Beleid Kredietverstrekker

beleid
foto: Starfotograf

Vraag aan het CDA, de CU, D66 en de PvdA (kamerlid Blanksma, kamerlid Schouten, kamerlid Koolmees en kamerlid Plasterk)
Onze dochter (28 jaar) heeft via haar creditcard veel meer dan de toegestane €1.000 opgenomen. Zij is psychiatrisch patiënte en staat onder medische en psychiatrische begeleiding en geniet budgetondersteuning van de stadsbank. Bij de eerste overschrijding is er bericht gekomen dat de limiet was overschreden. Na een maand en na opname van wederom een groot bedrag (€2.800) kreeg ze opnieuw een herhaling van de vorige waarschuwing, maar de geldopname bleek nog steeds toegankelijk. Dus werd er wederom geld afgehaald en met een onbekend doel gebruikt. Ondertussen is de schuld over de €7.000 inclusief rente opgelopen. Vervolgens ontvangt onze dochter een brief met een aflossingsaanbod van€1.275 per maand, waarmee ze telefonisch “akkoord” gaat? Ze heeft een WWB-uitkering! Vervolgens raakt ze geheel op tilt en heeft zich met mij vervoegd bij de behandelend psychiater. Reden een zware tweede psychose met alle gevolgen van dien; een wederom zeer, zeer langdurig en verdrietig proces van herstel (als het überhaupt lukt en ze zich niet van het leven beneemt). Een grote zorg m.n. voor de familie want zelf denkt ze dat het zich vanzelf oplost……
Stelling: is een geldgever (in dit geval de SNS-bank) niet gewoon moreel verplicht bij overschrijding van de limiet de mogelijkheid tot geldopname direct te stoppen? Graag uw mening over dit soort praktijken die een verschrikkelijke impact hebben.

Antwoord van het CDA (17/1, kamerlid Blanksma)
Het ongelimiteerd rood staan is wat het CDA betreft niet verantwoord. De bank heeft de zorgplicht om zich ervan te overtuigen dat het verantwoord is dat de klant de schuld die ze aangaat kan terugbetalen. Het te veel op laten lopen van schulden voldoet daar niet aan. De bank heeft de verplichting om te blokkeren als er meer geld wordt opgenomen dan dat afgesproken is tussen klant en bank. In dit geval zou ik een klacht indienen bij de financiële ombudsman. Ik hoop van harte dat het beter gaat met de dochter en dat door middel van gesprekken met SNS de problemen opgelost kunnen worden.

Geen antwoord van de CU (16/3, kamerlid Schouten)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van D66 (16/3, kamerlid Koolmees)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (16/3, kamerlid Plasterk)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *