Bevallingsverlof Wensouders

bevallingsverlof

Vraag aan het CDA, de PvdA, de SP en de VVD (30 januari 2016, kamerlid Heerma, kamerlid Yücel, kamerlid Siderius en kamerlid van Ark)
Aangezien er geen wettelijke verlofregeling bestaat voor wensouders die middels draagmoederschap een kindje krijgen, ben ik benieuwd naar de mogelijkheden. Situatie: mijn vriend en ik verwachten in juli dit jaar een kindje te krijgen via draagmoederschap. De draagmoeder is ons schoonzusje. Zij heeft recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof (totaal 16 weken). Voor ons is er geen regeling waar we op terug kunnen vallen, terwijl wij direct na de bevalling de zorg voor een pasgeboren baby krijgen. Adoptieverlof is in principe niet van toepassing, want de biologische vader adopteert niet en de niet-biologische vader kan pas na 1 jaar adopteren (het recht op adoptieverlof vervalt als het kindje langer dan 16 weken in het gezin is opgenomen). Daarbij vinden wij 4 weken ook erg kort als het gaat om de zorg voor een baby en het hechten met je kindje en als gezin. Wij zouden het dus moeten hebben van onze vakantiedagen en ouderschapsverlof (= onbetaald). Kort samengevat: hebben wij recht op bevallingsverlof of een andere, nieuw te formuleren verlofvorm?

Antwoord van de SP (11/2/16, kamerlid Siderius)
Dank u voor uw bericht, ik heb deze met veel interesse gelezen. U wijst met uw vraag op het feit dat in de wet- en regelgeving er geen mogelijkheid is opgenomen voor verlof van wensouders bij draagmoederschap. Dit komt omdat het kabinet van mening is dat verlof in principe een afspraak tussen werkgever en werknemer is. Alleen in uitzonderlijke situaties, waarbij opname van verlof te allen tijde gewaarborgd moet worden, zijn er in de wet regels vastgelegd.
De SP is van mening dat de zorg voor een pasgeboren kind een situatie is waarbij verlof voor ouders altijd gewaarborgd zou moeten zijn. Zeker de belangrijke rol die hechting tussen ouders en baby speelt. Dat geldt voor alle ouders, of zij nu via regulier zwangerschap, adoptie of, in uw geval, via draagmoederschap ouder zijn geworden. De SP heeft in het verleden al eens gepleit voor uitbreiding van het verlof, maar de regering blijft helaas vasthouden aan het idee dat werkgevers en werknemers hier wel uit komen. De SP zal dit onderwerp blijven aankaarten in debatten met de minister en de andere partijen, zodat er hopelijk een meerderheid voor komt. Uw vraag sterkt mij in ieder geval in de strijd voor een rechtvaardiger verlofstelsel rondom de geboorte van een kind. Ik wil u daarom bedanken voor het delen van uw verhaal.

Geen antwoord van het CDA (30/4/16, kamerlid Heerma)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (30/4/16, kamerlid Yücel)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (30/4/16, kamerlid van Ark)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *