Binnenhof Verbouwen

binnenhof

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (24 september 2015, kamerlid Ronnes, kamerlid Koolmees, kamerlid Monasch en kamerlid Caluwé)
Hoe is het mogelijk dat u als volksvertegenwoordigers niet vijf jaar elders uw werkzaamheden wil voortzetten? Het getuigt toch enigszins van arrogantie om uw werkplaats in het Binnenhof niet te verlaten voor een kapitale verbouwing van miljoenen euro’s die door ons (het volk) bekostigt moet worden? Ieder ander kan en mag uit zijn werk of woon omgeving gedwongen worden, maar u als regering wil willens en wetens blijven zitten waar u zit. Hierdoor duurt de noodzakelijke verbouwing van het Binnenhof jaren langer en de kosten worden 125 miljoen hoger. U verkwanselt zo het geld van de bevolking. Met welk recht? Daarvoor bent u niet aangesteld en zeker niet gekozen. Als u dit met uw eigen geld zou moeten bekostigen, zou u dan ook voor de veel duurdere optie kiezen? Kunt u aangeven welke keuze uw fractie maakt of heeft u een ander plan?

Antwoord van D66 (24/9/15, kamerlid Koolmees)
Hartelijk dank voor uw vraag over de verbouwing van het Binnenhof. Dat biedt mij de gelegenheid om toe te lichten waarom wij ons dinsdag tegen de plannen van het kabinet hebben gekeerd. Het kabinet heeft slechts twee varianten uitgewerkt, waarbij de ene variant 5 jaar zou duren en 500 tot 600 miljoen euro zou kosten. De andere variant zou duurder zijn en langer duren. D66 vindt het belangrijk dat er eerst wordt gekeken welk onderhoud minimaal noodzakelijk is. Wij kunnen ons, als gebruiker van het gebouw, niet voorstellen dat er in die minimale variant zoveel moet gebeuren dat het nodig is om het gehele Binnenhof daarvoor vijf(!) jaar te sluiten en dat dit 500 miljoen zou moeten kosten. Eerder circuleerden bijvoorbeeld bedragen van 200 miljoen euro. Daarom vindt D66 het belangrijk dat ook andere, soberder varianten worden uitgewerkt dan die het kabinet nu noemt, en dat de Tweede Kamer daarover in het openbaar een debat over kan houden. Juist om de kosten voor de belastingbetaler zo laag mogelijk te houden.

Geen antwoord van het CDA (24/12/15, kamerlid Ronnes)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (24/12/15, kamerlid Monasch)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (24/12/15, kamerlid Caluwé)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *