Aanpassing Huurwet en Doorstroming

aanpassing
foto: Noud!

Vraag aan het CDA, GL, de PvdA en de VVD (kamerlid van Bochove, kamerlid Voortman, kamerlid Monasch en kamerlid de Boer)
Sinds 1 oktober 2011 (wet ingevoerd door minister Donner) mogen verhuurders in schaarstegebieden 10-15 extra punten toekennen aan sociale huurwoningen. Dit is alleen van toepassing op nieuwe huurders. Deze wet was bedoeld om doorstroming te bevorderen. Het enige dat bevorderd wordt is de portemonnee van de woningcorporatie / verhuurder. Zittende huurders blijven namelijk zitten. Wie het aanbod aan sociale huurwoningen bekijkt (woningnet amsterdam), ziet dat het aanbod sinds oktober heel minimaal is en dat de huren over het algemeen belachelijk hoog zijn. Meer dan 600 euro voor een woning kleiner dan 50m2 is beslist geen uitzondering. Mijn situatie is als volgt. Ik ben een werkende alleenstaande ouder. Ik woon met mijn kind in Amsterdam-Oost in een woning van 325 euro. Nu gaat de woningbouwvereniging (Eigen Haard) mijn woonblok ingrijpend renoveren, waardoor ik word gedwongen voor augustus 2012 te verhuizen. Maar ik moet dus, dankzij deze nieuwe wet van Donner, wel 2x zoveel huur gaan betalen. Voor mij betekent dit dat ik straks op de armoedegrens moet leven. Ik begrijp werkelijk niet hoe zo’n idioot plan ingevoerd kon worden. Er bestaan vast veel betere alternatieven om doorstroming te bevorderen.

Antwoord van de VVD (17/2, kamerlid de Boer)
Dank voor uw vraag. Dit geeft mij de gelegenheid om verantwoording hierover af te kunnen leggen. Amsterdam kent een bijzondere woningmarkt, waar de huurprijzen van woningen en de marktprijzen van koopwoningen ver uit elkaar liggen. Dit komt door een schaarste aan woningen, of anderzijds de grote vraag naar woningen. Veel mensen willen heel graag in Amsterdam wonen. Daardoor zijn de koopwoningen op hun beurt sterk in prijs gestegen. Nu we een gereguleerde huurmarkt kennen, de huurprijzen stijgen jaarlijks met een vast gesteld percentage en dit is meestal inflatievolgend, worden de huurprijzen t.o.v. de marktprijzen kunstmatig laag gehouden. Ook kennen we een puntensystematiek voor het vaststellen van huurprijzen waardoor de huren laag zijn gebleven. De andere kant hiervan is dat het voor investeerders niet aantrekkelijk is om te investeren in een huurmarkt in Amsterdam omdat ze meer aan kosten kwijt zijn dan dat ze aan huur kunnen vragen. Deze situatie proberen we enigszins recht te trekken door ten eerste de mogelijkheid van hogere huren. Ten tweede krijgen de zittende huurders met een inkomen boven de 43.000,- euro een extra huurverhoging bovenop inflatie van 5%. Dit om het scheefwonen, lage huur tov het inkomen, enigszins rechter te trekken. De verhuurder betaalt als het ware een deel van de huur van de huurder. Terug naar uw situatie. Ik mag verwachten dat de corporatie zorgt voor vervangende woonruimte met een passende huurprijs. De corporaties vragen doorgaans geen marktconforme huur. De huurprijs die u betaalde was inderdaad niet hoog, integendeel. De kans dat u meer huur gaat betalen is dan ook aanwezig. Maar het is niet bestaanbaar dat verhuurders voor meer dan evenredige kosten van het wonen opdraaien.

Antwoord van GL (23/2, kamerlid Voortman)
GroenLinks heeft om de redenen die u aangeeft tegen het wetsvoorstel gestemd om in schaarstegebieden de huur voor sociale huurwoningen extra te mogen verhogen. Hiermee wordt het probleem van een tekort aan betaalbare woningen niet opgelost. Integendeel: mensen blijven juist zitten in het huis waarin ze nu wonen, waardoor de woningmarkt alleen maar verder op slot komt te zitten. Uw situatie bevestigt bovendien dat mensen ook tussen wal en schip kunnen belanden: door renovatie moeten verhuizen en vervolgens veel meer moeten gaan betalen. GroenLinks vindt dit onrechtvaardig. Wij willen graag dat de woningmarkt hervormd wordt, op een sociale manier. Dus niet eenzijdig focussen op de huurmarkt met kortingen op de huurtoeslag en een inkomensgrens voor sociale huurwoningen, maar ook te kijken naar de koopmarkt en de hypotheekrenteaftrek. Mensen die meer verdienen mogen bijvoorbeeld best wat meer huur betalen, maar daarbij moet wel rekening gehouden worden met inkomensontwikkelingen. Als je bijvoorbeeld minder gaat verdienen door pensioen, ontslag of echtscheiding moet je huur ook omlaag kunnen gaan. Als je op die manier de gehele woningmarkt aanpakt komt de doorstroming wel op gang. De maatregelen van het kabinet zetten de woningmarkt alleen maar verder op slot. GroenLinks zal zich ervoor blijven inzetten dat er een integrale hervorming van de woningmarkt komt.

Antwoord van het CDA (28/2, kamerlid van Bochove)
In de voorgelegde vraag is sprake van een gedwongen verhuizing vanwege renovatie. Hier dient de verhuurder te zorgen voor passende (her)huisvesting. Passend is in dit geval ook passend binnen de financiële draagkracht. Een beperkte huurstijging, nogmaals passend binnen de financiële draagkracht, is daarbij wellicht onvermijdelijk. De kwaliteit van de nieuwe huisvesting speelt hierin mee. Bij renovatie en vervolgens terugkeer in de woning is immers een passende huurstijging ook toegestaan.

Geen antwoord van de PvdA (17/5, kamerlid Monasch)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

8 reacties


 1. ·

  Beste mevrouw de Boer, hartelijk dank voor uw snelle reactie en heldere uiteenzetting. Ik begrijp uw standpunt maar ben het er niet mee eens. Graag zou ik hierbij in willen gaan op hetgeen u betoogt. Ten eerste over wat eerlijk is, namelijk dat verhuurders een meer marktconforme huurprijs zouden mogen vragen. Feitelijk komt dat er op neer dat mensen die zo graag in Amsterdam willen wonen daar dus maar een flinke prijs voor moeten betalen. Mensen die dat niet kunnen opbrengen moeten dus de stad uit en gaan forenzen. Het gaat hier vaak om mensen die geboren en getogen zijn in de stad, hun familie, sociale netwerk en werk moeten achterlaten om plaats te maken voor mensen die wel deze hoge woonlasten kunnen opbrengen. Dat gebeurt al jaren, is het zo wenselijk dat deze ontwikkeling zich nog extremer doorzet? U stelt dat het onbestaanbaar is dat verhuurders / woningcorporaties op zouden draaien voor een deel van de huur en dat de huurder deze huur zelf zou moeten opbrengen. Of woningcorporaties over het algemeen moeten toeleggen op huren betwijfel ik ten zeerste. De huur die ik nu betaal (325 euro) is inderdaad niet hoog, maar het gaat hier om een woning van 42m2 in een achterstandswijk, in een in zeer slechte staat verkerend woonblok (vandaar die ingrijpende renovatie) zonder centrale verwarming en zonder isolatie. Sociale woningbouw is in het leven geroepen om mensen met lagere inkomens te kunnen huisvesten zonder winstoogmerk. Dat er uitwassen zijn ontstaan zoals “scheefwonen” en particuliere verhuurders die verlies lijden omdat zij hun woningen gedwongen te goedkoop moeten verhuren, is waar, en hiertegen zouden maatregels genomen kunnen worden. Met de maatregel van Donner worden deze uitwassen echter in het geheel niet aangepakt. De dupe van deze maatregel zijn mensen (veelal alleenstaanden, alleenstaande ouders, studenten, werklozen en ouderen) met een lager inkomen die gewoon willen wonen, een recht in dit land. Zij moeten dus volgens u meer “marktconforme” huren gaan betalen maar is het niet zo, dat ik als huurder en belastingbetaler ook opdraai voor de hypotheekrente afrek van woningbezitters? Diezelfde hypotheekrente aftrek die ervoor zorgt dat onroerend goedprijzen kunstmatig hoog gehouden worden? Als huren voor minima aan deze prijzen gekoppeld worden betalen zij dus dubbel voor dat (enorme) belastingvoordeel waar zij zelf geen voordeel aan hebben. Tenslotte over wat sociaal wenselijk en eerlijk is worden wij het waarschijnlijk niet eens, maar wat zal concreet het effect zijn van deze maatregel? Alleen mensen met een inkomen < 34.000 euro komen nog in aanmerking voor een sociale huurwoning. Zittende huurders die zouden willen verhuizen kunnen dat nu niet vanwege de hoge huurprijzen. Woningcorporaties blijven dus zitten met hun tegen vaak erg lage huren verhuurde woningen. Nieuw te verhuren woningen worden verhuurd aan mensen die door hun te hoge woonlasten hun huur misschien uiteindelijk niet meer kunnen betalen. Ergo, ook voor verhuurders zal deze maatregel uiteindelijk meer verlies dan winst opleveren. Mvg. R.van den Brenk

  Beantwoorden

 2. ·

  Het kabinet discrimineert en zaait tweedeling in de maatschappij v.w.b. de woningmarkt. Ik ga namens de huurders alle politieke partijen die met deze huurwet instemmen, aanklagen wegens discriminatie en tweedeling zaaien in de maatschappij v.w.b. de woningmarkt (Nederland, Brussel, Europees Hof). De hypotheekstaatschuld bedraagt minstens 660 miljard euro. Brussel is er al niet blij mee dat er niets aan de hypotheekrenteaftrek in Nederland wordt gedaan. Hypotheekrenteaftrek is bedoeld voor mensen met een laag inkomen zodat zij een huis kunnen kopen. Nu komen alle mensen met een koophuis in aanmerking voor HRA. Dan ook de kopers met een inkomen boven de 43.000 euro maandelijks 5% minder HRA. Hele hoge inkomens, die maandelijks duizenden euro’s HRA krijgen, fors beperken. Ook voor kopers het huishoudinkomen laten meetellen. Gelijke monniken, gelijke kappen. Scheefwonen bestaat niet. Woningnood is er al sinds de jaren 60. Ook toen al wachttijden van minstens 20 jaar. Werkenden werden verbannen uit de grote steden en moesten maar verkassen naar de groeikernen, met als gevolg een enorme toename van reistijd en reiskosten. Vervolgens wordt er dan weer gezeurd over de files en het milieu. Iedereen moet zelf bepalen of hij een huis wil huren of kopen en in wat voor soort huis hij wil wonen. Scheefwonen bestaat niet. Het op slot zitten van de woningmarkt is het gevolg van de enorme wanprestaties en de graaicultuur van de financiële instellingen, de overheid en de woningcorporaties.

  Beantwoorden

 3. ·

  Ik ben een 60 jarige vrouw, getrouwd en woon in een huurhuis. Toendertijd heb ik daar voor gekozen. Ik was alleenstaand en ben niet echt handig in en om het huis en onderhoud kost geld. Als ik lees, dat ik een extra huurverhoging bovenop de normale huurverhoging moet gaan betalen vraag ik mij een aantal zaken af:
  1. Een huis kopen kan niet meer omdat ik te oud ben;
  2. Verhuizen? Dan kom ik so wie so in een duurder segment;
  3. Verhuizen kost ook het één en ander.

  Ik houd gelukkig weliswaar iets geld over per maand omdat ik nu weinig extra’s veroorloof, zodat ik elke maand wel iets voor later opzij kan zetten. Over een aantal jaren wil ik graag met pensioen, al zal dat een jaar langer duren. Op dit moment spaar ik om straks dus (ook omdat mijn ex-man een gedeelte van mijn pensioen krijgt) nog leuk te kunnen leven. Als ik de nieuwe plannen zie, heb ik er een hard hoofd in. En is het helemaal eerlijk? Ik snap, dat er iets van mensen, die een redelijk salaris hebben wordt gevraagd. Ik heb nu het gevoel dat ik straks wordt overvraagd. Graag zou ik daar een antwoord op willen hebben.

  Beantwoorden

 4. ·

  Men Spreekt in Den Haag over scheef wonen. Mijn situatie is gehuwd, 57 jaar, 2.060 euro schoon in de maand, nooit rood gestaan, 40 jaar gewerkt en onderaan begonnen. Nu sinds 4 jaar eindelijk iets ruimer in mijn jasje, krijg geen zorg toeslag advies huiskopen graag, maar ik kan ze niet vinden, krijg van de bank max 150.000 hiervoor koop je geen huis en ook niet te doen omdat vanaf 65 fiscaal voordeel tegen werkt. Ik ben vorig jaar noodgedwongen verhuist omdat ik de huur van 850 euro niet kon opbrengen. Verder woon ik nu in een senioren woning van 590 euro huur in een dorp waar niets is, zelfs geen winkel, ik ga me nu sterk afvragen over afkeuring geen beter alternatief is. Voordeel is dat ik meer vrije tijd krijg dan geen huur verhoging en kan evt aanspraak maken op de diverse toeslagen, krijgen de eigenaren die hun huis vrij hebben nu ook 5% extra belasting of hoeft dat niet omdat ze boven de 70.000 euro verdienen is hier iemand in Den Haag die me dit kan uitleggen. Ik kan met niet voorstellen dat dit is wat men met wil met scheef wonen maar een alternatief is er niet.

  Beantwoorden

 5. ·

  Mijn buurvrouw heeft een lagere huur dan ik. Wat doen de woningcoöperaties, als je een huis krijgt aangeboden, dan gooien ze honderd euro boven op de huur mag dat buiten de huursverhoging om dus als je verhuizen, dan kom ja al niet meer in een goedkoop huis of je moet in een krot gaan zitten. Hebben ze daar wel is aan gedacht, wij worden van alle kanten geplukt. Nog even, dan is Nederland net als in de oorlogstijd, daar gaan we naar toe, de armoe in. Kan Rutte leven van 900 euro, vraag ik mij wel is af. Wij moeten daarvan alles doen.

  Beantwoorden

 6. ·

  Deze maatregel gaat vele gezinnen die in huurwoningen wonen in problemen brengen. We huren zelf van een woningcorporatie in Den Haag. Wat ons al ergert is dat er voor de ongeveer 32 woningen in de straat al verschillende prijzen hanteren terwijl het allemaal dezelfde typen en oppervlakten zijn. Sinds dat we hier ingetrokken zijn is de huur al ruim met 200 Euro gestegen en dan kunnen we met zo een maatregel nog eens extra gaan inleveren? Gevolg is dat een heleboel hun huis moeten verlaten omdat ze het niet meer kunnen opbrengen, want een corporatie gaat zeker zijn verlies bij de huurders halen! En zelf geen onderhoud plegen aan de woning. De regering beseft niet het dubbele in deze zaak, want door bezuinigen raken al vele hun baan kwijt en raken in de WW, en dan nog de huur verhogen? Hoe ging die reclame ook al weer van C1000?…….Goed bezig!

  Beantwoorden

 7. ·

  L.S., jaren geleden zijn wij wegens toenemende invaliditeit in een flat gaan wonen. We wonen in plattelands-gemeente waar in de huursector geen geschikte “particuliere”huisvesting was en IS te vinden. Er zijn in onze omgeving huurders die wel de extra huurverhoging moeten betalen, maar geen uitweg naar een voor hen geschikte woonruimte kunnen vinden. Het streven van de regering om betrokkenen uit hun huidige woning te verdrijven kan alleen opgelost worden door opname in een verzorgingstehuis/verpleeghuis. Dit is veelal ook voor de overheid een te dure oplossing en door AFBREKEN van de mogelijkheden daartoe geen begaanbare weg (In dit verband wordt de WMO de laatste jaren “Weg Met Ouderen”genoemd.). Advies: Verklaar bedoelde huurmaatregelen alleen voor die gebieden waar het SCHEEFWONEN ECHT BESTREDEN MOET WORDEN.

  Beantwoorden

 8. ·

  Ik behoor tot de groep van huurders boven de vijftig, die noodgedwongen al meer dan 25 jaar huren. Door een levensbedreigende ziekte en vanwege financiële redenen zullen wij ook in de toekomst gedwongen zijn te blijven huren. We hebben altijd hard gewerkt voor het inkomen dat we nu verdienen, wij vinden deze nieuwe melkkoe bijzonder onrechtvaardig. Welke stappen kunnen wij ondernemen om een einde te maken aan deze oneerlijke situatie?

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *