Resultaat Klimaattop Cancun

klimaattop
foto: Simon Bowden

Vraag aan het CDA, D66, GL en de PvdD (kamerlid Haverkamp, kamerlid van Veldhoven, kamerlid van Tongeren en kamerlid Thieme)
De klimaattop in Cancun heeft plaatsgevonden van 29 november tot 10 december. U bent op uitnodiging van staatssecretaris Atsma van Milieu aanwezig geweest. Kunt u aangeven welke meerwaarde uw controlerende taak heeft gehad door uw aanwezigheid in Cancun en welke resultaten u heeft bereikt? Kunt u besluiten noemen die genomen zijn in Cancun, die van belang zijn voor Nederland?

Antwoord van GL (20/12, kamerlid van Tongeren)
Liesbeth van Tongeren was lid van de officiële Nederlandse delegatie en haar taak was, staatssecretaris Atsma (milieu) kritisch en constructief volgen. Staatssecretaris Atsma had in de Tweede Kamer beloofd zijn uiterste best te doen om ervoor te zorgen dat er stappen zouden worden gezet op weg naar een nieuw klimaatakkoord. Liesbeth zag het als haar taak om er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat hij zijn groene beloftes waar zou maken. Stevige klimaatafspraken zijn goed voor Nederland. Het levert niet alleen een schoon milieu op, maar ook kansen voor banen in de duurzame sector.
In Cancún is er afgesproken dat rijke landen hun CO2-uitstoot in 2020 met 25 tot 40% teruggedrongen moeten hebben. Ook Nederland heeft daarmee ingestemd, maar met het huidige beleid halen we de 20% nog niet eens. Het lijkt ons dus duidelijk dat het Nederlandse klimaat- en energiebeleid ambitieuzer moet. Er moet nog een flinke schep bovenop vinden wij. In Cancún is ook afgesproken dat rijke landen de komende jaren 30 miljard dollar per jaar bij zullen dragen aan een klimaatfonds voor ontwikkelingslanden. Vanaf 2020 zullen rijke landen zelfs 100 miljard dollar per jaar bij gaan dragen aan het klimaatfonds, waarmee ontwikkelingslanden geholpen worden om klimaatverandering en de gevolgen ervan aan te pakken.
GroenLinks wil van de staatssecretaris weten hoeveel Nederland aan dit klimaatfonds bij gaat dragen. En vanaf wanneer gaan we beginnen met de betalingen? De uitkomst in Cancún is hoopgevend, maar we zijn er nog niet. Vanaf nu moeten we toewerken naar een eerlijk en effectief klimaatakkoord volgend jaar in Durban.

Antwoord van de PvdD (22/12, kamerlid Thieme)
De klimaatconferentie in Cancun heeft de wereld andermaal bepaald bij het levensbelang van tijdige en passende maatregelen om de CO2 uitstoot te verminderen. Na de doorgeschoten scepsis op de resultaten van IPCC, leek de discussie nog louter over het onderzoek te gaan en niet meer over het klimaatprobleem zelf dat nog steeds manifest is en waarvan de gevolgen steeds duidelijker worden.
Wanneer alleen regeringsvertegenwoordigers met elkaar zouden spreken op klimaatconferenties als deze, en parlementariërs zouden hun verrichtingen slechts vanaf grote afstand volgen, zouden de resultaten nog moeizamer en trager tot stand komen. Het is goed als parlementariër ter plekke controle en druk uit te kunnen oefenen. Het is niet goed aan te geven wat de aanwezigheid van één specifieke parlementariër betekent voor het proces en het resultaat, net zomin als aan te geven valt wat één druppel water doet bij het lessen van je dorst in relatie tot het glas water dat je drinkt.
Ik heb met veel deelnemers aan de conferentie gesproken en heb van velen teruggehoord dat ze de klimaatfilm Meat the Truth van de Nicolaas G. Pierson Foundation (het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren) als een eye opener ervoeren. Overigens werd de film tweemaal als side event getoond zonder bemoeienis van de Partij voor de Dieren of de NGPF. Hoewel ik het stellig van plan was aanwezig te zijn bij één van de vertoningen, liet het drukke schema dat niet toe. Ik ben wel aanwezig geweest bij het side event van staatssecretaris Atsma (dat gelijk met één van de vertoningen van Meat the Truth viel), en heb veel van gedachten gewisseld met de leden van de Nederlandse en buitenlandse delegaties. Ik hoop m’n steentje te hebben bijgedragen aan een groter klimaatbewustzijn in Nederland en de rest van de wereld.

Antwoord van D66 (24/1, kamerlid van Veldhoven)
De klimaatconferentie in Cancún was hét moment om nieuwe mondiale maatregelen te nemen om klimaatproblemen aan te pakken. D66 staat voor een ambitieuze agenda op dit gebied: we willen een schone, duurzame en leefbare planeet achterlaten voor de komende generaties. Zo vindt D66 dat we moeten durven kiezen voor een radicale omslag voor overgang naar een duurzame energiehuishouding. Onze stip aan de horizon is, dat we in 2050 alleen nog hernieuwbare energie verbruiken.
Ik was in Cancún om er alles aan te doen om de afspraken die we eerder in de Tweede Kamer hadden gemaakt ook op de mondiale agenda te krijgen, en om met collega’s te sparren over aanpak en oplossingen. Zo heb ik bij staatssecretaris Atsma bij het voorbereidende debat naar aanloop van de klimaatconferentie aandacht gevraagd om het behoud van tropische bossen en het terugdringen van de CO2-uitstoot in de scheep- en luchtvaartsector. Ik heb gedurende het bezoek aan de klimaatconferentie onder andere deelgenomen aan een debat met jongerenvertegenwoordigers en was als lid van de delegatie aanwezig bij onderhandelingen over onder andere het Clean Development Mechanism. Bovendien was deze conferentie ontzettend nuttig om kennis en ideeën uit te wisselen met klimaatexperts van over de hele wereld. Ik ben blij dat we aan het einde van de conferentie ook een aantal goede afspraken hebben gemaakt, bijvoorbeeld op het gebied van emissiedoelstellingen, ontbossing en financiering. Het kan altijd meer, beter en ambitieuzer, maar we zijn hoopvol gestemd door deze belangrijke stap.

Geen antwoord van het CDA (11/3, kamerlid Haverkamp)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *