Burger Service Nummer

burger
Vraag aan het CDA, D66, GL en de VVD (30 mei 2017, kamerlid Bruins Slot, kamerlid van Engelshoven, kamerlid Özütok en kamerlid Wörsdörfer)
Tegenwoordig vindt er veel persoonsfraude plaats en moeten wij vanwege de digitalisering erg voorzichtig zijn met onze persoonsgegevens. Speciaal met ons Burger Service Nummer (BSN). Vroeger was dit echt geheim en alleen bekend bij mij en de overheid. Wat schetst mijn verbazing om het de fraudeurs / dieven gemakkelijk te maken drukt onze overheid dit geheime nummer, waar je voorzichtig mee moet zijn, overal op af: zorgpas, rijbewijs, id-kaart, paspoort. Ik snap het dat als ik een rijbewijs opvraag dat dit bij de gemeente wordt geverifieerd. En daarna kan na identificatie gewoon het rijbewijsnummer gelinkt worden aan de persoon. Maar als dit al geverifieerd is waarom in godsnaam moet dit geheime BSN overal te pas en onpas op gedrukt worden.
Ik als veiligheidskundige ben gewend bij incidenten te kijken naar de oorzaak / bron. Indien het BSN nergens op vermeldt staat (wat geen toegevoegde waarde heeft) dan kan er ook niet mee gefraudeerd worden. Ook in een grijs verleden als ik aangehouden werd door een agent, kon hij d.m.v rijbewijs verifieren wie ik was. Of zet dit soort gegevens in die zo magische chip van je paspoort. Mijn vraag is: Kan het BSN van alle pasjes worden verwijderd, zodat het alleen zichtbaar is voor een controlerende instantie of de overheid en niet voor iedereen?

Antwoord van de VVD (1/6/17, kamerlid Wörsdörfer)
Identiteitsfraude is natuurlijk zeer irritant. Daarom proberen we dat zoveel mogelijk te voorkomen door iedereen op de risico’s van identiteitsfraude te wijzen. Als je bijvoorbeeld een kopie maakt van een identiteitsbewijs, dek dan je Burgerservicenummer (BSN) af om eventuele fraude voor te zijn. Het vermelden van het BSN op reisdocumenten draagt geen grotere risico’s mee dan het vermelden van andere persoonsgegevens op reisdocumenten. Risico’s voor identiteitsfraude liggen hoofdzakelijk in het combineren van het BSN met andere persoonsgegevens uit andere bronnen.
Om fraude door behulp van het BSN te voorkomen is er een aantal maatregelen genomen. Zo is er door minister Plasterk in 2013 besloten om bij nieuwe identiteitsbewijzen het BSN te vermelden aan de achterzijde om eventuele fraude niet met één kopie mogelijk te maken. Helaas is het laten verdwijnen van het BSN op je identiteitsbewijs een lastige operatie, aangezien iedere Nederlander de wettelijke plicht heeft om zijn of haar BSN te kunnen overhandigen. De suggestie die je doet om het BSN op te nemen in de magische chip die zich bevindt in de identiteitsbewijzen heeft de minister in 2013 al ter harte genomen en ingevoerd. Maar omdat iedereen te allen tijde dit nummer paraat moet hebben, staat dit nummer op ieders identiteitsbewijs. Mocht je nog nadere vragen hebben, dan hoor ik het graag.

Antwoord van D66 (4/7/17, kamerlid van Engelshoven)
Wij sluiten ons aan bij voorgaand antwoord van de VVD. De precieze reactie uit 2013 over waarom het BSN in het paspoort moet staan, is overigens hier te vinden: ‘Reisdocumenten – Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (25764)‘.

Antwoord van het CDA (24/8/17, kamerlid Bruins Slot)
Het CDA heeft er in 2013 voor gepleit om het BSN niet langer op de voorkant van de identiteitskaart en op de houderpagina van het paspoort af te drukken. Op die manier wordt het voor de burger gemakkelijker een kopie te maken, zonder dat degene voor wie die kopie bestemd is, meteen het BSN krijgt. Het BSN is niet geheim, zoals bijvoorbeeld in pincode geheim is. Het aantal instanties dat om een BSN mag vragen is beperkt tot overheid, zorg en onderwijs. Om fraude te voorkomen is elke organisatie verplicht om te controleren of het BSN en degene die het gebruikt bij elkaar horen.

Geen antwoord van GL (30/8/17, kamerlid Özütok)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

1 reactie


  1. ·

    Bedankt voor alle reacties, maar nog steeds heb ik hetzelfde probleem. Als ik staande gehouden wordt door de politie dan kan hij aan mijn rijbewijs en foto gegevens zien wie ik ben.
    U vind identiteitsfraude irritant en zegt u hoeft dit nummer alleen af te geven aan overheidsinstanties. Weet u hoeveel kamer en huisverhuurders deze gegevens gewoon opvragen en het Bsn Nummer gewoon wil hebben. Lever je dit niet aan dan kun je gewoon het huis/kamer niet huren. Helaas creëert de overheid voor allerlei lieden de gelegenheid om gemakkelijk te frauderen. Net zoals de vinger afdruk op het paspoort, het enige wat nog echt van mij was en waarmee niet gefraudeerd kon worden, zolang men geen crimineel was had niemand dit tot zijn beschikking. Met een overheid als u zal de toekomst waarschijnlijk wel uit gaan zien als: kind wordt geboren gelijk een chip onder huid in schieten met alle gegevens en een barcode. Bloed af tappen kan men dit gelijk koppelen aan mogelijke erfelijke ziektes, risico’s en kosten. Griezelig, gezien het feit dat de overheid, zorg en etc vaak veel gegevens verliest op een laptop, gehackt etc. wordt. En de overheid weet alles. In de 2de wereldoorlog was hitler ook blij met de data gegespijkerd door de overheid. Maar helaas u bepaalt het volk betaald.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *