Huurverhoging en Rendement

huurverhoging
Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (27 mei 2017, kamerlid Ronnes, kamerlid van Eijs, kamerlid Asscher en kamerlid Koerhuis)
Na 24 jaar wachten, heb ik een fijne sociale huurwoning kunnen krijgen. Ik zou hier graag de rest van mijn leven willen blijven wonen, ik ben echt ontzettend gelukkig met dit huis. Mijn inkomen in box 1 valt binnen de grenzen van de sociale huur, en dit is ook nooit anders geweest. Omdat ik onlangs een erfenis heb gekregen, kom ik nu echter voor de belastingdienst op basis van fictief rendement qua inkomen uit boven de grens voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit inkomen in box 3 bestaat alleen helemaal niet. Ik spaar en de rente is inmiddels ongeveer 0,3%, wat betekent dat ik veel en veel meer belasting betaal dan dat er rendement is. Dat is erg vervelend, en het is niet goed te begrijpen dat het in Nederland tot nu toe niet lukt om belasting over het reële rendement te heffen, of waarom er niet gekozen is te belasten op basis van het huidige renteniveau van minder dan 1%.
Maar daarnaast krijg ik ook te maken met een inkomensafhankelijke huurverhoging. Ik maak me daar grote zorgen over, omdat de huurverhoging tot maar 2 jaar wordt teruggedraaid bij een inkomensdaling (mijn inkomen zakt vanzelf, omdat ik in moet teren op het vermogen). Het frame ‘scheefwoner’ vind ik onjuist en belastend. Niet alleen voor mijn eigen situatie overigens, ik denk dat er heel veel mensen zijn met wisselende inkomens / promotie een aantal jaar voor naderend pensioen / een partner met een tijdelijke baan etc. Mijn vragen zijn:

  • Wat is de mening van uw partij over het (niet-realistische) fictieve rendement, dat wordt meegeteld voor inkomensafhankelijke huurverhoging en ‘scheefwoon’ – beleid?
  • Wat is de mening van uw partij over het maar zeer beperkt terugdraaien van de inkomensafhankelijke huurverhoging bij inkomensdaling? Vindt u het terecht dat mensen de rest van hun leven een hogere huur moeten betalen omdat er tijdelijk sprake was van een (soms zelfs fictief) hoger inkomen?

Antwoord van D66 (29/5/17, kamerlid van Eijs)
Bedankt voor uw vragen. Ik ga gelijk in op de twee vragen die u stelt. Wij willen zo snel mogelijk af van het niet-realistische fictieve rendement als basis voor belasting. We willen bijvoorbeeld dat als je spaargeld hebt, er gekeken wordt naar het daadwerkelijke gemiddelde rendement op een spaarrekening. Je wordt dan eerlijker belast dan nu. Datzelfde rendement wordt dan meegenomen in het inkomen dat wordt gebruikt om te bepalen of een inkomensafhankelijke huurverhoging op z’n plaats is.
Uw tweede vraag gaat over een daling van het inkomen, waardoor de inkomensafhankelijke huurverhoging teruggedraaid zou moeten worden. Het is natuurlijk niet eerlijk als mensen zolang als ze in een huis wonen de hogere huur moeten betalen, omdat ze een korte periode een hoger inkomen hadden. Corporaties moeten rekening houden met het gedaalde inkomen en de huur ook weer verlagen als het inkomen daalt. Wat ons betreft draaien corporaties de huurverhogingen van meer dan 2 jaar terug als het inkomen (helaas) veel gedaald is.

Antwoord van het CDA (31/5/17, kamerlid Ronnes)
Hierbij onze reactie op de twee vragen:

Fictief rendement
Mensen die wel sparen krijgen van de belastingdienst een aanslag gebaseerd op een fictief rendement dat hoger is dan een bank op dit moment uitkeert. Dat klopt niet. Als het aan het CDA ligt gaan we daarom het reële rendement belasten. Daarop vooruitlopend verlagen wij de belasting op spaargeld in ons verkiezingsprogramma

Inkomenstoets
Huurders moeten jaarlijks inzicht geven in hun financiële situatie, zodat kan worden vastgesteld of een woning nog passend is bij het inkomen. Wanneer wordt vastgesteld dat iemands inkomen inmiddels te hoog is voor de betreffende huurwoning dan krijgt de huurder in de eerste plaats een huurverhoging opgelegd die past bij het inkomen. Gemeenten en corporaties moeten een actievere rol gaan spelen bij het tegengaan van scheefwonen, door te sturen op doorstroming van scheefwoners. Onder meer door stimulerende maatregelen, zoals korting op bouwgrond voor mensen die een sociale huurwoning achterlaten.

In de gereguleerd huursector zal ook beter geregeld moeten worden dat deze verhogingen moeten worden teruggedraaid wanneer het inkomen hiertoe aanleiding geeft. Het fenomeen fictief inkomen verdiend hierbij zeker de nodige aandacht.

Geen antwoord van de PvdA (27/8/17, kamerlid Asscher)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (27/8/17, kamerlid Koerhuis)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *