Bitcoins en Energie Verbruik

bitcoins
Vraag aan 50Plus, het CDA, D66 en de VVD (4 januari 2018, kamerlid Sazias, kamerlid Mulder, kamerlid Jetten en kamerlid Yeşilgöz)
Op tv zag ik iemand die een hal vol met elektriciteit heeft en nog meer hallen wil vol bouwen. De apparaten kunnen de hele dag berekenen hoe je aan bitcoins en andere digitale munten gratis kunt komen. Volgens de eigenaar maakt hij nog meer hallen, want de elektriciteit weegt niet op voor wat je er voor krijgt. Ik probeer mijn leven lang al minder energie te gebruiken en nu zijn er meer mensen die dat doen. Want de aarde wordt veel te snel opgewarmd, daar ben ik mij zeer van bewust en ook ongerust over. Nu ik dit zag, werd ik overrompeld dat dit zomaar kan. En nu zullen er meer mensen e-wallets kopen om dit ook te doen, ondanks een grote elektriciteit rekening. Ze kijken niet verder en voelen geen verantwoordelijkheid om deze aarde door te geven aan onze kinderen. Dit zou toch zomaar niet kunnen en wie betaalt deze bitcoins die door berekening in bezit komen? En wie zorgt er voor energie, maar belangrijker wie warmt de aarde sneller op en wie houdt dit in de gaten? Ik maak mij grote zorgen.

Antwoord van het CDA (24/1/18, kamerlid Mulder)
Hartelijk dank voor uw vraag en goed om de betrokkenheid te zien die daaruit blijkt. Wij delen uw zorgen over de virtuele munten, zoals de bitcoin, onder meer vanwege de energie die gebruikt wordt bij het ‘minen’ van deze munten. Daarbij zijn er wel twee kanttekeningen te plaatsen. Het ‘minen’ gebeurt nauwelijks in Nederland, maar voornamelijk in andere landen, waaronder China. Daarom heeft het ‘minen’ in Nederland geen merkbaar verschil op het totale energieverbruik. Dit maakt het lastig om hier nationaal iets aan te doen. Daarnaast is de bitcoin een privaat initiatief. Het is geen nationale of Europese munt. De wet overtreden mag niet, en er zijn zorgen over witwassen. Echter, veel energie gebruiken staat tot op zekere hoogte vrij aan het individu. Voor de overheid is er geen rol om iemand te wijzen over het hoge energiegebruik van bijvoorbeeld een open privé zwembad in de winter, al staat het buren of anderen natuurlijk vrij om daar iets van te vinden. We houden de verder ontwikkeling van virtuele munten nauwlettend in de gaten. Verdere suggesties of vragen zijn altijd welkom.

Antwoord van de VVD (5/2/18, kamerlid Yeşilgöz)
Hartelijk dank voor uw bericht over Bitcoins en Energie Verbruik. We snappen uw zorgen omtrent het ‘minen’ van bitcoins. Het maken van deze bitcoins gebeurt vaak in een grote groep van samenwerkende computers (blockchain) omdat het tijd kost om een unieke bitcoin code aan te maken. Dit gebeurt voornamelijk in landen waar de energiekosten erg laag zijn. Als de energiekosten hoog zijn, levert de bitcoin namelijk nauwelijks iets op.
Aangezien de Nederlandse energieprijzen een stuk hoger liggen dan bijvoorbeeld in China, is het niet aantrekkelijk om ze in Nederland te produceren. De kosten wegen simpelweg niet op tegen de opbrengst van ‘mining’. Bedrijven in Bitcoins in Nederland zijn dan ook bezig om hier een oplossing voor te vinden: zij zoeken naar een manier van mining die minder stroom kost. De VVD is van mening dat het niet de taak van de overheid is om voor te schrijven hoe mensen om moeten gaan met energie. Wel roepen we in het debat op om te denken aan een duurzaam verbruik van energie, zodat mensen zich bewust zijn van de effecten van een hoog energieverbruik. Mocht u verdere vragen hebben, dan hoor ik dat graag.

Antwoord van D66 (15/3/18, kamerlid Jetten)
Nieuwe innovaties brengen altijd kansen en risico’s met zich mee. In dit geval is het energieverbruik van blockchain technologie een duidelijk risico. De kern van de oplossing ligt volgens D66 in de energietransitie. Hierin gaan we van de grijze, oude en vervuilende industrie naar een groene en schone toekomst. Deze verandering is noodzakelijk om opwarming van de aarde tegen te gaan. Zoals u stelt, we moeten verantwoordelijkheid nemen voor de komende generaties. D66 kiest dan ook voor het ontwikkelen en de inzet van technologie om efficiënt van hernieuwbare energie gebruik te maken. In de kern is grootverbruik van energie onwenselijk: de schoonste energie is de energie die je niet gebruikt. Daarnaast moet er actief worden opgetreden tegen de nieuwe ontwikkelingen die deze technologie met zich meebrengt, zoals we gisteren hebben kunnen lezen op nu.nl. Toch ligt de oplossing niet in het beperken van nieuwe technologieën. De oplossing is juist om te blijven innoveren. We horen het graag als u nog aanvullende vragen en/of opmerkingen heeft. Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Geen antwoord van 50Plus (4/4/18, kamerlid Sazias)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *