AOW Leeftijd Verhogen

foto: Vde2eK

Vraag aan de CU, D66, GL en de SP (31 maart 2012, kamerlid Schouten, kamerlid Koolmees, kamerlid Klaver en kamerlid Ulenbelt)
De pensioengerechtigde leeftijd zal verhoogd worden naar 67 jaar vanaf 2020. Nu zie ik steeds meer berichten dat de verhoging volgend jaar al zal ingaan. Er wordt zelfs al gedacht aan een verhoging naar 68 jaar. Na 40 jaar gewerkt te hebben ben ik helaas werkeloos geworden. De laatste 4 jaar tot mijn pensioen zal ik van een ontslagvergoeding van mijn ex-werkgever moeten leven. Dit is tot 20-12-2015 mijn inkomen. Als bovengenoemd akkoord door zou gaan betekend het dat ik pas AOW op 20-12-2016 zou krijgen. Mijn geboortedatum is 20-12-1950. Wat zijn de gevolgen voor mensen die de komende jaren met pensioen gaan? Houdt u daar rekening mee?

Geen antwoord van de CU (1/7, kamerlid Schouten)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van D66 (1/7, kamerlid Koolmees)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van GL (1/7, kamerlid Klaver)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (1/7, kamerlid Ulenbelt)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: Vde2eK

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (4 juni 2011, kamerlid van Hijum, kamerlid Koser Kaya, kamerlid Vermeij en kamerlid Dezentjé Hamming)
Hoe gaat u ervoor zorgen dat de AOW-leeftijd verhoogd wordt naar 67?

Antwoord van het CDA (6/6, kamerlid van Hijum)
Het CDA is voorstander van het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Dit staat zowel in ons verkiezingsprogramma als in het regeerakkoord dat we met de VVD hebben gesloten. In het regeerakkoord staat zelfs dat de AOW-leeftijd op termijn gekoppeld moet worden aan de stijgende levensverwachting; dit sluit een nog verdere stijging dus niet uit. Deze kabinetsperiode zal een wetsvoorstel met deze strekking in de Tweede Kamer behandeld worden. De achterliggende reden is dat de verhouding tussen het aantal werkenden en het aantal gepensioneerde komende jaren sterk zal veranderen; tegenover iedere AOW’er staan in 2040 nog slechts twee werkenden (nu zijn dat er nog vier). Daar komt nog bij dat de beroepsbevolking krimpt en er in diverse sectoren grote personeelstekorten worden verwacht. We hebben ouderen dus hard nodig op de arbeidsmarkt. De komende jaren zullen we actief moeten werken aan een betere positie van ouderen op de arbeidsmarkt. Dit betekent ook een cultuuromslag bij werkgevers en werknemers zelf; we moeten in de kennis en vakmanschap van ouderen blijven investeren zodat men fit en gezond aan de slag kan blijven.

Antwoord van de VVD (11/8, kamerlid Dezentjé Hamming)
De staatsschuld is in de afgelopen jaren sterk opgelopen. Om de rekening niet door te schuiven naar toekomstige generaties, zijn er nu hervormingen en lastenverzwaringen noodzakelijk. In eerste instantie wordt gekeken naar de uitgaven van de overheid zelf en wordt hier dus ook in gesneden (zoals minder politici en ambtenaren). Dit is echter niet voldoende om de staatsschuld op orde te krijgen. Iedereen zal de gevolgen daarvan ondervinden. Als gevolg van de hogere levensverwachting, waardoor langer pensioen uitgekeerd moet worden (65-jarige leeft nu nog gemiddeld 18 jaar, terwijl bij de invoering van de AOW met een gemiddelde van 7 jaar werd gerekend) en de ontgroening (minder werkenden die pensioenpremie betalen) is het huidige pensioenstelsel niet langer houdbaar. Uit onderzoek is gebleken dat het Nederlandse pensioenstelsel één van de besten ter wereld is. De kracht zit in de collectiviteit en solidariteit. Ook in de toekomst moet dit gewaarborgd blijven, dit kan niet door de rekening volledig neer te leggen bij de jongeren, dit zou het draagvlak voor het systeem uithollen. Derhalve moeten er keuzes gemaakt worden, waarin alle generaties bijdragen aan het toekomstbestendig houden van het pensioenstelsel. Daarom moet de AOW leeftijd naar 67 en op termijn aan de levensverwachting gekoppeld worden. Tevens is het van belang dat werkgevers en werknemers samen verantwoordelijkheid nemen voor duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Geen antwoord van D66 (4/9, kamerlid Koser Kaya)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (4/9, kamerlid Vermeij)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

37 reacties


 1. ·

  Ik ben geboren in 1951 en voor 100% afgekeurd en krijg om deze reden een IVA uitkering. Werken kan ik helaas niet meer. Niet alleen voor vutters en werkelozen ontstaat er een AOW-gat, maar ook voor arbeidsongeschikten! Gaat u voor de (vergeten?) groep arbeidsongeschikten het AOW-gat nog dichten? Deze (vergeten?) arbeidsongeschikten hebben uw steun hard nodig!

  Beantwoorden

 2. ·

  Hallo, ik begrijp er ook helemaal niets meer van. In Nederland moeten we straks doorwerken tot 67 jaar. In België kan je nog steeds met 62 jaar in een soort pre-pensioen. In Frankrijk is de leeftijd weer verlaagd naar 60 jaar. Waar is de zogenaamde eenheid in Europa? Wij, Nederlanders, doorwerken tot 67 jaar om zo het Europese noodfonds te steunen? Lijkt mij geen goed plan, laten we maar eens voor onze eigen mensen wat bij elkaar gaan sparen i.p.v. voor de rest van Europa.

  Beantwoorden

 3. ·

  Geachte dames en heren, mijn vraag is waarom de vakantiedagen van de AOW terug zijn gedraaid. Wordt een beetje plezier van ons laatste restjes ook nu afgepakt? Omdat wij weerloos zijn en geen poot hebben om op te staan. Vooral mensen met chronische ziekten hebben nu extra te lijden. Als ze niet tegen de kou konden gingen ze voor zes maanden weg naar een warme land en nu is dat hun niet meer gegund. Hopelijk dat jullie dit in heroverweging nemen, met de meeste hoogachting.

  Beantwoorden

 4. ·

  Las het al ergens hierboven. Als je na 1950 geboren bent zoals ik (1 september 1950) wordt je voor de zoveelste keer gepakt! Heb collega’s met riante VUT uitkering zien vertrekken op hun 57e! Ben nu bijna 62, en werk vanaf mijn 15e. Nu dit weer, hoezo flut Kunduz akkoord. Ronduit belachelijk dat je in dit land met een demissionair kabinet, gewoon wetten kunt vastleggen. Welke partij gaat hier iets tegen doen? PVV? SP?

  Beantwoorden

 5. ·

  Beste Mensen, na ruim 45 jaar gewerkt te hebben ben ik per 1-1-2012 met pre-pensioen gegaan. Ik ben van 24-12-1950. Ik heb al eerder een mail gestuurd en geen reactie ontvangen en dat is 3 maanden geleden. Volgens de website van de SVB heb ik pas recht op AOW per 24 mei 2016. Ik vind dit een schande, wie dicht het financiële gat voor mij over die 5 maanden! Met vr.gr., Frits Hirschbein

  Beantwoorden

 6. ·

  Ik ben weduwe geworden en kreeg uitkering sociale dienst omdat ik na 1950 geboren ben. Nu wil ik graag weten of mijn uitkering stopt als ik 65 word door die pensioenverhoging. Sparen kan ik niet met dat beetje inkomen. Help aub.

  Beantwoorden

 7. ·

  Ben geboren in 1952 en zou er graag met 62 jaar willen stoppen en genieten van deze laatste jaren zo lang dit nog kan. Werk al 45 jaar nu moet ik doorwerken tot 65 jaar en 7 maanden. Mijn vrouw is van 1953 en die mag ik ook nog overbruggen tot 65 jaar en 8 maanden, dat is in totaal 27 maanden als ik er eerder mee wil stoppen. Met die 12 maanden had ik rekening gehouden, komt er ineens 15 maanden bij. Kunt u mij vertellen hoe ik dit in de paar jaar op moet sparen? 51 jaar werken en dan pas met de aow, terwijl er maar een kleine groep werkt tot 62 jaar. Leg dit maar eens uit. Gaarne Uw reactie.

  Beantwoorden

 8. ·

  Ik ben geboren 11-1-1955, en ben begonnen met werken 30-7-1969 . Mijn vraag is, als de AOW leeftijd naar 67 gaat heb ik 52 jaar gewerkt. Bestaat er dan een speciale regeling om eerder met pensioen te kunnen?

  Beantwoorden

 9. ·

  Ik zou in de vut gaan 1 sept 2013, maar kreeg kort geleden te horen dat ik nu weer drie maanden later met de vut kan omdat men voor de AOW met de vakbonden afgesproken heeft, dat men dan ook drie maanden door moet werken. Ik werk inmiddels dan 41 jaar overal. Ik heb ook nog extra betaald om eerder te stoppen. Waar kan ik mijn centen straks terughalen, wat ik er ingestopt heb en waar ik helemaal niet van heb kunnen profiteren. En nu willen ze ook nog de AOW pas in 2016 in laten gaan. Graag zou ik hier een reactie van willen zien. Groet

  Beantwoorden

 10. ·

  Het verhogen van de AOW leeftijd zoals door vele partijen voorgesteld lijkt mij een onvermijdelijke maatregel. Maar hoe zit het dan met de pensioenpremie die men betaald tijdens zijn/haar werkzame leven. We bouwen gedurende 40 jaar 1,75% /jaar op. Dus blijft dat tot je 65ste. En krijg je dan al wel uitbetaald, of gebeurt dat pas wanneer je daadwerkelijk met “pensioen” gaat. Of moet men gewoon doorbetalen nadat je 65 bent geworden en ontvang je gedurende een kortere (vanaf je 67ste) periode een hoger percentage. Hierover hoor ik nooit een politicus. Het gaat er toch om dat de overheid, omdat we allemaal langer leven, maatregelen moet nemen om de AOW betaalbaar te houden. Dit staat los van de pensioenfondsen die straks een aanvulling op je te ontvangen AOW verzorgen.

  Beantwoorden

 11. ·

  Door de AOW-leeftijd op zeer korte termijn te verhogen kom ik, en met mij een grote groep ouderen met pre-pensioen, in financiële problemen. Bij ingaan pre-pensioen word je ontslagen bij je werkgever, dus een paar maanden doorwerken is niet aan de orde. Dezelfde overheid die mij 65 jaar lang een AOW heeft toegezegd op grond waarvan je de ingangsdatum van je pre-pensioen vaststelt, diezelfde overheid stelt van vandaag op morgen de toegezegde AOW uit zonder dat je je daar op kunt voorbereiden, want ten tijde van de ingang van het pre-pensioen was daar nauwelijks iets over bekend. Ter vergelijking: voor de afschaffing van de partnertoeslag (relatief voor een klein bedrag en relatief korte tijd) wordt een periode van 20 jaar uitgetrokken om mensen daar op voor te bereiden. Ik ben geboren in 1949 en zoals het er nu naar uitziet mis ik straks 4 maanden AOW. Van mijn niet al te hoog aanvullend pensioen kan ik niet eens mijn vaste lasten opbrengen! Ik heb 42 jaar gewerkt, waarvan 32 jaar fulltime, en 10 jaar parttime i.v.m. mijn jonge kinderen en de afwezigheid van kinderopvang in die tijd. De lachwekkende ‘overgangsregeling’ slaat nergens op, het gaat principieel over wat anders. Accepteer je een ‘overgangsregeling’, dan ga je automatisch akkoord met de regeling om de AOW-leeftijd op zeer korte termijn te verhogen. En dáár moeten we het over hebben! En ga je er dan mee akkoord, zorg er dan als overheid voor dat er een goede compensatieregeling komt. Samen met de nieuwe belastingplannen en de korting door de pensioenfondsen word ik tot de bedelstaf gebracht. En dat alles na 65 jaar vaste beloftes m.b.t. mijn inkomen na mijn 65e jaar, dat alles nadat ik 42 jaar lang netjes premies heb afgedragen, dat alles nadat ik een spaarzaam leven heb geleid en niet al mijn geld in de kroeg heb opgezopen. Wat gaan jullie als politieke partij doen aan dit stelen door onze onbetrouwbare overheid?

  Beantwoorden

 12. ·

  In 2007 heb ik, na 37 jaar keihard te hebben gewerkt, mijn bedrijf verkocht en heb voor het geld wat overbleef een lijfrente polis gekocht welke het pensioengat moest dichten tot aan mijn pensioen (geboorte datum 01-02-1954). Ik ben in 2007 naar Zweden verhuisd. Waarvan moet ik nu leven indien U de AOW leeftijd verhoogt! Hier in Zweden zit men niet te wachten op oudere versleten werknemers (in Nederland trouwens ook niet). Overbruggingsregeling welke je moet terugbetalen, waarvan? Ik ben zeer benieuwd naar uw antwoord.

  Beantwoorden

 13. ·

  Ex militairen die een UGM uitkering hebben komen door de ophoging van de AOW leeftijd met een pensioengat van maanden te zitten. Voor mensen die in 1949 geboren zijn een gat van 4 maanden, waarin zij wel ABP pensioen krigen maar geen AOW. Uitgerekend kan dit tekort oplopen tot plusminus €4000. Wat gaat de politiek hier aan doen? Gaarne uw oplossing.

  Beantwoorden

 14. ·

  Het is een grote klotezooi. Ik ben van 1950 en altijd gewerkt. Mijn parntner is 6 jaar jonger dus een aow gat van 6 jaar, echter wordt de aow leeftijd ook nog verhoogt zodat het voor mijn partner 8 jaar wordt. Wij moeten dus 8 jaar met 50% aow doen? Als je nog geen crimineel bent, dan maken ze het hier wel van je.

  Beantwoorden

 15. ·

  Mijn werkzame leven is gestart toen ik 16 werd en werk nog steeds. In november 2016 werk ik om precies te zijn 50 jaar. Mijn geboortedatum is 15 juli 1951 en heb er, zoals velen, weer een aantal (9) maanden bijgekregen voordat ik recht heb op AOW. Eerst zou ik in juli 2016 met pensioen gaan, maar nu is dat april 2017 geworden. Mocht ik toch voet bij stuk willen houden en in december 2016 (zou eerder zo zijn geweest) met pensioen willen gaan, heeft dat invloed op mijn pensioen zolang ik leef. Volgens de overheid wordt het systeem per jaar opnieuw bekeken en is het niet onmogelijk dat er weer maanden bijkomen. Ik vind het wel welletjes en wil, zoals velen met mij, gaan genieten zonder ieder dag de wekker te moeten zetten.

  Beantwoorden

 16. ·

  Zoals je ziet geven de dames en heren politici hier geen antwoord op terwijl dit toch een hele gewone en duidelijke vraag is die bij alle 60 plussers speelt. Ik heb het idee dat we na 45 jaar werken nog niet genoeg zijn uitgemelkt door de B.V. Nederland en dat ze zich drukker maken over de klaplopers en nieuwkomers terwijl wij het zijn die de dames en heren politici al 45 jaar de financiële mogelijkheden verschaffen om de BV Nederland op de rails te houden met als dank dat we er nog wel een jaar of 5 bij kunnen pakken anders kost het te veel. Maar wat het ons al 45 jaar gekost heeft dat telt niet meer mee voor de dames en heren.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *