Stelling IPCC in Cancun

ipcc
foto: UN

Vraag aan het CDA, de PVV en de VVD (kamerlid Buma, kamerlid Wilders en kamerlid Blok)
Op de klimaattop in Cancun poneert het IPCC de stelling: De ontwikkelde landen hebben de atmosfeer verpest en dus moeten ze hun rijkdom afstaan en verdelen onder de slachtoffers. Het milieubeleid is hiermee verschoven naar een verplichte klimaatfinanciering via een nog op te richten centraal klimaatfonds en moet onderscheiden worden van ontwikkelingshulp. De westerse wereld moet zijn economische groei de komende twintig jaar stoppen. De bevolking moet minder kunnen kopen, vliegen en auto rijden. Rantsoenen moeten worden ingesteld. Verder moet de levering van energie worden beperkt om de mensen te dwingen minder te gebruiken. Wordt dit de uitkomst van de klimaattop in Cancun als aanloop naar de top in Zuid-Afrika in 2011? Wordt dit ook het beleid van de regering? Wat is uw mening hierover?

Antwoord van het CDA (1/3, kamerlid van Haersma Buma)
Aan het klimaatprobleem als gevolg van CO2-emissies, is door ontwikkelde landen meer bijgedragen dan door ontwikkelingslanden. Dat laatstgenoemden meer nadeel ondervinden van het klimaatprobleem legt een grote verantwoordelijkheid bij de ontwikkelde landen. Het CDA ziet de oplossing niet, zoals de stelling zegt, in het laten afnemen van de groei in de ontwikkelde landen. Evenmin in het ontzeggen van een economische groei. Nooit eerder was zoveel innovatie geïnspireerd op duurzaamheid. Fiscale maatregelen, subsidieregelingen, inkoopbeleid en de CO2 emissiehandel, zijn onder andere de instrumenten die de noodzakelijke transitie naar een duurzame en CO2-arme economie stimuleren. Daar zal uiteindelijk wereldwijd van geprofiteerd worden. Dat laat onverlet dat op korte termijn de ontwikkelde landen hun kennis en kunde moeten inzetten voor adaptieve maatregelen in ontwikkelingslanden.

Geen antwoord van de PVV (5/3, kamerlid Wilders)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (5/3, kamerlid Blok)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *