkheid kan verschaffen.

Antwoord van de VVD (4/3/15, kamerlid Rutte)
Dank voor uw melding op de website ‘Vraagde2ekamer.nl’. Ik waardeer het altijd enorm als mensen meedenken over het beheersen van de zorgkosten en het tegengaan van verspilling. Ik geef u daarom graag een toelichting. Door succesvol beleid van zorgverzekeraars worden geneesmiddelen voor het overgrote deel tegenwoordig centraal ingekocht. De winstmarge van apothekers is hierdoor enorm gereduceerd. De maatschappelijke besparing die hierdoor gerealiseerd is telt op tot ongeveer 1 miljard euro per jaar. Mede vanwege de veranderde situatie met betrekking tot medicijnprijzen is de financiering van apothekerszorg sinds 1 januari 2014 veranderd. Apothekers brengen sindsdien bij het verstrekken van een medicijn een bedrag in rekening. Bij de eerste verstrekking van het medicijn is dat een hoger bedrag dan bij een vervolgrecept. Bij de eerste verstrekking van het medicijn moet een goede uitleg gegeven worden over de werking van het medicijn, de eventuele bijwerkingen en de wijze waarop het medicijn gebruikt moet worden. De kosten worden in rekening gebracht bij de patiënt, net als de kosten van het middel. Dit is gewoon verzekerde zorg die is gedekt in de basisverzekering. U betaalt die kosten alleen zelf als u uw eigen risico nog niet vol hebt gemaakt. Ik kan mij voorstellen dat u als verpleegkundige voor een groot deel van de medicijnen de extra uitleg bij medicijnverstrekking niet nodig heeft. Omdat het ondoenlijk is om voor iedere patiënt geheel op maat een bedrag in rekening te brengen afhankelijk van de hoeveelheid uitleg die gegeven moet worden is gekozen voor forfaitaire bedragen: bij iedere patiënt wordt het zelfde bedrag in rekening gebracht. In het verleden kregen mensen deze kosten niet apart in rekening gebracht, maar werden deze kosten verstopt in de (vaak te hoge) medicijnprijzen. Je betaalde ze ongemerkt. Tegenwoordig staan ze apart op de rekening, naast de kosten van het geneesmiddel. Voor dat geneesmiddel wordt, zoals ik al aangaf, nu een veel lager bedrag gedeclareerd. Het totale bedrag aan farmaceutische zorg is fors gereduceerd. Er is daarom geen sprake van extra uitgaven of verspilling.

Antwoord van de PvdD (7/4/15, kamerlid Ouwehand)
Hartelijk dank voor uw vraag aan de Partij voor de Dieren. In uw bericht geeft u aan dat u de voorlichting betreffende medicatie bij de apotheek geweigerd heeft, maar desondanks toch de rekening hiervoor via de verzekering gepresenteerd heeft gekregen. Dit kabinet heeft drastisch op de zorg bezuinigd. Hierdoor komt niet alleen de kwaliteit van de zorg voor de individuele patiënt in het geding, maar wordt de patiënt ook opgezadeld met allerlei extra kosten waaronder het verkrijgen van voorlichting over medicijnen. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat patiënten goed geïnformeerd worden over de medicatie die ze krijgen. Wij zijn echter van mening dat deze voorlichting onder de basisverzekering zou moeten vallen zodat de patiënt niet opgezadeld wordt met extra kosten. In bredere zin vinden wij dat de gezondheidszorg toegankelijk moet zijn voor iedereen. Daarbij passen geen bezuinigingen. Bezuinigen op de zorgkosten ligt met name in preventie. Preventie zou de basis moeten zijn: gezonder leven, eten en bewegen, spelen een belangrijke rol als het gaat om voorkomen van ziekte en ongemak. Wij vinden dat de gezondheidszorg bij voorkeur kleinschalig en regionaal dient te worden aangeboden en dat de zorgkosten eerlijk verdeeld moeten worden. Privatisering van de zorg en marktwerking hebben er echter voor gezorgd dat veel zorginstellingen draaien om winstmaximalisatie en dat gaat ten koste van de patiënt. Als de zorg steeds meer overgelaten wordt aan de markt, raakt de menselijke maat zoek. Hoewel er gestreefd wordt naar minder bureaucratie, heeft dit in de praktijk eerder geleid tot meer bureaucratie op het gebied van controle, verantwoording en toezicht. De stelling dat de markt efficiënter werkt dan de overheid blijkt in de praktijk dan ook vaak niet te kloppen.
U kunt er op rekenen dat de Partij voor de Dieren zich blijft inzetten voor een betaalbaar en toegankelijk zorgstelsel waarin onze kernwaarden mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid centraal staan. Wij stellen uw reactie zeer op prijs en danken u hartelijk voor uw betrokkenheid.

Antwoord van het CDA (28/4/15, kamerlid Bruins Slot)
Hartelijk dank voor uw vraag. Ik heb het volste begrip voor uw onbegrip dat u moet betalen voor zorg die u niet nodig heeft. Zeker als u tegelijk in uw dagelijkse werk merkt dat u en uw omgeving er alles aan doen om de kosten in de zorg te drukken, kan ik me uw frustratie hierover heel goed voorstellen. Wij hebben als CDA afgelopen jaar al vele mails over dit onderwerp gekregen. Als CDA hebben we daarom afgelopen jaar al meerdere keren bij de minister hierover aan de bel getrokken. Helaas heeft de minister hier tot nog toe echter niets aan willen doen. De kosten van het zogenoemde ‘eerste uitgiftegesprek’ worden sinds begin 2014 apart vermeld op de rekening. Voor die tijd zaten deze kosten verstopt in de totale medicijnprijzen. Dat kosten in de zorg inzichtelijk gemaakt worden vindt het CDA op zich goed. Maar zoals dat nu is geregeld leidt het vaak tot onduidelijkheid en frustratie aan de balie. Dit roept immers veel verwarring op bij klanten. Waarom moet er betaald worden voor een gesprek dat vaak niet of nauwelijks gevoerd wordt? Is het mogelijk een gesprek te weigeren zodat je hier niet voor hoeft betalen? En waarom betaal je voor voorlichting die je niet nodig hebt omdat je zelf in de zorg werkt? Volgens de richtlijnen moet de apotheker tijdens het eerste uitgifte gesprek minimaal uitleg geven over het gebruik, de werking, de mogelijke bijwerkingen van het medicijn en de samenhang met andere middelen die gebruikt worden. Uit onderzoek van de consumentenbond blijkt echter dat slechts 1 op de 39 apothekers daadwerkelijk voldoet aan deze eisen. Op zich snapt iedereen wel dat apothekers kosten maken voor arbeidsloon en administratieve taken, en dat zij hiervoor gecompenseerd moeten worden. Maar dat de vergoeding hiervoor wordt gedeclareerd via een gesprek dat men maar zelden voert, levert veel vragen en soms ook frustratie op.
Wat het CDA betreft moet dit systeem dan ook op de schop. De vergoeding zou niet per medicijn, maar slechts een keer per bezoek in rekening gebracht moeten worden. De mogelijkheid zou ook onderzocht moeten worden of zorgverzekeraars de zorgtaken van de apotheker aan het begin van het jaar kunnen afkopen, zodat alleen nog maar voor de medicijnen zelf wordt betaald door de klant. Dan kan de apotheker maatwerk leveren en de patiënt zorg op maat krijgen. Het CDA zal hier bij de minister op blijven aandringen.

Geen antwoord van de SP (3/6/15, kamerlid Leijten)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *