Collaboratie met Nazi

collaboratie
foto: Bundesarchiv

Vraag aan het CDA (kamerlid Biskop)
Mijn vader was ondergedoken in Noord-Brabant en verzette zich zoveel hij kon tegen de bezetters van ons land. Hij had echter een veel grotere hekel aan collaborateurs, mensen die samenwerkten met de bezetter van ons land. Kunt u me uitleggen waarom u een kamerlid vergelijkt met de bezetters van ons land in de jaren ’40-’45 en vervolgens met deze persoon samenwerkt? In mijn vaders definitie bent u hiermee een collaborateur. Klopt dit volgens u? Collaboreert de hele CDA-fractie volgens u nu met een Nazi?

Antwoord van het CDA (30/11, kamerlid Biskop)
U heeft gereageerd op een artikel in De Volkskrant over de door mij verzorgde fractieopening d.d. 23 november 2010. Wij beginnen de fractie volgens goed gebruik met een opening die elke week weer door een andere collega in de fractie wordt verzorgd. Dat moment vindt plaats in de beslotenheid van de fractie. Het is een moment waar wij veel waarde aan hechten, omdat het in de politieke hectiek van de dag een moment van reflectie en bezinning is. Ik betreur het dan ook zeer dat dit op deze manier in de openbaarheid is gekomen. Wel wil ik hierbij een toelichting geven over wat ik heb gezegd. Ik neem daarbij afstand van de kop van De Volkskrant. Wat ik beoogde was om duidelijk te maken dat er een sterke individualistische tendens in de samenleving is. Een sentiment in Europa dat leidt tot het reageren met boosheid om alles wat niet naar wens verloopt. Een verwijzing naar politieke partijen heb ik niet zelf gemaakt, ik signaleer alleen een maatschappelijke trend. Mijn inbreng sluit af met een verwijzing naar MatteĆ¼s. In dat bijbelboek vind ik als christendemocraat de inspiratie om met geloof, hoop en liefde te werken aan een betere wereld. Het regeerakkoord waar het CDA nu voor staat, is daarvoor het uitgangspunt. Ik roep iedereen op, van welke achtergrond dan ook, om hieraan een bijdrage te leveren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *