Beerput Nederland

beerput
Vraag aan D66, GL, de SGP en de VVD (7 december 2017, kamerlid van Eijs, kamerlid Kröger, kamerlid Bisschop en kamerlid Ziengs)
Uit de film ‘Beerput Nederland’ van Wilfried Koomen op 4 december 2017 (2Doc: KRO-NCRV) blijkt dat frauduleuze Nederlandse afvalverwerkers al decennialang vrijwel ongestoord milieuwetten kunnen overtreden. In het verleden is gebleken, dat onze regering vaak gepaaid is met o.a. werkgelegenheid. Het wegkijken en toestaan dat afvallozingen kunnen blijven plaatsvinden en milieuinspecteurs worden tegengewerkt, moet worden gestopt. Het is tijd om de hand in eigen boezem te steken. De beerput moet hoe dan ook open. De afvalverwerkers worden nu door de overheid gevraagd mee te denken en te discussiëren over wet- en regelgeving ten aanzien van afvalverwerking na 1 januari 2018. Afvalverwerkers dienen gecontroleerd te worden door een onafhankelijke instantie. Wie zet de eerste stap? Of is er een opstand van burgers voor nodig? Wie weet een oplossing?

Antwoord van de SGP (20/12/17, kamerlid Bisschop)
We hebben de documentaire gezien. Een duidelijk, maar confronterend verhaal. Goedwillende ondernemers moeten het bezuren, terwijl grote afvalverwerkers vrij spel hebben. Dat mag wat de SGP betreft niet zo zijn!
Er zijn inmiddels Kamervragen ingediend over de kwestie. Ook komt er een debat. De overheid mag niet wegkijken en moet optreden. Bij de uitwerking van de Omgevingswet en de afvalregelgeving wordt gekeken hoe afvalstoffen zoveel mogelijk opnieuw gebruikt kunnen worden als grondstoffen voor andere producten. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat afvalverwerkers hier misbruik van gaan maken en zo onopgemerkt van giftige afvalstoffen af kunnen komen. Hier moeten we alert op zijn.

Geen antwoord van D66 (7/3/18, kamerlid van Eijs)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van GL (7/3/18, kamerlid Kröger)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (7/3/18, kamerlid Ziengs)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

2 reacties


 1. ·

  Ik ben diep geraakt dat dit allemaal mogelijk is in Nederland en dat er niet onmiddelijk actie wordt ondernomen! Het verbaast mij ook zeer dat er na deze documentaire de tv en kranten niet bol staan van verontwaardiging. Ik word er eigenlijk steeds verdrietiger van hoe er om wordt gesprongen met deze prachtige aarde.

  Beantwoorden

 2. ·

  Reality TV.. Het is grotendeels notabene het gebied waarin ik vaak werk en veel zie. De docu bevestigde mijn angsten. Een eerdere ‘angst’ maakte mij diep geworteld boos. Ik verloor mijn vader doordat hij ongeïnformeerd en onbeschermd jaren opeenvolgend met het ‘wondermineraal’ MOEST werken. Een man die ik moreel steun, heeft De Nederlandse Staat verantwoordelijk gesteld voor het zwaar falende daadwerkelijk uitvoeren van de overheidstaak nl.: het ’toezicht houden en handhaven bij activiteiten met asbest’.
  In de rechtzaak die hij voerde tegen De Staat (..aan moed en rechtsgevoel ontbrak/ontbreekt het HEM niet..) werd ten nadele van zijn insteelk geoordeeld dat (en houdt u vast !): De Staat een grote mate van beoordelings- en beleidsvrijheid toekomt, hetgeen ook geldt voor de haar ten dienst staande instrumenten’.
  VRAAG: Waar staat De Staat hier t.o.v. het recht op een veilig kunnen leven van zijn burgers? Anders gesteld: Wat is een onbedreigd gezond kunnen (!) leven van de bevolking in Nederland De Staat waard?

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *