Belastingdienst en Multinationals

belastingdienst

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (30 maart 2015, kamerlid Omtzigt, kamerlid Groot, kamerlid van Dijck en kamerlid Neppérus)
Het is alweer een tijdje geleden (3e kwartaal 2014) dat ik op de TV een special zag over de tientallen miljarden die onze belastingdienst jaarlijks niet int. Belastinggeld van grote multinationals schijnt niet inbaar te zijn door capaciteitsgebrek bij de belastingdienst (de particulieren en kleine ondernemers kan men wel goed bereiken). De directeur van de belastingdienst was duidelijk in zijn reactie. Zolang de politiek hem geen opdracht geeft hier iets aan te doen, gebeurd er niets! Eigenlijk heb ik er helemaal niet meer van gehoord na die aflevering. Wat gaat de politiek hier nu aan doen? Wordt er nog een opdracht gegeven aan de belastingdienst om deze enorme bedragen te innen? Krijgt de belastingdienst mogelijkheden om personeel uit te breiden, zodat deze gelden geint kunnen worden? Gaat de belastingdienst zijn personeel inzetten op de grote vissen ipv al die kleintjes? Hoe kan het zijn dat we miljarden belastinggeld laten liggen en niemand zich hier druk over schijnt te maken? Kunt u dit onderwerp in de kamer agenderen of mij laten weten wat er gaat gebeuren of wat de sterke argumenten zijn om dit maar zijn beloop te laten gaan?

Antwoord van de PvdA (30/3/15, kamerlid Groot)
Hartelijk dank voor uw vraag. De PvdA is het met u eens dat de controlecapaciteit van de belastingdienst tekort schiet en dringend verbeterd moet worden. De pakkans bij belastingontwijking en fraude is nu te laag en dat is fnuikend voor de belastingmoraal. Ik wijs hier al jaren op, mede ook naar aanleiding van het rapport van de FNV ‘Miljarden voor het oprapen’ uit 2011. In het regeerakkoord is al geregeld dat de belastingdienst er 157 miljoen euro bij krijgt. Deze inspanning heeft nu al honderden miljoenen aan extra belastingopbrengsten opgeleverd. De staatssecretaris werkt nu op ons aandringen aan nog een extra uitbreiding van de belastingdienst. Dit zal in de begroting voor volgend jaar worden verwerkt. In 2016 zal eindelijk ook het centraal aandeelhoudersregister van kracht worden, waartoe de PvdA al jaren geleden een initiatiefnota heeft ingediend. Het centraal aandeelhoudersregister is een belangrijk wapen tegen belastingontwijking door schimmige BV’s waaronder btw carousselfraude en faillissementsfraude.

Geen antwoord van het CDA (30/6/15, kamerlid Omtzigt)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PVV (30/6/15, kamerlid van Dijck)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (30/6/15, kamerlid Neppérus)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *