Boete naar Draagkracht

draagkracht
foto: Wallpaperswide

Vraag aan D66, de PvdA, de PVV en de SP (kamerlid Berndsen, kamerlid Recourt, kamerlid Helder en kamerlid Gesthuizen)
Het boete systeem in Nederland is feitelijk een vorm van klassenjustitie. Immers iemand met een laag inkomen betaalt in verhouding met iemand die een hoog inkomen heeft, vele malen meer voor zijn boete. Is het mogelijk in plaats van een vast bedrag per overtreding een bepaald percentage van het inkomen in te houden. Op die manier wordt iedereen even zwaar belast bij een boete. Kunt u zich daarin vinden? Wat is uw visie daarover?

Antwoord van de SP (30/11, kamerlid Gesthuizen)
De SP is voorstander van inkomensafhankelijke geldboetes. Een geldboete komt op dit moment bij iemand met een laag inkomen veel harder aan dan bij iemand met een hoog inkomen. Mensen met hoge inkomens ervaren een geldboete dus niet altijd als straf. Wanneer de geldboete inkomensafhankelijk zou worden gemaakt wordt de boete door meer mensen als een straf ervaren.

Antwoord van D66 (11/1, kamerlid Berndsen)
Voor D66 is boete naar draagkracht niet aan de orde. Wanneer mensen een overtreding begaan staat een boetebedrag los van hun inkomen. Wie zich netjes gedraagt, hoeft ook geen boete te betalen.

Antwoord van de PvdA (20/1, kamerlid Recourt)
Wij zijn voor het opleggen van een boete naar draagkracht. Het is een eerlijk uitgangspunt om een boete en percentage van het inkomen te maken, zodat het iedereen (in theorie) even veel pijn doet. Wij pleiten hier dan ook voor bij de boetes die door de officier van justitie en rechter worden opgelegd. ‘Gewone’ verkeersboetes willen wij uitzonderen van deze regel. Het zou praktisch niet, dan wel alleen tegen onevenredig hoge kosten uitvoerbaar zijn om dit systeem in te voeren.

Geen antwoord van de PVV (1/3, kamerlid Helder)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

5 reacties


 1. ·

  Op welke wijze wordt de hoogte van de boete tot de ernst van de begane overtreding, door de overheid vast gesteld? Welke factoren spelen een rol bij het tot stand komen van deze beslissing? Speelt bijvoorbeeld het gemiddelde inkomen van de Nederlander hierbij een rol? Het kan natuurlijk ook zijn dat het niet van belang is om de hoogte van een boete vast te stellen onder het motto dit is alleen van belang voor diegene die een overtreding begaat en dat zijn wij niet.

  Beantwoorden

 2. ·

  Graag wil ik weten waarom boetes niet worden belast naar inkomen. Mensen die een paar ton per jaar verdienen, deert het niet als ze een keer door rood rijden. Terwijl iemand met een laag inkomen krom moet liggen. Hetzelfde geldt voor heffingskortingen en kinderbijslag. Mensen die vermogend zijn hebben echt geen kinderbijslag nodig voor hun kinderen. Laat kinderbijslag vooral zijn voor mensen en kinderen die dit nodig hebben.

  Beantwoorden

  1. ·

   Waarom zou het inkomensafhankelijk maken van verkeersboetes zulke hoge kosten met zich mee moeten brengen als ieder zijn persoonsgegevens al bij de overheid op tafel liggen?

   Beantwoorden

 3. ·

  Weer een voorbeeld van een voorstel vd tweede kamer dat alleen maar zou leiden tot uitvoeringscompplicaties. Moet het cjib of het OM of de rechter bij elke boete kijken naar het belastbaar inkomen? Wat is het peiljaar? Hardheidsclausule als inkomen recentelijk is gedaald? Uitvoeringskosten?
  Gewoon om deze reden al niet uitvoeren

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *