Boete Langstudeerders Post Hoger Onderwijs

boete
foto: Pixomar

Vraag aan de PvdA en de SP (kamerlid Jadnanansing en kamerlid van Dijk)
Gelukkig heb ik mijn bul gehaald begin jaren ’80, maar ik weet niet of dat veel uitmaakt. Ik ben 1 1/2 jaar geleden een master SEN opleiding bij Fontys gaan doen, bekostigd door ons samenwerkingsverband, om me op een aantal terreinen (o.a. als voorbereiding op passend onderwijs) samen met collega’s uit de regio, bij te scholen. Ik moet nog zo’n 13 tot 15 jaar mee tenslotte. Het betreft een deeltijdopleiding. Toch gaat er nog veel tijd inzitten, vooral in het praktijkonderzoek, dat pas gedurende de rit goed vorm krijgt. Ik werk fulltime als orthopedagoog en zorgcoördinator met “zorg”leerlingen. Aan het eind van het schooljaar, als de nieuwe leerlingen zich aanmelden is het heel druk. Het zou kunnen zijn dat ik 1 september niet haal, ondanks doorwerken in alle vakanties. Dit levert een hoop stress. Zeker met deze nieuwe regeling in het vooruitzicht. Erg ontmoedigend. Moet ik er spijt van krijgen dat ik er ooit aan begonnen ben, en andere mensen ontraden zoiets ooit te beginnen? En als het Post HBO of Universitair heet, mag je er dan wel langer overdoen? Je kunt er geen standaardregeling van maken, maar moet het per geval bekijken! Ben benieuwd op welke partij ik moet stemmen om de kwaliteit van en het recht op onderwijs voor iedereen in Nederland weer bovenaan de agenda te krijgen. Voor meer over boetes langstudeerders zie eerdere vraag op 1 februari 2011.

Antwoord van de SP (27/2, kamerlid van Dijk)
Dank voor uw vraag. Wij zijn fel tegen de studieboete voor langstudeerders van 3000 euro. Dit werpt een hoge drempel op voor studenten. Veel studenten zullen stoppen met hun studie of een korter traject volgen. Voor deeltijdopleidingen is de maatregel helemaal onrechtvaardig. Zij worden hetzelfde behandeld als voltijdstudenten, terwijl de opleiding per definitie langer duurt. Uw eigen voorbeeld geeft aan hoe onredelijk de maatregel uitpakt. Daarom is mijn advies: stem woensdag op de SP, want wij zullen er alles aan doen om de maatregel van tafel te krijgen.

Antwoord van de PvdA (31/3, kamerlid Jadnanansing)
De PvdA is fel tegen de Halbe heffing, zoals alle studenten de boete inmiddels zijn gaan noemen. Met name het feit dat er gedurende het spel de spelregels worden veranderd is voor ons onacceptabel. Er zijn veel rechtsgeleerden die aangeven dat met name het rechtszekerheidbeginsel wordt geschonde. Voor o.a. deeltijdstudenten, voor topsporters die studeren, voor jonge mensen die klappen hebben gekregen van het leven is deze maatregel funest en naar verwachting zullen veel jonge talentvolle mensen de studie niet of met grote moeite afmaken en dat valt niet te rijmen met de ambitie om tot de top vijf van de kenniseconomie te horen!

11 reacties


 1. ·

  Het vooruitzicht dat het collegegeld wordt verhoogd voor langstudeerders is verontrustend. Waar naar mijn mening onvoldoende rekening mee wordt gehouden is de categorie deeltijdstudenten. Er is een aantal deeltijdstudenten, waaronder ik, die bezig zijn met een master (60 ects). Deze groep studenten zullen in deeltijd in het meest gunstige geval twee jaar nodig hebben om een master van 60 ects af te ronden. Feit is, indien zij ook als langstudeerders worden aangemerkt, dat het afstuderen nagenoeg voor velen van hen onmogelijk wordt. De voorgestelde verhoging van € 3000 bovenop het wettelijk collegegeld (en niet te vergeten de overige kosten) is voor velen van hen een financiële nekslag. Zijn alle inspanningen dan voor niets geweest?? Mijn vraag: wat gaat u hieraan doen??

  Beantwoorden

 2. ·

  Op dit moment doe ik een hbo-studie. Ik zit in het vierde jaar, maar zal blij zijn als ik klaar ben, want ik vind er niets aan. In het tweede jaar begon ik te twijfelen, maar ik heb altijd aangenomen dat ik maar beter een diploma kon halen en daarna verder moest kijken wat ik ging doen. Ondertussen heb ik besloten dat ik een tweede bachelor (dus nee geen master) wil gaan doen, maar dan aan de universiteit. Dit wordt echter geen vetpot, omdat ik het instellingstarief, zo’n 3,5 keer meer dan het wettelijk vastgestelde collegegeld, zal moeten betalen en omdat ik dan geen stufi meer krijg. Goed, dat is dan zo, daar heb ik zelf voor gekozen. Maar tijdens mijn telefoontjes naar de universiteit zelf, kreeg ik tegenstrijdige dingen te horen. Bijvoorbeeld dat ik, ook als ik al een diploma behaald heb, als langstudeerder bestempeld zou worden. Zou dit betekenen dat ik bovenop het collegegeld OOK nog eens een boete van 3000 euro per jaar moet betalen? Nu hoop ik maar dat dat de telefoniste het fout had, want dat klinkt te belachelijk voor woorden. Voor de rest werd ik van het kastje naar de muur gestuurd. Niemand kan met zekerheid zeggen wat ik moet doen. Hoe kan een student in ’s hemelsnaam een beslissing maken als de rest van Nederland het nog niet eens is? Kan íemand mij helpen?

  Beantwoorden

 3. ·

  Ik volg een studie Rechtsgeleerdheid op de VU in deeltijd. Een volledige studie in deeltijd (bachelor en master) duurt 8 jaar. Dit is precies de helft van een voltijdse studie Rechtsgeleerdheid en de studiebelasting is 20 uur per week. Het aantal studiepunten dat ik per jaar haal, ligt op de helft van een voltijder. In principe krijgt de student Rechtsgeleerdheid geen vrijstellingen en moet dus het complete onderwijsprogramma volgen. Voor de volledigheid: deze studie volg ik naast een full time baan van 40 uur per week. Uit een verslag van vragen van de fracties aan de Tweede Kamer lees ik dat gezien het feit dat HBOers in deeltijd ongeveer even lang studeren als HBOers in voltijd, de deeltijd HBO er niet getroffen wordt door de maatregel. Bovendien kan de deeltijder zich altijd inschrijven op een voltijdse opleiding om zo sneller af te studeren (!!!). Op de universiteit studeert slechts 3,8 % in deeltijd… U zult begrijpen dat ik mij ernstig zorgen maak over de voortzetting van mijn studie. Drie jaar lang 3.000 euro extra betalen kan ik niet opbrengen, stoppen met mijn studie is dan de enige optie. Ook is mijn studie dan niet afgerond, zelfs niet de bachelor. U zult ook begrijpen dat ik in het kader van de rechtszekerheid mij enkele vragen stel. Toen ik vier jaar geleden met de studie startte ging ik uit van een kostenpost voor het collegegeld van 12.800 euro (gemiddeld 1600 euro per jaar). Dit bedrag wordt met de nieuwe regeling bijna 20.000 euro. Dit is een verhoging van maar liefst 70% ! Verder hoop ik dat u begrijpt dat ik als deeltijder mij niet kan inschrijven voor een voltijdsopleiding, aangezien de studie in deeltijd maar net haalbaar is als het gaat om de studiebelasting in combinatie met mijn baan. Tot slot: hoewel slechts 3,8% van de studenten aan de universiteit in deeltijd studeert, kan ik u vertellen dat bijna de gehele groep op dezelfde wijze als ik wordt getroffen door de nieuwe maatregel. Immers, om een dergelijke studie te kunnen bekostigen, heb je met de huidige bedragen aan collegegeld (en boeken, reiskosten etc.) een behoorlijk inkomen nodig. Wij komen immers niet in aanmerking voor studiefinanciering! Ik betreur het ernstig dat het in Nederland zo kan gaan. Als 47 jarige vrouw, kostwinner met een gezin met drie studerende kinderen, werk ik middels mijn studie aan een toekomst, waarbij ik er vanuit ga dat ik minimaal tot mijn 67e levensjaar moet werken. Ik neem daarin volledig de verantwoordelijkheid voor mijzelf en vergroot mijn kansen om succesvol actief te blijven op de arbeidsmarkt door het volgen van deze studie. Dit zou juist gestimuleerd dienen te worden, in plaats van afgestraft met hoge boetes!

  Beantwoorden

 4. ·

  Uiteraard ben ik zoals velen blij met het uitstel van deze maatregel. Zelf studeer ik momenteel in deeltijd en zal er naar verwachting alsnog mee te maken gaan krijgen, aangezien er geen onderscheid gemaakt lijkt te worden tussen voltijd- en deeltijdstudenten. Ik vraag mij af of er rekening mee wordt gehouden dat:

  (1) niet voor alle studies een apart (verkort) deeltijdprogramma bestaat; men volgt óf de helft van het programma of het gehele programma, als dat te combineren valt tenminste (de studie duurt dus 4 of 8 jaar);
  (2) deeltijdstudenten niet in aanmerking komen voor een (bijkomende) lening van DUO of OV-kaart en dergelijken. Het lijkt mij dat deeltijdstudenten hiermee een extra last krijgen te dragen.

  Is hier al aandacht voor of zou dit nog aan de orde kunnen worden gebracht? Bij voorbaat dank.

  Beantwoorden

 5. ·

  Ik heb mij ingelezen over de langstudeerboete en begrijp redelijk hoe dit in elkaar zit, maar hoe zit het nu met deeltijdstudenten die voor het eerst een bachelor in zorg of onderwijs doen? Vorig jaar heb ik gehoord dat ik met bachelor international business (HBO) voor het wettelijk collegegeld een HBO studie Podotherapie kan doen. Dit komt neer op een studie van in totaal 3.5 jaar (dus sneller dan voltijd HBO ivm vrijstellingen). Tot nu toe (na 3/4 jaar) zit ik nog steeds op de rit en haal al mijn examens, wordt ik nu ook gestraft vanaf 2012, ook als ik alles volgens de planning haal? Ik dacht dat ze in de zorg meer mensen nodig hadden? De Randstad zit te springen om Podotherapeuten ivm veel diabetespatienten en reuma etc. Van 1700 naar 5000 euro is een heel verschil. Daarnaast werk ik 25 uur, maar heb natuurlijk wel huur etc die bij een dertiger horen. Kortom denkt er nog iemand aan de deeltijder die zeer gemotiveerd over het algemeen met een duidelijk doel studeert. Zou het redelijk vinden als na mijn 3.5 jaar de prijs om hoog gaat, maar niet nu ik vorig jaar gestart ben zonder hier vanaf te weten. Wordt een deeltijder nu ook een beboete langstudeerder? Voel mij aardig beledigd.

  Beantwoorden

 6. ·

  Ik ben een moeder van twee jonge kinderen (6 en 9 jaar), gehuwd en ik volg een deeltijdstudie voor docent beeldende kunst en vormgeving. Voor deze studie staat een studielast van 36 uur per week voor, dit zijn inclusief 10 contacturen. Ik ga twee avonden per week naar school. Ik leer niet alleen om hoe ik straks moet onderwijzen, maar ik moet ook veel produceren want het is toch een kunstopleiding. Vroeger was dit een academische opleiding en duurde toen vijf jaar. Sinds het een bachelor opleiding is zijn deze vijf jaar gepropt in vier jaar. De opleiding is daarbij ook nog eens veeleisend!! Mijn kosten zijn niet alleen de boeken en het collegegeld (ik betaal net zoveel als een voltijder) maar daar komen ook nog eens de kosten van het materiaal bij en deze kunnen oplopen tot over de 2.000 euro. Ik kan niet werken naast deze opleiding (te veeleisend) dus doen mijn man en ik het met een loon. De meeste deeltijders van mijn opleiding doen er zes jaar over om met een goed resultaat deze opleiding te kunnen afronden, dit is inclusief 2x een stage van een half jaar. Want hoe gemotiveerd ik ook ben (en dat ben ik, en dat zijn mijn collega-studenten) als een gemaakt kunstwerk met een onvoldoende wordt beoordeeld dan moet ik wel een hertentamen aanvragen, en zo loop ik weer een half jaar uit. Ik studeer alle schoolvakanties door maar toch kan ik niet voorkomen dat ik een lang-studeerder dreig te worden. Ik loop inmiddels op mijn tandvlees zo hoog is de druk inmiddels dankzij de nieuwe maatregel van uw collega Zijlstra. Ik was altijd erg gemotiveerd, maar ik voel me nu echt in de steek gelaten door de politiek. Ik moet mijn studie nu beëindigen omdat ik het financieel straks niet meer dragen kan, daar gaat mijn toekomstdroom om straks voor de klas te staan! Waarom maakt niemand zich hard voor ons deeltijd studenten? Wij betalen alles zelf, investeren in ons zelf om de maatschappij straks weer terug te betalen met een baan waar we nu voor studeren. En ja we hebben kinderen die ziek worden, naar logopedie, orthopedagoog, audioloog enz. moeten. We zijn leesmoeder / vader op de scholen van onze kinderen, we helpen ze met huiswerk/schoolwerk. Daar zorgen wij ook voor! Maar wie zorgt er voor dat wij onze opleiding af kunnen maken? Met vriendelijke groet van een moeder die moet zorgen, opvoeden, stagelopen, studeren, huishouden, betrokken zijn bij de school van haar kinderen maar niet in staat is om ook daarnaast te werken om die extra 3.000 euro collegegeld op te hoesten.

  Beantwoorden

 7. ·

  Mijn globale vraag is of echt alles en iedereen over 1 kam wordt geschoren wat betreft de boete voor langstudeerders? Want wat verstaat de Kamer dan precies onder langstudeerders? Als je ooit jaren geleden begon aan een studie, maar die vroegtijdig afbrak om vervolgens te gaan werken bijvoorbeeld en je wilt september 2011 opnieuw een hele andere studie starten en die Bachelor behaal je wel in 3 of 4 jaar, tellen je voorgaande studiejaren dan toch ook nog mee en moet je dan meteen a.s. september elkaar jaar 3000,- euro verhoogd collegegeld gaan betalen? Ik moet echt weten of het voor mij nu nog zin heb om in september verder, maar aan een andere studie te beginnen. Ik hoop echt dat jullie de nieuwe wetsregel nog wat rechtvaardiger kunnen krijgen, want de meeste deeltijdstudenten betalen hun studie al zelf zònder subsidie van de IB-groep en duaalstudenten krijgen hun collegegeld betaald van hun werkgever. Dus als het antwoord op mijn bovenstaande vraag “ja” luidt, dus de boete ook voor voormalige langstudeerders geldt, zullen dus potentiële studenten, die hiervoor al een gefinanciëerde andere voltijdopleiding niet hadden afgerond, niet meer in aanmerking komen voor een leerwerkplek.

  Beantwoorden

 8. ·

  Ik weet van verschillende fracties dat ze het olympisch plan 2028 steunen. Ik ga uit vanwege verschillende redenen; economisch, sportiviteit, landsbekendheid, infrastructuur, etc. Nu is er al jaren het plan om Nederland op elke olympische spelen “vast” in de top-10 landen qua medailles te krijgen. Dit wordt in Nederland vrij breed gesteund, en zo ook in de politiek. De olympische spelen in eigen land worden natuurlijk een stuk leuker als er ook gepresteerd wordt. Wanneer de politiek zowel het plan om Nederland in de top 10 te krijgen als de langstudeerboete steunt, zie ik daar een vrij groot knelpunt. Wat is het standpunt wat betreft deze boete voor topsporters van de verschillende fracties? Stel dat 100 topsporters in Nederland een jaar langer studeren, kost dit de staat 100×3.000=300.000 euro. Terwijl 3.000 euro voor veel sporters een reden kan zijn zich meer op hun studie te richten, en hiermee wellicht hun prestaties minder worden. Ikzelf hoop dat er een uitzondering voor topsporters op de langstudeerboete kan worden gemaakt, maar graag de mening van u politici.

  Beantwoorden

 9. ·

  Mijn vraag is of de huidige politiek enig idee heeft welke gevolgen de langstudeerdersboete heeft voor al zittende studenten. Ik ben een vrouw van 36 en heb vroeger nooit de gelegenhied gehad om te studeren. En ben daarom 2 jaar geleden gestart met een HBO opleiding. Dit doe ik naast een fulltime baan en een huishouden. Natuurlijk is het dan belachelijk om van jezelf te verwachten dat je de studie binnen de gestelde tijd kan afronden. Daarom dacht ik, ik doe er dan maar wat langer over. Daarbij ben ik niemand tot last toch? Ik betaal de studie immers geheel zelf. Ik begrijp echt niet waarom ik dan een boete moet betalen en vooral waarom? 3.000 euro extra betalen is voor mij geen optie. De enige keus die ik dan nog heb is stoppen. Niet iedereen komt uit een rijk gezin en dat hoeft ook niet. Maar geef deze mensen wel een kans! Het mag duidelijk zijn dat op het moment dat ik met mijn studie begon er nog niets bekend was over een langstudeerdersboete. Anders was ik er nooit aan begonnen. Alle tijd en geld die ik mijn studie heb gestoken is voor niets geweest. Heeft u daar wel eens bij stil gestaan?

  Beantwoorden

 10. ·

  Mijn klacht gaat over de langstudeerboete, maar eerst even een korte inleiding. Ik volg aan de UvA een duale Master Museumconservator. Deze opleiding duurt twee jaar en voor het behalen ervan zijn 120 ECTS vereist. De Master bestaat uit bijna 9 maanden fulltime studie, 1 jaar stage (waarin ik 4 dagen per week stage loop en 1 dag per week een vak volg) en ruim 3 maanden voor het schrijven van een scriptie. Gisteren ontdekte ik dat het tweede studiejaar door het CROHO niet officieel wordt erkend. Dit jaar geldt in het licht van de langstudeerregeling dus als het maximale jaar uitloop, waarmee er in de praktijk geen daadwerkelijke uitloopmogelijkheid bestaat – de letter van de wet prevaleert hier duidelijk boven de geest ervan. Omdat mijn stage (in museum Boijmans van Beuningen) onlangs met 9 maanden is verlengd, ziet het ernaar uit dat ik hierdoor in de problemen ga komen. Toen ik besloot om de langere stage te accepteren, was ik nog niet op de hoogte van bovenstaande problematiek, zodat ik de langstudeerboete niet in mijn afweging heb kunnen meenemen. Door mijn langere stage werk ik juist aan een goed CV en neem ik nu al actief deel aan de arbeidsmarkt. Precies wat Halbe Zijlstra met zijn wet wil bereiken. Ik ben natuurlijk niet de archetypische afwachtende luie student die zijn hand ophoudt bij het DUO en verder met zo weinig mogelijk inspanning voor een zesje gaat, integendeel: ik heb geen enkele vorm van studievertraging opgelopen en altijd goede cijfers gehaald. Door deze situatie dwingt Zijlstra mij echter om mijn scriptie af te raffelen en zo aan de langstudeerboete te ontkomen. Als dat niet lukt, is de enige uitweg de extra lening die het DUO specifiek voor deze boete aanbiedt (mijn stagevergoeding is natuurlijk geen reëel salaris en gaat grotendeels op aan de reiskosten naar mijn stageadres). Maar ik wil geen lening. Ik wil vanuit het rechtsgelijkheidbeginsel de erkenning dat mijn studie twee drukke jaren in beslag neemt, dat extra uitloop al genoeg kosten oplevert in de vorm van collegegeld en uitgesteld (marktconform) salaris en dat ik dus net zoveel recht op en behoefte aan een boetevrij jaar heb als iedere andere student.
  Kunnen jullie mijn situatie inkaderen in de context van bijvoorbeeld studenten die een pre-Master hebben gevolgd en inschatten of er ruimte in de uitvoering van de wetgeving bestaat om coulant met mij (en alle andere studenten aan een duale Masteropleiding) om te gaan? En hebben jullie mogelijkheden om deze situatie onder de politieke aandacht te brengen?

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *