De Politiek is Doorgeslagen

Politiek

Het is zover (start tweede kabinet Rutte, 5 november 2012). De politiek heeft ons nu zodanig beledigd dat we ze niet meer serieus nemen. Er zijn nu zoveel lastenverzwaringen voor de hard werkende Nederlander bedacht, dat de meeste mensen hard geraakt gaan worden. Een gezin met een of meerdere kinderen en twee werkende ouders gaat o.a. last krijgen van:

 • verhoging zorgpremies en hogere eigen risico’s;
 • verlaging kinderbijslag;
 • hogere kosten voor de kinderopvang;
 • verhoging BTW van 19% naar 21%;
 • scheefwonen als ze in een huurhuis zitten, of;
 • meer kwijt aan aflossing voor koopwoning;
 • school voor kinderen (lagere school tot universiteit) wordt duurder;
 • een SDE+ opslag (regeling met een enorme door de staat afgedwongen geldoverdracht van arm naar rijk) op de energierekening voor de stimulering van duurzame energie. Daarnaast is geadviseerd om een extra belasting van 6 cent per kubieke meter gas te gaan heffen om het plaatsen van windmolens mogelijk te maken, etc…;
 • verhoging assurantiebelasting van 9,7% naar 21%;
 • indirecte verhogingen van de belastingschijven door de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk te maken.

En dan met zo’n smile op hun gezicht vertellen dat de sterkste schouders makkelijk deze lasten kunnen dragen. Op deze manier slaan ze het hele werkende middenveld tot 70.000 euro bruto aan barrels. Sterkte iedereen met het kabinet Rutte-II.

Wij sturen geen vragen meer naar het parlement en verwerken geen antwoorden meer. Rutte en Samsom willen een brug slaan naar de burgers? Laat me niet lachen. Het fundament van de brug bestaat volledig uit lastenverzwaringen en zal drijfzand blijken te zijn. Of wordt het ‘A Bridge Too Far‘.

PS: De Hertogin Hedwigepolder onder water zetten, omdat de vaargeul naar de Belgische haven van Antwerpen beter bereikbaar is voor grotere schepen, is voor ons de bekende druppel die de emmer doet overlopen. Het is een regelrechte aanval op onze Nederlandse geaardheid, onze eeuwenlange gevecht tegen de zee. Vruchtbare land teruggeven aan de zee onder het mom van milieu herstel. Dit is logica op de vierkante millimeter.

We zijn boos, heel boos. Zie ook onderstaande uitspraken.

JSF en Uruzgan

PvdA-leider en vicepremier Bos zei: ‘We gaan definitief weg uit Uruzgan’. Dit leidde in de nacht van 19 op 20 februari 2010 uiteindelijk tot de val van het kabinet Balkenende-IV. PvdA-leider Samsom geeft op 19 september 2013 aan over de aanschaf van de JSF: ‘We hebben nog geen standpunt ingenomen. Ik weet niet of ik dit besluit kan steunen’. Dit leidde op …… tot de val van het kabinet Rutte-II.

Hans Spekman op 31 augustus 2013

Partijvoorzitter Hans Spekman (PvdA) zegt: ‘De PvdA-fractie is als een team teruggekomen van een tweedaagse fractiebijeenkomst in Sneek. Hij zegt dat gehoord te hebben van verschillende fractieleden.’

Jeroen Dijsselbloem op 23 augustus 2013

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) geeft namens het voltallige kabinet aan dat: ‘Nieuwe steun voor de Grieken volgend jaar onvermijdelijk is (derde pakket: 10 miljard; totaal drie pakketten is dan 250 miljard).’ En dus daarom krijgen wij in 2014 nieuwe lastenverzwaringen over ons heen. Hoe is het mogelijk dat er nog Nederlanders zijn die dit normaal vinden.

Extra 8 miljard bezuinigen in 2014

Het kabinet gaat in 2014 voor 8 miljard euro extra bezuinigen. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA): ‘Aan lastenverzwaringen voor de burgers is niet te ontkomen.’ Op 14 augustus 2013 zegt de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher (PvdA): ‘We gaan geen 8 miljard doen, is onzin verhaal.’

Diederik Samsom op 13 juli 2013

PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom noemt de inkomensverdeling in ons land oneerlijk. Hij vindt dat de nivelleringsplannen van het kabinet moeten doorgaan, ook al raken die het economisch herstel. De impact van een eerlijker inkomensverdeling op de economie is gelukkig heel klein. Ik geloof dat het een paar duizend banen is. Alsof het niets is. Voor Samsom is het herstel van de Nederlandse economie niet zo interessant en belangrijk. De socialist vindt linkse idealen als inkomensnivellering en het ‘werken en sparen mogen niet lonen’-principe véél belangrijker. Het ultieme doel: iedereen even arm. Zelfs de SP zoals Harry van Bommel: ‘Samsom’s nivelleringsfeest kost ‘een paar duizend banen’; het zal je baan maar zijn. Partij van de Arbeidsloosheid’, vinden Samsoms idealen te ver gaan. En dat zegt wat.

Genoeg is genoeg

De Gouden Regel

Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet. Behandel dus anderen zoals je door hen behandeld wil worden.

If individuals truly follow the ‘golden rule’ of ’treating others as you would like them to treat you’, refuse to be mindkontrolled by the Controlled major Mass media (CMMM), television, video games, maintain their personal character, a commitment to truth and honesty, and maintain their basic human right to self-defense and the defense of their family and nation from outside invaders and any enemy within, this evil onslaught of the Third Force can be stopped. The Third Force is only able to gain ground and power as long as humans behave in unnatural ways and violate God Almighty’s laws. Doing what is wrong which essentially is violating the golden rule, harming others, oneself or one’s family or nation is what gives the Third Force a means to invade.

Alexander Pechtold op 14 mei 2013

Kamerlid Alexander Pechtold (D66) geeft aan: ‘Het kabinet moet volgend jaar toch de ingreep in de WW doorvoeren die het in het regeerakkoord had aangekondigd. Het uitstel volgens het Centraal Planbureau is slecht voor de werkgelegenheid. Het sociaal akkoord is juist niet sociaal, want het vernietigt banen. De WW-ingreep kan een belangrijke bijdrage leveren aan de extra bezuinigingen van 6 miljard die in 2014 nodig zijn. De maatregel levert 1 miljard euro op. Verder moeten we bezuinigen op kindregelingen, zoals de kinderbijslag.’

Mark Rutte op 14 juni 2013

Premier Mark Rutte (VVD): ‘Bij het opstellen van de begroting zijn de ramingen van het Centraal Planbureau ‘relevant’, maar de Brusselse begrotingsregels zijn uiteindelijk leidend’.

Jeroen Dijsselbloem op 13 juni 2013

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) zei in de Tweede Kamer: ‘Het kabinet richt zich bij nieuwe bezuinigingen volgend jaar op de economische ramingen van de Europese Commissie. Brussel beveelt Nederland aan om volgend jaar 6 miljard euro te bezuinigen. De Europese ramingen vormen een nieuwe werkelijkheid, die naast de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) zijn komen te staan. Het rapport van de Europese Commissie is er en het kabinet zal op basis daarvan besluiten. Tot nog toe hamerde het kabinet steeds op het belang van de ramingen van CPB, maar dat is veranderd: Nederland volgde – dat was een eigen politieke keus – altijd het CPB. Dat kunnen we nog steeds doen, maar daar is de raming van de Europese Commissie bijgekomen.’

De Europese Commissie komt in november met nieuwe ramingen en zal dan beslissen of Nederland extra tijd krijgt om het begrotingstekort onder de 3 procent te brengen. Dat kan als het kabinet wel heeft laten zien structureel 6 miljard euro te willen bezuinigen en daarnaast de economische groei tegenvalt.

Resultaat: De Nederlandse soevereiniteit is uitgeleverd.

Mark Rutte op 1 juni 2013

Premier Mark Rutte (VVD) heeft de afgelopen weken regelmatig gezegd dat nieuwe maatregelen voor maximaal eenderde uit lastenverzwaringen mogen bestaan, en voor de overige tweederde uit het snijden in overheidsuitgaven. Maar die verhouding is voor 2014 niet haalbaar, zo bevestigen bronnen bij beide partijen. Belastingverhogingen zijn in een later stadium makkelijker door het parlement te krijgen en snijden in overheidsuitgaven komt te langzaam op gang om in 2014 al een groot positief effect te hebben.

Mark Rutte op 24 mei 2013

Premier Mark Rutte (VVD) vindt het huidige kabinet, wat personele samenstelling betreft, een van de beste ministerraden sinds de Tweede Wereldoorlog. Hij wees niet alleen op sterke VVD-bewindslieden, maar ook op PvdA’ers zoals Jeroen Dijsselbloem en Lodewijk Asscher.

Jeroen Dijsselbloem over SNS

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA): ‘SNS Reaal is volledig in handen gekomen van de Nederlandse Staat. SNS REAAL is op basis van de Interventiewet genationaliseerd. Anders dan bij de eerdere staatssteun aan banken zijn de aandeelhouders en de achtergestelde crediteuren onteigend, waardoor hun vorderingen volledig hun waarde verliezen.’

Mark Rutte op 5 februari 2013

Premier Mark Rutte (VVD) op 5 februari 2013: ‘Als u een referendum wilt, richt u maar een politieke partij op.’

Sybrand van Haersma Buma op 5 februari 2013

Kamerlid Sybrand van Haersma Buma (fractieleider CDA) verliet op 5 februari 2013 het kamerdebat voordat het was afgelopen, om op tijd aanwezig te kunnen zijn in de Vara studio (Amsterdam) voor het programma ‘Pauw en Witteman’. De kamervoorzitter meldde het volgende: ‘De heer Buma heeft zich afgemeld voor de rest van het debat.’

Mark Rutte breekt weer belofte

De volgende belofte uit het Verkiezingsprogramma van de VVD 2012-2017 is door premier Mark Rutte gebroken: ‘De VVD wil kansarme immigratie verder terugdringen. Als EU-regels dit streven hinderen, moet een opt-out worden bepleit. EU-regels zijn dan minder of niet van toepassing.’ In de brief aan de tweede kamer over de toespraak van de Britse premier Cameron (pagina-2, tweede alinea) staat namelijk: ‘Op pragmatische wijze zal moeten worden bezien of sommige, eerder bij de Europese overheid belegde verantwoordelijkheden en taken niet beter door de overheden van de lidstaten kunnen worden uitgevoerd. Het kabinet streeft hierbij niet naar een herdefiniëring van de Nederlandse relatie met de EU en wil geen specifieke opt-outs bedingen.’

Mark Rutte op 1 februari 2013

Premier Mark Rutte (VVD) en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) verdedigen op 1 februari 2013 het topsalaris (550.000) van de nieuwe bankdirecteur van SNS (staatseigendom). ‘Anders had je geen topman gekregen. Dit is een marktconform salaris in het belang van de belastingbetaler.’ en ‘Van Olphen verdient al minder dan zijn voorganger Ronald Latenstein. Het is een beloning die nu nodig is voor de kwaliteit aan de top van de SNS.’ Het salaris (balkenendenorm = 193.000) van de ’topvrouwen- en mannen’ in de Nederlandse regering is marktconform en in ons belang. Het is dus een kwestie van kwaliteit.

Mark Rutte op 11 januari 2013

Premier Mark Rutte (VVD) gaf op 11 januari 2013 aan dat we op internet fatsoenlijker met elkaar moeten omgaan. Zou hij de heer Spekman willen vragen of de uitspraken Leers zet het mes op de keel van Mauro, en snijdt hem half door.‘ en ‘Eerst zeggen dat hij het er zo moeilijk mee heeft, en haar dan gewoon het land uit gooien. Als hij voor me had gestaan toen ik dat interview las, had ik hem op zijn neus geslagen. het fatsoen is waar hij aan denkt.

Mark Rutte en Hans Spekman

 • Mark Rutte (Lunteren, 2 november 2012)
  ‘Het is simpelweg niet mogelijk om de gevolgen van de maatregel te berekenen. We zullen kijken wat de effecten zijn. We zullen zorgen voor maatwerk.’ Dus zonder te weten hoe de plannen zullen uitpakken heeft hij een handtekening onder het akkoord gezet!
 • PvdA congres (Den Bosch, 3 november 2012)
  Moties van PvdA-leden of -afdelingen, die strijdig zijn met het regeerakkoord van VVD en PvdA konden niet in stemming gebracht worden op het congres zaterdag 3 november 2012 in Den Bosch. Dat had het partijbestuur van de PvdA besloten.
 • Hans Spekman (voorzitter PvdA, 3 november 2012)
  Het is heel redelijk dat een gezin, waarvan de ouders beiden 70.000 euro verdienen, er straks 450 euro per maand op achteruit gaat. Waarom is het nodig dat mensen die het al goed hebben er elke keer weer op vooruit gaan? Waarom moet ik medelijden hebben met die mensen? Nivelleren is een feest.
 • Lodewijk Asscher (‘beoogd’ vice-premier, 3 novemver 2012)
  Het wordt zelfs heel moeilijk. We zijn in een nieuwe tijd aangekomen. De tijd van meer is voorbij. De tijd van minder is aangebroken. Zie voor commentaar: Het regeerakkoord is de facto een staatsgreep van de pessimistische PvdA
 • Guusje ter Horst (Lid Eerste Kamer voor de PvdA, 10 november 2012) noemt de nivellering in het Regeerakkoord ‘een meesterzet’ van de PvdA. De VVD kan niet anders dan het verkleinen van de inkomensverschillen accepteren.
 

6 reacties


 1. ·

  Kan iemand mij het verschil uitleggen tussen: Afschaffen hypotheek rente wat mij € 650 extra in de maand gaat kosten en waar de staat nog wat aan heeft of dat ik € 752 zorgpremie PER MAAND moet gaan betalen waar ik geen bal aan heb en waar de staat ook niets aan heeft. Kortom, onder wat voor STEEN ben je vandaan gekropen als je dit gaat bedenken. Als je Nederland echt failliet wil hebben is het nu de kans. Mensen kunnen die € 650 per maand niet missen en ik die € 752 zorgpremie ook niet. En dan heb ik het nog niet over mensen waarvan de waarde van hun huis lager is geworden dan de hypotheek. Die gaan dus als eerste failliet, de rest volgt spoedig. Ik vrees dat we in dit apenland af stevenen op een nationale belastingstaking als ze zo door gaan. En laat ik duidelijk zijn, een belastingstaking waarbij de burgers geen cent meer betalen is al helemaal funest voor Nederland. En op Griekse toestanden zitten we hier niet te wachten, maar worden wel kunstmatig door PVDA en VVD gecreëerd.

  Beantwoorden

  1. ·

   In eerste instantie was ik blij met dit kabinet, een perfecte mix die zichzelf wel in evenwicht zou houden. Maar nu er steeds meer bedenksels naar buiten komen begin ik toch serieus te twijfelen. Met 2 kinderen op de middelbare school moeten we al met z’n tweeen werken om rond te kunnen komen. Ik verdien redelijk maar moet al enkele hondereden euro’s bijleggen om op mijn werk te komen. Straks gaat de kinderbijslag omlaag, de zorgpremie omhoog en de hypotheekrenteaftrek omlaag. Rutte en Samson blijven volhouden dat het wel meevalt omdat de loonbelasting omlaag gaat, het is nu soms al moeilijk om rond te komen. Ik ben best wel een beetje bang wat de toekomst ons gaat brengen. Laten we ons weer met z’n allen naar de slachtbank leiden zoals we altijd doen of komen we in actie?

   Beantwoorden

 2. ·

  Daarom was Mark Rutte dus dit jaar bij de Bilderberg conferentie in Chantilly, Virginia in de Verenigde Staten samen met Alexander Pechtold en Uri Rosenthal. Het Nederlandse volk moet klaargestoomd worden voor de nivelleringsgolf van de EU. Alles naar de zuidelijke landen van Europa. Wat een feest zal dat worden! Een waar Bacchanaal. Deze nivellering zal komen als een stoomwals om de vele schulden, die nu bij de Europese Centrale Bank liggen, te betalen. Mark Rutte weet dondersgoed wat hij gedaan heeft.

  Beantwoorden

 3. ·

  Vergeten detail: Kabinet Rutte gaat in 2015 ook de aftrekpost: levensonderhoud voor kinderen onder de 21 jaar afschaffen. Uitleg: Is een forfaitaire aftrekpost voor een gescheiden ouder, die kinderalimentatie betaald voor zijn/haar kind/kinderen. Gemakshalve vergeet men te melden, dat kinderalimentatie wordt berekend naar de bekende tremanormen, die een rechter hanteert en gebruikt, om de uiteindelijke draagkracht van iemand te kunnen berekenen. Uit de rekensom onderaan de streep, wordt de draagkracht van een ouder bepaald en moet uit deze kinderalimentatie worden betaald. Dit te betalen bedrag, wordt via een gerechtelijke beschikking vastgelegd. Om de draagkracht van een betalende ouder vast te stellen, wordt het voordeel van de aftrekpost in een bedrag OPGETELD bij de draagkracht. Beseft kabinet Rutte wel, dat vele gerechtelijke beschikkingen, die zijn afgegeven, waarbij een draagkracht is vastgesteld volgens vaste tremanormen niet meer kloppen en de draagkracht van een betalende ouder, niet meer volgens de wettelijke maatstaven klopt. Is het de bedoeling, dat iedere betalende ouder, weer naar de rechter moet stappen, om deze draagkracht te herzien, terwijl de draagkracht wordt berekend van een ouder, op het niveau van de bijstand. M.a.w. betalende ouders kunnen door deze maatregel zwaar in de problemen komen. De draagkracht, die overblijft, boven het bijstandsniveau moet immers betaald worden aan de kinderalimentatie, waarbij de aftrekpost wel bij opgeteld is en dan niet meer van toepassing is. Betalende ouders van kinderalimentatie kunnen zwaar getroffen worden, terwijl er een gerechtelijke beschikking aanwezig is, waarbij rekening wordt gehouden met het voordeel van deze aftrekpost.
  BAH EN NOG EENS BAH. De overheid is onbetrouwbaar.

  Beantwoorden

 4. ·

  Ik vraag me af of de heer Rutte en Samsom nog wel kunnen slapen. Wij als gezin niet meer. Ik hoor en lees dat in de landen om ons heen het zelfmoord aantal schrikbarend stijgt. Dit zal in Nederland ook gaan gebeuren. Ik ben maar een eenvoudige vrouw, met een klein baantje en mijn man werkt fulltime, helaas bij Defensie. Maar hoewel ik heel gemiddeld ben, overzie ik wel de gevolgen van al deze acties. Ten koste van alles moet de staatsschuld terug gedrongen worden. Er kleeft straks bloed aan de handen van Rutte en Samsom. De economie is helemaal kapot bezuinigd. Ik feliciteer de heren die zich laten leiden door macht. Zij bepalen wie leeft en wie overbodig is. Breed en schaterend lachen, dat is waar jullie goed in zijn. Ik stem NOOIT meer op een gevestigde partij. Ik heb me nog nooit zo vies en misbruikt gevoeld en dat gevoel wil maar niet verdwijnen, alsof ik verkracht ben.

  Beantwoorden

 5. ·

  Ik kan hier nog wel wat aan toevoegen. De privatiseringsdrang van de overheid en dan de verantwoordelijkheden verschuiven. Openbaar vervoer is een crime sinds de overheid het heeft aanbesteed. Dit mag er van mij wel bij. 2x zo duur voor sommigen (onder andere mijn zoon van 90 naar 170 euro in de maand). En dan de minachting, de woorden als scheefwonen, het is net zo erg als wilders. Het is nog erger het wordt geaccepteerd. Dan het woord zelfredzaamheid en zelfstandigheid naar gehandicapten en de overheid laat iedereen met procedures en geldverschuiverijen gewoon barsten. Dan die eeuwig aflatende minachtende wijze van denken over profijt! Terwijl ze zelf de grootste nemers zijn. Als de werknemer nu een kadootje krijgt van de werkgever is het loon in natura. Samson over de korting op hypotheekrente. Het kan niet op! de Politiek is ziek. En dan terug naar het OV, je kunt je klacht niet meer kwijt. Niemand doet er iets mee. De overheid heeft het afgeschoven. Probleem opgelost. Ze hebben het over de balk gegooid, zoals ze dat structureel doen. Het wordt nog veel erger. De burger raakt en is de weg kwijt. Ik schaam me Nederlander te zijn. Ik voel me niet thuis bij dit kaliber calvinisme van de eerste orde, die zijn buurman nog verkoopt om geld te verdienen. Dit past niet bij mij. Sorry Rutte en Samson maar zo denk ik over jullie.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *