AOW Leeftijd Verhogen

foto: Vde2eK

Vraag aan de CU, D66, GL en de SP (31 maart 2012, kamerlid Schouten, kamerlid Koolmees, kamerlid Klaver en kamerlid Ulenbelt)
De pensioengerechtigde leeftijd zal verhoogd worden naar 67 jaar vanaf 2020. Nu zie ik steeds meer berichten dat de verhoging volgend jaar al zal ingaan. Er wordt zelfs al gedacht aan een verhoging naar 68 jaar. Na 40 jaar gewerkt te hebben ben ik helaas werkeloos geworden. De laatste 4 jaar tot mijn pensioen zal ik van een ontslagvergoeding van mijn ex-werkgever moeten leven. Dit is tot 20-12-2015 mijn inkomen. Als bovengenoemd akkoord door zou gaan betekend het dat ik pas AOW op 20-12-2016 zou krijgen. Mijn geboortedatum is 20-12-1950. Wat zijn de gevolgen voor mensen die de komende jaren met pensioen gaan? Houdt u daar rekening mee?

Geen antwoord van de CU (1/7, kamerlid Schouten)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van D66 (1/7, kamerlid Koolmees)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van GL (1/7, kamerlid Klaver)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (1/7, kamerlid Ulenbelt)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: Vde2eK

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (4 juni 2011, kamerlid van Hijum, kamerlid Koser Kaya, kamerlid Vermeij en kamerlid Dezentjé Hamming)
Hoe gaat u ervoor zorgen dat de AOW-leeftijd verhoogd wordt naar 67?

Antwoord van het CDA (6/6, kamerlid van Hijum)
Het CDA is voorstander van het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Dit staat zowel in ons verkiezingsprogramma als in het regeerakkoord dat we met de VVD hebben gesloten. In het regeerakkoord staat zelfs dat de AOW-leeftijd op termijn gekoppeld moet worden aan de stijgende levensverwachting; dit sluit een nog verdere stijging dus niet uit. Deze kabinetsperiode zal een wetsvoorstel met deze strekking in de Tweede Kamer behandeld worden. De achterliggende reden is dat de verhouding tussen het aantal werkenden en het aantal gepensioneerde komende jaren sterk zal veranderen; tegenover iedere AOW’er staan in 2040 nog slechts twee werkenden (nu zijn dat er nog vier). Daar komt nog bij dat de beroepsbevolking krimpt en er in diverse sectoren grote personeelstekorten worden verwacht. We hebben ouderen dus hard nodig op de arbeidsmarkt. De komende jaren zullen we actief moeten werken aan een betere positie van ouderen op de arbeidsmarkt. Dit betekent ook een cultuuromslag bij werkgevers en werknemers zelf; we moeten in de kennis en vakmanschap van ouderen blijven investeren zodat men fit en gezond aan de slag kan blijven.

Antwoord van de VVD (11/8, kamerlid Dezentjé Hamming)
De staatsschuld is in de afgelopen jaren sterk opgelopen. Om de rekening niet door te schuiven naar toekomstige generaties, zijn er nu hervormingen en lastenverzwaringen noodzakelijk. In eerste instantie wordt gekeken naar de uitgaven van de overheid zelf en wordt hier dus ook in gesneden (zoals minder politici en ambtenaren). Dit is echter niet voldoende om de staatsschuld op orde te krijgen. Iedereen zal de gevolgen daarvan ondervinden. Als gevolg van de hogere levensverwachting, waardoor langer pensioen uitgekeerd moet worden (65-jarige leeft nu nog gemiddeld 18 jaar, terwijl bij de invoering van de AOW met een gemiddelde van 7 jaar werd gerekend) en de ontgroening (minder werkenden die pensioenpremie betalen) is het huidige pensioenstelsel niet langer houdbaar. Uit onderzoek is gebleken dat het Nederlandse pensioenstelsel één van de besten ter wereld is. De kracht zit in de collectiviteit en solidariteit. Ook in de toekomst moet dit gewaarborgd blijven, dit kan niet door de rekening volledig neer te leggen bij de jongeren, dit zou het draagvlak voor het systeem uithollen. Derhalve moeten er keuzes gemaakt worden, waarin alle generaties bijdragen aan het toekomstbestendig houden van het pensioenstelsel. Daarom moet de AOW leeftijd naar 67 en op termijn aan de levensverwachting gekoppeld worden. Tevens is het van belang dat werkgevers en werknemers samen verantwoordelijkheid nemen voor duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Geen antwoord van D66 (4/9, kamerlid Koser Kaya)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (4/9, kamerlid Vermeij)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

37 reacties


 1. ·

  Ik ben in 1960 geboren en op mijn 17e na de middelbare school gaan werken. Heel veel diploma’s behaald in de avonduren en leer nog steeds. Toen ik 17 jaar was werkte ik op kantoor bij een transport- en verhuisbedrijf waar ik bijna dagelijks mannen moest opbellen om te komen werken, (ZWART) wel te verstaan. Het merkwaardige van dit verhaal is dat deze mannen allen waren afgekeurd op hun rug o.i.d. en sommige nog géén 40 jaar oud waren. De meeste hadden of hebben een mooie boot, stacaravan e.d. Wanneer gaat deze generatie iets ophoesten tbv de samenleving, dit zijn nl. geen uitzonderingen! Nu moet ik tot mijn 67e werken, dat houdt in 50 jaar aaneengesloten incl. de dienstplicht. Krijg ik dan een lintje? Mijn voorgangers waren futters, afgekeurd of verlieten met de mooiste regelingen het bedrijfsleven. Ik kan begrijpen dat er personeelstekorten worden verwacht, maar 50 jaar werken vind ik onredelijk! Vriendelijke groet,

  Beantwoorden

  1. ·

   Hoe zullen de mensen die tot hun 65e een inkomen hebben uit een ontslagvergoeding van de ex-werkgever, de periode na hun 65e tot de verhoogde pensioenleeftijd zonder inkomen moeten overbruggen?

   Beantwoorden

 2. ·

  Wanneer de pensioengerechtigde leeftijd binnen 1 tot 5 jaar ingevoerd gaat worden met een aantal maanden per jaar, b.v. al in 2013, hoe gaat het dan met de mensen die via een afkoopregeling / stamrechtpolis, ingekocht bij een verzekering door hun laatste werkgever, een salaris hebben tot hun 65e jaar. Volgens mij komen deze mensen dan over ongeveer 3 of 4 jaar een aantal maanden zonder inkomsten te zitten. Misschien heb ik het mis, maar zo niet, hebben deze mensen dan recht op een bijstandsuitkering over deze maanden. Als dat zo is, dan nog kan het zijn dat deze mensen te kort komen om hun vaste lasten over deze maanden te betalen b.v. als ze in een vrije sector woning wonen. Ze moeten immers dan 6 tot 12 maanden wachten totdat ze AOW en aanvullende pensioen krijgen.

  Beantwoorden

 3. ·

  Bij gerucht vernomen dat men overweegt om de 66-jaar grens naar voren te halen van 2020 naar 2015. Bij mijn CAO / pensioen fonds kan men vervroegd uittreden vanaf 60 jaar. Bij een leeftijd van 61 jaar en 10 maanden lopen de financiën min of meer gelijkmatig door, en dit is dan ook de norm. Moeten deze vroeg-uittreders straks allemaal terugkomen, ze moeten immers nog een jaar!

  Beantwoorden

 4. ·

  Er wordt de laatste tijd veel gesproken over het koppelen van de pensioensleeftijd aan de stijgende levensverwachting. Wordt er hier wel rekening gehouden met de al levende mensen zoals ik. Uiteraard geldt de stijgende levensverwachting niet voor ons maar voor de mensen die nog geboren gaan worden. Nu moet ik doorwerken, terwijl mijn levensverwachting niet is gestegen. Ik zou het heel erg lullig vinden als ik zometeen op mijn 70ste levensjaar (ik ben nu 28 en tegen die tijd zal je wel moeten doorwerken tot je 75 bent want ja de levensverwachting stijgt toch) dood neer val op de werkvloer (gemiddelde leeftijd van de mensen geboren na 1968 is ongeveer 76 jaar dus vandaar). Heb ik geeneens kunnen genieten van een verdiend pensioen. Graag zou ik en de rest van Nederland dit toch wel even duidelijk hebben zodat de mensen waarvan de levensverwachting nog niet is gestegen met een gerust hard naar hun pensioen kunnen toeleven.

  Beantwoorden

 5. ·

  Als de AOW leeftijd in 2015 al verhoogd wordt, dan worden de mensen geboren in 1950 voor de zoveelste keer gepakt. AOW van de partner, nabestaanden pensioen, vut regelingen. Het gaat maar door.

  Beantwoorden

 6. ·

  Komt er in 2015 voor al diegene die dan vervroegd met pensioen konden vanaf hun 60e dan een speciale uitkering of moeten die dan thuis zonder AOW inkomen zitten. Dit is nu al 48 procent van de mensen die na 1950 geboren zijn. Dan nog als deze mensen getrouwd zijn komen ook hun partners zonder AOW. Fijn””…….. Hoe kunnen jullie dit bedenken echt een hervorming van voor 1957.

  Beantwoorden

 7. ·

  Als de Catshuis-plannen alsnog doorgaan heb ik een probleem: Ik ben geboren in 1951. Ik werk nog 3 dagen per week en wil(de) dit de komende jaren nog verder afbouwen. Mijn inkomen wordt aangevuld met prepensioen tot mijn 65e verjaardag in 2016. Moet ik daarna tot mijn 66e verjaardag dan maar weer 5 dagen per week gaan werken?

  Beantwoorden

 8. ·

  Volledig eens met A. Markink; ik ben geboren in 1950 en net met pré-pensioen, heb al een AOW-gat van 2 jaar van mijn echtgenote (chronisch ziek), waarvoor ik 3 jaar geleden een schrijven van de SVB kreeg met advies om hiervoor maar te gaan sparen, wat ik inmiddels gedaan heb. Tevens al verzekering voor haar ANW-Hiaat ook een regeling voor mensen geboren na 1950. En nu dit weer, voor mij nu ook een pensioengat, voor mijn echtgenote nu een gat van 3 jaar. Ik heb afspraken met het pensioenfonds gemaakt en daar is in verrekend dat ik in 2015 AOW ga ontvangen. En nu?

  Beantwoorden

 9. ·

  Ik ben geboren in 1950 en net met pré-pensioen met de afspraak dat in 2015 mijn pensioen wordt aangevuld met AOW. Wij hebben al een AOW-gat van 2 jaar van mijn echtgenote, waarvoor we op advies van de SVB al voor aan het sparen zijn en daar komt dus ook circa 1 jaar bij. Dus voor mij komt er ook een AOW-gat in 2015. Moet ik dan weer aan werk of komt er een overgangsregeling en waar bestaat die uit?

  Beantwoorden

 10. ·

  Werkzaam vanaf mijn 16e jaar. Nu 46 jaar aan het werk. Straks in 2016 als ik de 65e verjaardag mag vieren heb ik 50 jaar mijn steentje (hard werkend) bijgedragen aan onze maatschappij (Komt nog maar weinig voor). Met deze pensioenplannen is het nog niet genoeg. Nu moeten er weer een aantal maanden bij. Eerlijk is anders. Een tussenregeling zou hier op zijn plaats zijn. Graag een reactie.

  Beantwoorden

 11. ·

  Ik ben geboren op 24-12-1950. Ik ben met pre-pensioen en mijn vraag is: wanneer gaat mijn AOW pensioen in bij de nieuwe regeling?

  Beantwoorden

 12. ·

  Hallo, ik snap dat er bespaard moet worden, maar waarom kan men in België met brug-pensioen met hun 52e jaar en wordt er hier in Nederland een hele andere koers gemaakt en gaan we naar 67 jaar. Dacht dat we in 1 europa zitten waar dit kabinet het zo over heeft. Graag een uitleg hoe dit bovengenoemde kan.

  Beantwoorden

 13. ·

  Ik ben 62 jaar en sinds december 2011 met vroegpensioen. In december 2014 word ik 65 jaar. Zoals de plannen nu er uit zien, moet ik dan weer een jaar gaan werken, want dan gaat de AOW pas in als ik 66 ben en moet ik dan alleen een jaar van mijn penioen leven? Vervalt dan ook het partner pensioen die ik anders wel zou ontvangen?

  Beantwoorden

 14. ·

  Ik mis 8 jaar AOW-opbouw. Ik mag met 67 jaar met AOW. Wordt mijn AOW-gat minder omdat ik 2 jaar langer moet werken dus niet met 18% wordt gekort maar met 14% of blijft het AOW-gat hetzelfde? Waarom wordt geen rekening gehouden met gewerkte jaren? Ik heb wel een AOW-gat maar tegen die tijd dat ik 67 ben en met AOW mag heb ik wel 44 jaar gewerkt en betaald maar desondanks 18% minder ontvangen t.o.v van b.v. een huisvrouw of een bijstandstrekker die geen cent heeft bijgedragen en toch 100% AOW ontvangt. Bij een simpele berekening waarbij ik +/- 18% AOW premie via de belastingheffing afdraag o.b.v. een gemiddelde belastbare inkomen van € 32.000 en een levensverwachting van 15 jaar tijdens AOW heb ik toch -/+ 1,5 ton meer betaald dan dat ik heb ontvangen? En zo zijn er meer mensen in dit land? Is dit wel eerlijk, waar blijft het geld toch? Graag een uitleg. En hoezo één Europa als wij verschillend worden behandeld?

  Beantwoorden

 15. ·

  Ben op 24-05-1950 geboren, vanaf mijn 14e werkzaam en heb in 2011 afgesproken dat ik 1-12-2012 met levensloopverlof ga tot 1-06-2014 en op 1-06-2014 met pensioen. Dit is in 2011 schriftelijk vastgelegd. Hoe moet dat nu verder, mijn pensioenfonds zal me waarschijnlijk niet toestaan om de pensioenaanvang uit te stellen.

  Beantwoorden

 16. ·

  De aow-leeftijd gaat in 2013 met 1 maand omhoog. Is al bekend hoe hoog de stappen zullen zijn tot 2019. Dit is voor mij van belang i.v.m. het ingaan van mijn levensloopverlof waarvan het eind moet aansluiten op mijn pensioendatum.

  Beantwoorden

 17. ·

  Ik ben geboren in 1950 en heb straks 43 jaar gewerkt. Heb enkele jaren geleden met werkgever overeenkomst gesloten en ondertekend, dat ik in 2013 met pre-pensieon zou gaan en in 2015 met pensioen. Kreeg loongarantie en heb jaren geprobeerd een nieuwe baan te vinden met behulp van een outplacement bureau en dat is niet gelukt. Mijn gezondheid ging erg achteruit vanwege stress omdat ik geen baan meer kreeg. Wat betekent jullie nieuwe besluit voor mij. Mijn inkomen stopt per 1-4-2013 en dan? Pre-pensioen, wat dan nog meer gekort wordt? WW zal ook moeilijk gaan, bijstand? Mijn huis verkopen wat veel minder waard is geworden. Kortom wat moet ik doen om hieruit te komen?

  Beantwoorden

 18. ·

  Binnenkort ben ik 40 jaar in dienst van de maatschappij. Vindt U ook niet dat ik dan de staat na bijvoorbeeld 45 dienstjaren voldoende heb ondersteund? Zoals de plannen nu zijn, haal ik bij goede gezondheid zelfs de 50 dienstjaren. Mijn mening is om de pensioenleeftijd te koppelen aan het aantal gewerkte jaren. Graag hoor ik hierover uw mening.

  Beantwoorden

 19. ·

  In het KUNDUZ akkoord is afgesproken de AOW-leeftijd versneld te verhogen naar 66 in 2019 en daar stapsgwijs in 2013 mee te starten. Ik wijs u daarbij op het volgende probleem en zou graag uw reactie willen horen. Mijn vrouw (14 mei 1952) gaat gebruik maken van de huidige pensionregeling en gaat per 1 juni met pensioen. Ze accepteert daarbij een lager pensioen en maakt ruimte voor een nieuwkomer op de arbeidsmarkt. Het gevolg van de plannen van de KUNDUZ partners is dat ze in mei 2017 ca 8 maanden AOW moet missen oftwel ca 6.000 euro netto incl. vakantiegeld. Nu begrijpen we dat we er in dit land bezuinigd moet worden maar dit lijkt me toch wel heel extreem. Ikzelf ben van 26 nov 1950 en nog werkzaam. Ik krijg ook met deze korting te maken maar heb nog de mogelijkheid om een aantal maanden langer door te werken. Mijn vrouw heeft inmiddels haar baan in maart opgezegd, er zijn afspraken met het pensioenfonds gemaakt en nu laat de staat een gat vallen van ca 6.000 euro netto. De werkgever neemt haar niet meer terug. Ik kan niet begrijpen dat u op deze wijze de lasten in dit land wilt verdelen. Pensioen is een kwestie van lange adem en kan niet worden ingezet om op zeer korte termijn bezuinigingen binnen te halen. Regeren is vooruit zien en daar lijkt het in deze kwestie niet op. Ik ben benieuwd naar uw reactie.

  Beantwoorden

 20. ·

  Wat nu met dit KUNDUZ akkoord. Ik heb ruim 45 jaar gewerkt om precies te zijn 45 jaar en 4 maanden toen met pre-pensioen (ook vanwege gezondheidsklachten) en ik word in juli 2014 — 65 jaar. Hoe zit dat nu met mijn AOW? Krijg ik nu een aantal maanden niets? Anderen die nooit gewerkt hebben krijgen nu met 65 jaar gewoon hun AOW, hier klopt toch iets niet? Gaarne Uw reactie.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *